Spółka w organizacji – co to jest i jakie ma prawa?

Możliwe, że spotkałeś się kiedyś ze spółką, która w nazwie ma oznaczenie „w organizacji”. To określenie stosuje się w przejściowym stadium spółek kapitałowych. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, czym właściwie jest spółka w organizacji i co ją odróżnia od pełnoprawnych spółek.

Co to znaczy, że spółka jest w organizacji?

Spółka w organizacji to pierwsza faza istnienia spółek kapitałowych, czyli:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych;
 • prostych spółek akcyjnych. 

Zakładanie spółki rozpoczyna się od spisania umowy (statutu), a kończy na uzyskaniu wpisu do KRS. W tym czasie, pomiędzy zawiązaniem umowy a uzyskaniem wpisu do rejestru, spółka ma status „w organizacji”. Oznaczenie to nie ma wyłącznie charakteru potocznego, który mówi, że firma się dopiero formuje. Spółka ma obowiązek używać wyróżnika „w organizacji” w formalnych dokumentach, dopóki nie zostanie wpisana do KRS.

Ile czasu istnieje spółka w organizacji?

Funkcjonowanie spółki w organizacji jest ograniczone czasowo. Wynosi ono 7 dni dla spółek zawiązanych przez serwis S24 i 6 miesięcy w przypadku spółek, których umowy sporządził notariusz. W tym czasie należy złożyć elektroniczny wniosek (od lipca 2021 roku sądy nie rozpatrują wniosków papierowych) o rejestrację spółki w KRS za pomocą:

 • systemu S24 – jeśli umowa spółki została zawarta przez ten system (tu sprawa jest prosta, ponieważ po utworzeniu umowy jeden z kolejnych kroków, który podpowiada system, to wysłanie wniosku do KRS);
 • Portalu Rejestrów Sądowych – jeśli umowę spółki spisał notariusz. 

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie wniosek do KRS o rejestrację spółki, zostanie ona samoistnie rozwiązana

box-icon

Warto wiedzieć

Warto podkreślić, że termin 7 dni lub 6 miesięcy to czas na złożenie wniosku, a nie uzyskanie wpisu. 

Czas oczekiwania na rejestrację spółki w KRS zależy od obłożenia danego sądu – w praktyce wynosi od kilku dni do kilkunastu tygodni od przesłania formularza. 

Po uzyskaniu przez spółkę wpisu do KRS, ze spółki w organizacji przeistacza się ona automatycznie w  „pełnoprawną” spółkę. 

Wraz z rejestracją do KRS spółka jest automatycznie zgłaszana do:

 • urzędu skarbowego – który nadaje jej nr NIP;
 • GUS – nadaje nr REGON;
 • ZUS  – rejestruje jako płatnika składek.

Więcej o formalnościach, które należy dopełnić już po uzyskaniu wpisu do KRS, przeczytasz w naszym artykule: Zakładanie spółki z o.o. – jakich formalności musisz dopełnić?

Jakie prawa ma spółka w organizacji?

Spółka w organizacji jest tzw. ułomną osobą prawną. Oznacza to, że formalnie nie jest osobą prawną, ale ma przyznaną zdolność prawną. Np. spółka z o.o. w organizacji może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W praktyce różnica pomiędzy ułomną osobą prawną a osobą prawną jest niemal niedostrzegalna.

Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą. Tzn. ma prawo:

 • zatrudniać pracowników; 
 • zawierać umowy;
 • wystawiać faktury;
 • wykonywać wszystkie inne czynności, które robi się, prowadząc firmę. 

Tylko jak być aktywnym biznesowo, skoro często potrzebny jest numer NIP? A ten spółka w organizacji otrzymuje wraz ze wpisem do KRS, tj. ściślej mówiąc, w chwili, kiedy przestaje być spółką w organizacji. Ustawodawcy przewidzieli takie sytuacje i umożliwili spółkom w organizacji uzyskanie numerów NIP i REGON jeszcze przed wpisem do KRS. W tym celu spółka powinna złożyć wnioski do właściwych urzędów. 

Kto reprezentuje i odpowiada za zobowiązania w spółce w organizacji?

Spółkę w organizacji reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie:

 • spółka;
 • zarząd lub pełnomocnik;
 • wspólnicy do wysokości niewniesionego wkładu.

Odpowiedzialność zarządu i pełnomocnika ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. Natomiast odpowiedzialność wspólników wygasa w momencie wniesienia przez nich pełnego wkładu.

Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania to właściwie jedyna dosadna różnica, która odróżnia pełnoprawne spółki od spółek w organizacji. W spółkach (tych, które mają już wpis w KRS) za zobowiązania odpowiada spółka swoim majątkiem. A w spółkach w organizacji roszczenia kierowane są nie tylko do spółki, ale i do zarządu oraz wspólników.

Charakterystyka spółek w organizacji – podsumowanie

Spółki w organizacji to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne lub proste spółki akcyjne od chwili podpisania umowy do uzyskania wpisu do KRS. Oznaczenie „w organizacji” jest formalną częścią nazwy spółki, ale i informacją dla potencjalnych klientów i kontrahentów, że spółka jest na etapie przygotowania podstaw pod przyszłą działalność. Choć przepisy prawa pozwalają spółkom w organizacji prowadzić normalną działalność gospodarczą i podejmować związane z nią aktywności, to w praktyce zarządy często wstrzymują się z tym do czasu uzyskania wpisu do KRS.


W inFakcie zajmuję się tworzeniem treści, które są przydatne przedsiębiorcom. Lubię analizować i słowa, i dane liczbowe. Prywatnie pasjonuje mnie Skandynawia, szczególnie Szwecja.