Jak założyć firmę jednoosobową, a jak spółkę? Cechy JDG i cechy spółek

Zastanawiając się nad rozpoczęciem prowadzenia działalności, jednym z pierwszych wątpliwości jakie pojawia się u przyszłego przedsiębiorca dotyczą wybrania odpowiedniej formy prawnej działalności. Często przedsiębiorca stara się porównać czym różnią się poszczególne form. W Polsce najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Drugą formą prawną najczęściej wybieraną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto zastanowić się nad podobieństwami i różnicami pomiędzy JDG a spółką z o.o.

W pigułce:

 • Założenie JDG jest darmowe i dużo szybsze oraz prostsze od zakładania spółki.
 • JDG rejestrujemy przez internet wypełniając prosty formularz na stronach CEIDG z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • Do rejestracji spółki sporządzamy umowę spółki (uproszczony wzorzec rejestrujemy przez portal S24, umowę bardziej skomplikowaną zawieramy notarialnie – koszt nawet ponad 1000 zł), wnosimy kapitał zakładowy (minimum 5000 zł), wpisujemy do KRS (koszt 350 zł), wnioskujemy o NIP.
 • Właściciel spółki nie może swobodnie dysponować majątkiem spółki.
 • W JDG przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. odpowiada za swoje zobowiązania sama.
 • Koszt prowadzenia pełnej księgowości jest droższy niż koszt księgowości uproszczonej.
 • Szersze możliwości ujmowania kosztów w spółce pozwalają na większą optymalizację podatkową niż w JDG.

Zakładanie działalności

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dużo prostsze niż założenie nawet najmniejszej spółki z o.o. Założenie JDG ogranicza się do wypełnienia oraz złożenia w urzędzie gminy lub miasta formularza CEIDG-1. Dużym uproszczeniem jest także możliwość założenia firmy przez internet na stronie https://prod.ceidg.gov.pl. Wystarczy posiadać profil zaufany, dzięki któremu będziemy mogli podpisać dokument “elektronicznie”. Warto podkreślić, że przedsiębiorca może swobodnie dysponować majątkiem firmowym, który jest jego majątkiem prywatnym. Przy zakładaniu takiej działalności nie jest wymagany żaden kapitał zakładowy, a sama czynność założenia działalności jest nieodpłatna. Jeżeli osoba zakładająca JDG nie posiadała NIP, numer zostanie nadany z automatu.

Założenie spółki, w zależności do jej rodzaju jest bardziej lub mniej skomplikowane. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że sam koszt przygotowania umowy oraz podpisanie jej w obecności notariusza, w zależności od ilości podpisów oraz stron może kosztować nas nawet powyżej 1000 zł.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Portal s24

Uproszczeniem jest sporządzenie umowy spółki z wykorzystaniem wzorca udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie S24. System umożliwia sporządzenie podstawowych dokumentów niezbędnych do założenia spółki z o.o., przygotowanie wniosku do KRS oraz ich przesłanie przez internet. Wzorzec pozwala zaoszczędzić środki, jakie wspólnicy musieliby zapłacić za przygotowanie oraz podpisanie umowy. Ma jednak podstawową wadę. Wzorzec precyzuje jedynie podstawowe informację niezbędne do działania spółki, a wspólnicy nie mają możliwości edytowania danej umowy poza opcjami wyboru jakie zostały udostępnione.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5.000 zł, a minimalna wartość udziału to 50 zł. Po wpłaceniu, kapitał zakładowy od momentu zawarcia umowy spółki staje się “własnością” odrębnego podmiotu. Oznacza to, że “właściciel” nie może swobodnie dysponować środkami jak w przypadku JDG. Właśnie ten aspekt jest często niezrozumiały dla osób otwierających spółkę. Majątek spółki nie jest majątkiem właścicieli spółki.

Kolejną różnicą w porównaniu do JDG jest wpisanie spółki do KRS. Za tę czynność “spółka” zapłaci kwotę 350 zł (łącznie z wpisem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).  Na pokrycie kapitału zakładowego należy wnieść wkłady pieniężne w terminie do 7 dni od dnia wpisania spółki do KRS. Aby spółka otrzymała NIP, należy złożyć do urzędu formularz NIP-8.

Odpowiedzialność za zobowiązania

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Natomiast w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. posiadająca osobowość prawną i własny majątek samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania.

Koszty prowadzenia działalności

Warto również zwrócić uwagę na to, że nieco bardziej skomplikowane oraz droższe jest prowadzenie działalności w formie spółek z o.o. Związane jest to z większą ilością obowiązków sprawozdawczych oraz obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

JDG czy sp. z o.o.?

Moim zdaniem nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast uważam, że pomimo, że spółka z o.o. jest dużo bardziej skomplikowana w zakresie prowadzenia księgowości będzie lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw osiągającym większe przychody lub działającym kilka lat na rynku. Realnie spółka pozwala na dokładniejsze zarządzanie majątkiem oraz optymalizację ponoszonych kosztów. Pomimo tego, że często pojawia się informacja o podwójnym opodatkowaniu w spółce w przypadku wypłaty wynagrodzeń dla wspólników to w praktyce, spółka jako odrębny podmiot ma dużo szerszy katalog kosztów uzyskania przychodów dzięki czemu można znacząco obniżyć podatek.

Składki ZUS

Informacje na temat składek ZUS w spółce z o.o. zostały omówione tutaj

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu