Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka firmy

Jak mówią najnowsze dane GUS, w całym 2019 r. zarejestrowano w Polsce prawie 39,5 tys. nowych spółek z o.o. To prawie o 10% więcej niż rok wcześniej. Wynika z tego, że przedsiębiorcy uważają, że prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. jest opłacane. Poniższy artykuł: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka” przejrzyście opisuje aspekty związane z założeniem i działalnością spółek z o.o.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka umowy

  Bez umowy nie da się zarejestrować spółki z o.o. Umowę można sporządzić przez internet albo u notariusza. Ta pierwsza metoda jest szybsza i tańsza (odchodzą koszty notariusza), ale nie dla wszystkich firm dostępna. Wynika to z tego, że założenie firmy przez portal S24 wymusza korzystanie z gotowego wzorca umowy, a specyfika działalności niektórych spółek wymaga wprowadzenia niestandardowych zapisów.

  Umowa spółki powinna zawierać poniższe elementy:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

  Więcej na temat umowy spółki z o.o. napisaliśmy w tym artykule.

  Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwala zakładać ten rodzaj działalności nawet jednej osobie. Mówimy wtedy o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki z o.o. nie może założyć wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Spółka z o.o. w organizacji

  W okresie pomiędzy zawarciem umowy, a uzyskaniem wpisu do rejestru, spółka z o.o. działa jako spółka z o.o. w organizacji. Oznacza to, że nie ma osobowości prawnej, ale posiada status osoby ułomnej prawnie. Zgodnie z przepisami taka spółka ma prawo:

  • nabywać we własnym imieniu prawa,
  • pozywać i być pozywaną.

  Wyjaśniając powyższe – spółka w organizacji ma praktycznie takie same możliwości jak dojrzała spółka. Może np. zatrudnić pracownika albo zakupić maszyny produkcyjne. Ze względu na obowiązujące przepisy – wszystkie prawa i obowiązki spółki w organizacji, przejdą automatycznie na spółkę właściwą.

  Etapy zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zawarcie umowy spółki to pierwszy krok do zostania właścicielem firmy. Przedsiębiorców czeka jeszcze wizyta w urzędzie skarbowym i – jeżeli umowa była sporządzona u notariusza – w sądzie rejestrowym.

  Co i gdzie załatwić, aby z sukcesem zacząć działać jako spółka z o.o.?

  1. Podpisanie umowy to początek drogi do założenia firmy.
  2. Wszyscy wspólnicy powinni wnieść deklarowane wkłady do spółki. Przyjęty sposób postępowanie polega na założeniu konta na dane spółki z o.o. w organizacji i wpłacenie na nie pieniędzy. Przypominamy, że w przypadku rejestracji umowy przez system S24, kapitał można wnieść wyłącznie w gotówce.
  3. Na złożenie wniosku o wpis do rejestru jest 6 miesięcy (7 dni, kiedy firma jest rejestrowana przez internet). Jeżeli spółka nie dotrzyma terminu, to zostanie rozwiązana. Do wniosku można dołączyć oświadczenie wszystkich udziałowców o tym, że wnieśli swoją część kapitału. Najpóźniejszy termin do złożenia takiego oświadczenia to 7 dni od wpisaniu spółki do KRS.
  4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.
  5. 21 dni od zawarcia umowy to na złożenie zgłoszenia NIP-8.
  6. Jeżeli spółka chce być płatnikiem VAT, to musi zarejestrować się jako podatnik do 7 dni przed zawarciem pierwszej transakcji.

  Powyżej pominęliśmy kwestię numeru NIP i REGON. Obecnie nie ma potrzeby składania oddzielnie wniosków o nadanie tych numerów. Wszystko odbywa się automatycznie na podstawie zgłoszeń złożonych przy rejestracji spółki w KRS.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka organów spółki

  W wielu publikacjach przewijają się określenia wspólnik (udziałowiec) i spółki i członek zarządu. Warto wiedzieć, że nie są to równorzędne funkcje w firmie. Wspólnik spółki niekoniecznie musi zasiadać w jej zarządzie, a członkiem zarządu może być osoba w ogóle niezwiązana ze spółką (poza tym, że zasiada w jej zarządzie).

  Dlatego przygotowaliśmy krótką ściągawkę, w której przedstawiliśmy charakterystykę organów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. Zgromadzenie wspólników jest najważniejszym organem spółki. Zgromadzenie decyduje o najważniejszych sprawach, które dzieją się w firmie. Zwołuje się je co najmniej raz w roku (do zatwierdzenia roku obrotowego) albo częściej, w nadzwyczajnych przypadkach. Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu, podejmuje uchwały. Co istotne – ten organ musi istnieć nawet w jednoosobowych spółkach z o.o.
  2. Zarząd spółki powoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Członkowie zarządu kierują bieżącą działalnością spółki, a także reprezentują ją na zewnątrz. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób. Warto wiedzieć, że zarządzie nie musi zasiadać prezes. Oznacza to, że spółka może mieć prezesa, ale nie jest to konieczność. Prezes spółki – wbrew pozorom – ma w większości takie same prawa i obowiązki, jak „zwykły” członek zarządu. Można go wyróżnić w jednej kwestii – zapisując w umowie, że jeżeli głosy zarządu w trakcie podejmowania uchwały rozkładają się równo, to głos prezesa jest decydujący.
  3. Rada nadzorcza to organ obowiązkowy w spółkach, gdzie liczba wspólników przekracza 25, a kapitał jest wyższy niż pół miliona zł. W innych przypadkach radę powołuje się, gdy tak stanowi umowa spółki. W skład rady wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez zgromadzenie wspólników. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością spółki, ale nie ma mocy, aby wydawać polecenia związane z zarządzaniem spółką.
  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"