Register modal

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych spółek w Polsce. W dzisiejszym wpisie przedstawię jak wyglądają podatki w spółce z o.o., jakie są stawki podatku oraz kto jest zobowiązany do ich zapłaty.

Podatki w spółce z o.o. – podatek dochodowy

Opodatkowanie spółki

Spółka z o.o., podobnie jak spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Obowiązek obliczenia oraz zapłaty zaliczek na podatek dochodowy spoczywa na spółce, a nie na jej wspólnikach. Zaliczki na podatek należy wpłacać w terminie do 20 kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Istnieje możliwość wyboru kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy, i w takim wypadku zaliczki należy wpłacać do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał.

W podatku dochodowym od osób prawnych, od dnia 1 stycznia 2017 r. występują dwie stawki podatku:

 • 15% – w przypadku:
  • małych podatników oraz
  • podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
 • 19% – w pozostałych przypadkach.

W terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas termin na złożenie zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych upływa z dniem 31 marca.

Zeznanie podatkowe należy złożyć w formie elektronicznej.

Opodatkowanie wspólników

Odrębnie od opodatkowania dochodów spółki opodatkowani są jej wspólnicy. W przypadku, jeżeli spółka wypłaca wspólnikom dywidendy powinna od nich pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

Pobrany podatek, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany spółka powinna wpłacić do właściwego dla niej urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego pobrane dywidendy spółka powinna wykazać:

 • w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym w informacji PIT-8AR – w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych,
 • w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po roku rozliczeniowym na formularzu CIT-6R – w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz osób prawnych.

W związku z uzyskaniem dywidendy wspólnicy nie mają obowiązku składać po zakończeniu roku podatkowego żadnego rozliczenia podatkowego.

SZUKASZ KSIĘGOWEGO?

Księgowość bez wychodzenia z domu

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Podatki w spółce z o.o. – VAT

Podatnikiem podatku od towarów i usług, jak w każdym przypadku, jest spółka. Podatek od towarów i usług należy wpłacać w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie należy składać deklaracje na formularzu VAT-7.

W podatku od towarów i usług możliwe jest również rozliczenie kwartalne, wówczas podatek należy wpłacić w terminie do 25 dnia miesiąca za poprzedni kwartał, w tym samym terminie należy złożyć deklarację podatkową na formularzu VAT-7K. Pamiętać jednak należy, że możliwość kwartalnego rozliczenia nie dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Deklaracje podatkowe należy przesyłać w formie elektronicznej. Również w formie elektronicznej każdy podatnik ma obowiązek przesłać w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni JPK_VAT, czyli dane z rejestrów: sprzedaży oraz zakupu.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Podatki w spółce z o.o. - dochodowy oraz VAT

Spółka zoo jest podatnikiem podatku od osób fizycznych?

Prawidłowo ! Błędnie

CIT-8 składamy w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego?

Prawidłowo ! Błędnie

Zgodnie z ustawą o VAT, spółka zoo nie jest podatnikim VAT?

Prawidłowo ! Błędnie


Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt