Wypłata dywidendy i zasady opodatkowania

Dla inwestujących w spółki, koniec roku to ważny okres. W firmach, gdzie rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, rozpoczyna się wtedy czas walnych zgromadzeń. Podczas tych spotkań podlicza się zyski i określa procent do podziału pomiędzy akcjonariuszy. A przecież wypłata dywidendy to kulminacyjny moment, którego oczekuje każdy posiadacz akcji.

Osoby, które dopiero myślą o zakupie akcji, często martwią się kwestią podatku od dywidendy. Kto powinien go zapłacić i kiedy? Czy nie zje on całego wypracowanego zysku? Te pytania są całkiem normalne i uzasadnione. Każdy, kto kupuje akcje, ma nadzieję, że na nich zarobi. Dla wszystkich interesujących się tematem przygotowaliśmy poniższy artykuł.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Kiedy jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy?

  Najczęściej dywidendy wypłacane są akcjonariuszom raz do roku. Co prawda, na giełdzie jest kilka spółek wypłacających procent od zysków częściej, ale ich liczba jest marginalna.

  Pierwszy krok do wypłacenia dywidendy zależny jest od terminu zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Nie można wypłacać dywidend wcześniej, gdyż – z punktu widzenia przepisów prawa – przed zatwierdzeniem tego dokumentu, nie wiadomo, jaki zysk wypracowała spółka w danym roku. A jak wiadomo, wypłata dywidendy uzależniona jest od osiągniętego zysku.

  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy dokonać nie później niż na 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym, termin to 30 czerwca. Dla spółek, których sprawozdania finansowe są objęte obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta, zatwierdzenie sprawozdania musi zostać poprzedzone wydaniem opinii i raportu z badania. 

  Po zatwierdzeniu sprawozdania zwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. Krótko mówiąc – spółka decyduje, jaką kwotą podzieli się z akcjonariuszami.

  Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

  Dzień dywidendy a dzień wypłaty dywidendy

  Dniem dywidendy nazywa się termin, w którym należy być posiadaczem akcji spółki, aby otrzymać dywidendę. Co istotne – żeby mieć prawo do dywidendy, akcje trzeba kupić najpóźniej 2 dni przed dniem dywidendy. Dzień dywidendy walne zgromadzenie ustala najpóźniej na 2 miesiące od podjęcia uchwały.

  Dzień wypłaty dywidendy to dzień faktycznego wypłacenia przez spółkę zysków. Zwykle następuje to kilkanaście dni po dniu dywidendy.

  Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy powinny być określone w tej samej uchwale, która stanowi o podziale zysków.

  Kiedy spółki najczęściej wypłacają dywidendy?

  Po sprawdzeniu informacji, kiedy firmy wypłacają dywidendy, możemy śmiało napisać, że najgorętszy okres przypada na końcówkę czerwca i lipiec. Trochę mniej firm dzieli się zyskami na kilka tygodni przed i kilkanaście tygodni po tym okresie. W pozostałych miesiącach na wypłaty decydują się tylko pojedyncze przedsiębiorstwa.

  Wypłata dywidendy w formie innej niż pieniądze

  Co do zasady, dywidendy wypłacane są w pieniądzu. Jednakże prawo nie zabrania, by zamiast gotówki przekazywać inne aktywa. Warunkiem jest odpowiedni zapis w statucie spółki lub uchwała walnego zgromadzenia. 

  Kiedy już zajdzie taka sytuacja, że spółka wypłaca dywidendy niepieniężne, to najczęściej są nimi akcje spółek. Mogą to być akcje własne spółki lub np. spółki zależnej. Rzadko zdarzają się wypłaty w formie gruntów, nieruchomości, maszyn itd.

  Wypłata dywidendy a podatki

  W myśl ustawy o CIT, dochody z dywidendy uznaje się za przychody z zysków kapitałowych.

  Płatnikiem podatku staje się spółka wypłacająca dywidendę akcjonariuszowi. Niezależnie od formy prawnej podmiotu otrzymującego dywidendę, stawka podatku wynosi 19%.

  Podatek od dywidendy powinien zostać naliczony w dniu przekazania środków posiadaczowi akcji. Obowiązkiem spółki jest wpłacenie podatku do urzędu skarbowego. Ma na to czas do 20 dnia miesiąca, który następuje po wypłaceniu dywidendy.

  Jeżeli beneficjentem dywidendy jest osoba prawna, płatnik powinien przesłać deklarację CIT-6R do urzędu skarbowego wg siedziby podatnika. Natomiast w przypadku kiedy dywidendę wypłacono osobie fizycznej, spółka jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji PIT-8A i przekazania do właściwego urzędu skarbowego.

  Podsumowując – osoba fizyczna, która otrzymała swój procent od zysku, może od razu cieszyć się zasileniem konta. Wszelkie formalności podatkowe pozostają po stronie spółki wypłacającej dywidendę.

  Zwolnienie z podatku

  Ustawa o CIT wskazuje na możliwość zwolnienia z podatku. Zwolnienie to dotyczy jednak wyłącznie spółek, które są opodatkowane podatkiem CIT w Polsce albo w innym państwie członkowskim UE lub EOG.

  Dodatkowo taka spółka musi jednocześnie spełniać 4 warunki:

  1. Spółka wypłacająca dywidendę ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski.
  2. Otrzymujący dywidendę posiada akcje spółki od co najmniej 2 lat.
  3. Beneficjent dywidendy ma co najmniej 10% akcji w kapitale spółki.
  4. Otrzymujący dywidendę, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"