Które firmy muszą składać sprawozdanie finansowe? Jakie dane znajdują się w sprawozdaniach?

Roczne sprawozdanie finansowe spółki to dokument, będący kopalnią wiedzy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązek sporządzania sprawozdań wynika z ustawy o rachunkowości.

Dokumenty sprawozdawcze przeznaczone są nie tylko dla celów wewnętrznych firmy, ale przekazywane są do KRS-u i do organów podatkowych. Poprzez portal Ministerstwa Sprawiedliwości do sprawozdań finansowych spółek mają dostęp wszystkie zainteresowane osoby.

Zatem, co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki? Kiedy, w jaki sposób i komu je przekazywać? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Czym jest sprawozdanie i kto je składa?

  Sprawozdanie finansowe spółki to przedstawienie za pomocą zestawień liczbowych wyników finansowych firmy. Sprawozdanie sporządza się za cały rok podatkowy.

  Zasadniczo, sprawozdania finansowe składają wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS.

  Sprawozdań nie mają obowiązku składać wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich w przypadku, gdy:

  • przychody netto spółki za poprzedni rok obrotowy są niższe niż przeliczona na złotówki równowartość 2 000 000 euro,
  • nie prowadzą ksiąg rachunkowych.

  Te firmy powinny złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego spółki. Oświadczenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

  Z czego składa się sprawozdanie finansowe spółki?

  Sprawozdanie jest obszernym dokumentem prezentującym sytuację ekonomiczną firmy. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

  Oprócz ww. wymienionych elementów, niektóre podmioty (np. banki) powinny przedstawiać dodatkowe informacje. Jednakże w przypadku sprawozdania finansowego spółki handlowej, wystarczą dane jak w akapicie wyżej.

  Bilans to zestawienie aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W rachunku zysków i strat wykazuje się przychody, koszty, zyski i straty przedsiębiorstwa. Informacje dodatkowe to inne dane, które uczynią sprawozdanie finansowe spółki rzetelniejszym.

  Wymagania techniczne

  Sprawozdanie powinno być przygotowane w języku polskim, a wszelkie kwoty ujęte w PLN. Od 1 października 2018 r. istnieje pełen obowiązek sporządzania sprawozdań elektronicznie. Wcześniej mogły mieć postać papierową.

  Dokument należy przygotować jako jeden plik XML w ściśle określonym formacie i strukturze. Strukturę plików można znaleźć na stronie oficjalnego Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ błędnie przygotowany plik nie zostanie przyjęty.

  Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

  Kto podpisuje sprawozdanie?

  Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane elektronicznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główna księgowa) i kierownik jednostki.

  W przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, muszą podpisać się wszyscy członkowie.

  Gdzie składa się sprawozdania?

  Docelowym miejscem, gdzie idą sprawozdania finansowe, jest KRS. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z portalu eKRS, gdzie złożą dokumenty:

  • bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF);
  • odpłatnie (140 zł) do KRS za pomocą portalu S24.

  Zasadniczo większość firm ma możliwość bezpłatnego składania sprawozdań finansowych spółki. Płacą firmy, w których PESEL osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu nie został ujawniony w KRS. Najczęściej dotyczy to spółek, gdzie w zarządzie zasiadają cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

  Sprawozdanie finansowe spółki – terminy

  Sprawozdanie należy złożyć do 15 dni od zatwierdzenia przez organy spółki. Firmy, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają 6 miesięcy na zatwierdzenie sprawozdania. A to oznacza, że dokumenty należy zatwierdzić do 30 czerwca.

  Wobec powyższego, termin złożenia sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. mija 15 lipca 2020 r.

  Jak złożyć sprawozdanie finansowe spółki?

  Poniżej opisaliśmy – krok po kroku – co należy zrobić, aby zgłosić sprawozdanie finansowe spółki do KRS.

  Zaloguj się lub załóż konto w portalu eKRS. Aby założyć konto, należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany e-podpis. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych, a później w Przygotowanie i składanie zgłoszeń. Tam dodasz sprawozdanie finansowe.

  • Wyszukaj spółkę poprzez numer KRS. System zweryfikuje, czy są osoby uprawnione do reprezentacji firmy i czy ich numery PESEL są w KRS.
  • Wybierz rok podatkowy i rodzaj zgłoszenia. Poprzez akcję Dodaj dokument załaduj plik (pliki). Pamiętaj, że jeżeli sprawozdanie składa się tylko z bilansu, rachunku zysków i strat i dodatkowych dokumentów, to wszystkie te 3 części powinny znaleźć się w jednym pliku.
  • Złóż oświadczenie, że oryginały załączonych dokumentów zostały podpisane przez kierownika jednostki i osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
  • Zweryfikuj i podpisz zgłoszenie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Dokumenty możesz obejrzeć przed podpisaniem, klikając przycisk Pokaż zgłoszenie lub Pobierz treść dokumentu.

  Firmy nie muszą składać oddzielnie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Po zamieszczeniu dokumentów w RDF, są one automatycznie przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, skąd ma do nich dostęp fiskus.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"