Sprawozdanie zarządu z działalności spółki. Jakie informacje zawiera?

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki podsumowuje działalność firmy w kończącym się roku obrotowym. Sprawozdanie z działalności wraz z e-sprawozdaniem finansowym dostarczane jest do KRS.

Kto podpisuje sprawozdanie, jakie informacje powinny się w nim znaleźć i gdzie się można z nim zapoznać? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Sprawozdanie zarządu z działalności spółki a sprawozdanie finansowe

  Choć niektórym może się wydawać, że sprawozdanie zarządu spółki i e-sprawozdanie finansowe są tym samym, to prawda jest zupełnie inna. Są to dwa oddzielne dokumenty, które podsumowują sytuację finansową firmy w bieżącym roku obrotowym.

  Sprawozdanie finansowe to wynik przedsiębiorstwa przedstawiony za pomocą liczb. Znajdziemy w nim np. stany aktywów i pasywów, wykazy przychodów i kosztów itd. Natomiast omawiane w tym artykule sprawozdanie zarządu z działalności spółki to opisowe przedstawienie sytuacji spółki w szerszym przekroju.

  Do składania sprawozdań z działalności spółki zobligowane są m.in. zarządy spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych. Mówiąc inaczej – nie każda firma, która musi składać sprawozdania finansowe, zobowiązana jest do składania także sprawozdań z działalności.

  Oprócz danych o wynikach ściśle finansowych i danych spółki sprawozdanie zarządu z działalności powinno informować o:

  • istotnych wydarzeniach mających wpływ na spółkę,
  • zwoływanych nadzwyczajnych zgromadzeniach,
  • planach przyszłego rozwoju spółki,
  • etapu realizacji planów przedstawionych w sprawozdaniach w poprzednich latach,
  • sytuacji kadrowej (ile osób jest zatrudnionych na umowę o pracę, a ile na umowy cywilnoprawne).

  O tym, co dokładnie powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działalności firmy, można przeczytać w art. 49 Ustawy o rachunkowości.

  Sprawozdanie zarządu z działalności składa się do KRS wraz z e-sprawozdaniem finansowym. Wzór sprawozdania z działalności spółki można uzyskać np. w swoim biurze rachunkowym.

  Kto podpisuje sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

  Sprawozdanie zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu. Nie podpisuje go osoba, która prowadzi księgi rachunkowe firmy (np. główna księgowa), choć zazwyczaj uczestniczy w opracowywaniu sprawozdania.

  Sprawozdanie musi podpisać cały aktualny skład zarządu. Nawet ci członkowie, którzy zasiadają w nim od niedawna i mają np. niepełną wiedzę o działalności spółki w poprzednich miesiącach.

  Brak rzetelnej wiedzy aktualnego zarządu co do działalności spółki w czasie, kiedy skład zarządu był inny, może być przyczyną powołania się na art. 203 § 3 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem, odwołany członek zarządu jest zobowiązany (na prośbę aktualnego zarządu) do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu.

  Gdzie można znaleźć sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

  Sprawozdanie zarządu z działalności spółki trafia do KRS. Można je znaleźć na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych”. Wystarczy podać KRS spółki.

  Kiedy zarząd nie musi składać sprawozdania z działalności?

  Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątki, kiedy spółka kapitałowa albo komandytowo-akcyjna nie musi sporządzać i składać sprawozdań zarządu. Ten przywilej otrzymały firmy, które mają status mikro i małej jednostki. Jednostki mikro i małe to te z niższymi przychodami i zatrudniające stosunkową niewielką liczbę pracowników. W artykule Jak sprawdzić sprawozdanie finansowe spółki? podaliśmy dokładne liczby, które klasyfikują firmę jako jednostkę mikro albo małą.

  Dwa warunki, żeby mikro i małe firmy nie musiały sporządzać sprawozdań to:

  • zgromadzenie wspólników musi podjąć za pomocą uchwały decyzję o takim rozwiązaniu,
  • dane dotyczące nabycia udziałów własnych spółka przedstawi w informacji dodatkowej albo jako uzupełnienie do bilansu.

  Zasadniczo informacje dotyczące nabycia akcji własnych powinny znaleźć się w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"