Jakie dane można znaleźć w sprawozdaniu finansowym? Gdzie przez internet można obejrzeć sprawozdania spółek?

Żeby sprawdzić sprawozdanie finansowe spółki, wystarczy znać tylko jej numer KRS. Niepotrzebne są specjalne uprawnienia ani konieczność tłumaczenia, po co jest nam potrzebna wiedza o kondycji finansowej firmy.

Z racji łatwego dostępu do tego dokumentu, sprawozdania chętnie przeglądają właściciele firm, którzy chcą sprawdzić kontrahenta albo konkurencyjne przedsiębiorstwo.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Kto sporządza sprawozdania finansowe?

  Do składania sprawozdań finansowych zobowiązane są wszystkie firmy i podmioty, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Nie ma tutaj znaczenia forma prowadzenia działalności, ale sposób ewidencji księgowej. Nawet właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który z jakiejś przyczyny zdecydował się na pełną księgowość – sprawozdanie złożyć musi.

  Od powyższej zasady jest tylko jeden wyjątek – spółki jawne i partnerskie, które w roku obrotowym uzyskały przychód niższy niż równowartość 2 mln euro, nie mają obowiązku sporządzania tego dokumentu. Zarządy tych spółek powinien w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.

  Od kiedy w ustawie o rachunkowości pojawiły się pojęcia: jednostki mikro i jednostki małe, zakres obowiązkowych informacji podawanych w sprawozdaniu uzależniono od wielkości firmy. Jest to całkiem naturalna kolej rzeczy, gdyż małych przedsiębiorców nie dotyczy wiele zagadnień i konieczność wykazywania w sprawozdaniu czegoś, o czym wszyscy wiedzą, że tego nie ma, była nielogiczna.

  Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

  Do jednostek mikro ustawa zalicza m.in.:

  1.Spółki osobowe i kapitałowe, osoby prawne i oddziały przedsiębiorców zagranicznych, których w roku podatkowym, za który jest sporządzane sprawozdanie, dotyczą najwyżej dwie z tych 3 wielkości:

  • 1,5 mln zł – maksymalna suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3 mln zł – maksymalna suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – największe średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

  2. Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.

  Sprawozdanie ww. jednostek powinno obowiązkowo zawierać uproszczone:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat.

  Sprawozdanie finansowe mikro jednostki jest więc uboższe (względem sprawozdania pełnego) o rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

  Sprawozdanie finansowe jednostki małej

  W myśl przepisów małymi jednostkami są:

  1.Spółki osobowe oraz kapitałowe, osoby prawne i oddziały zagranicznych firm – z większymi limitami niż dla jednostek mikro. Tzn.:

  • 25,5 mln zł – maksymalna suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 51 mln zł – maksymalna suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób – największe średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

  Jeżeli firma osiągnie najwyżej 2 z powyższych wskaźników, zaliczana jest do małej jednostki.

  2. Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

  Sprawozdania finansowe w firmie kwalifikowanej jako „mała” muszą zawierać:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • uproszczony bilans,
  • uproszczony rachunek zysków i strat,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

  Należy pamiętać, że jednostki tracą statusy mikro i małej dopiero, jeśli 2 lata z rzędu przekroczy limity przewidziane dla swoich statusów.

  Wzory uproszczonych bilansów i rachunków zysków i strat są załącznikami do ustawy o rachunkowości.

  Wszystkie firmy, które nie mogą być zaszeregowane do jednostek makro i małych, zobowiązane są do składanie pełnych sprawozdań finansowych.

  Gdzie znaleźć sprawozdanie finansowe spółki?

  Sprawozdanie finansowe spółki to prawdziwa baza wiedzy na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Korzystają z nich właściciele firm, którzy analizując wpływy i wydatki, kreują przyszłość przedsiębiorstwa. Przeglądają je także firmy konkurencyjne, podpatrując rezultaty przeciwnika. Od roku 2018 sprawozdania są składane elektronicznie i każda zainteresowana osoba może podejrzeć dokument.

  Należy wejść na stronę: https://ekrs.ms.gov.pl/ w zakładkę „Przeglądarka dokumentów finansowych” i wpisać nr KRS firmy, której sprawozdanie finansowe chcemy obejrzeć. W elektronicznym repozytorium znajdują się wyłącznie dokumenty dotyczące roku 2017 i późniejszych. Oprócz sprawozdań finansowych można obejrzeć inne dokumenty, np. uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty lub opinie biegłego rewidenta.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"