CIT 9%, czyli co należy wiedzieć o preferencyjnej stawce podatku

Kwestia podatku dochodowego to jedna z najważniejszych spraw, jeżeli analizujemy rentowność firmy. W spółkach mamy do czynienia z podatkiem 19%, jednak niektórzy podatnicy mogą liczyć na jego niższą stawkę – CIT 9%.

Rok 2020 przyniósł zmiany, jeżeli chodzi o uprawnionych CIT-u preferencyjnego. W artykule odpowiemy na pytania, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z podatku CIT 9% i jakie są od tego wykluczenia.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Kto płaci podatek CIT?

  CIT to podatek osobowy od osób prawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do opłacania go, zobowiązane są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
  • podatkowe grupy kapitałowe (czyli grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

  Jak wynika z powyższego – podatkiem CIT, w przeciwieństwie do PIT, obciążone są przede wszystkim spółki kapitałowe. Podatek wynosi 19%, jednakże niektórzy podatnicy mogą zastosować stawkę obniżoną, tj. CIT 9%.

  Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

  Kto może skorzystać ze stawki CIT 9%?

  Podstawowa stawka podatku dochodowego dla osób prawnych wynosi 19%. Na zasadzie preferencji podatkowej część podatników ma prawo do opodatkowania dochodów według stawki preferencyjnej.

  Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżony 9% CIT obowiązuje podatników:

  1. dla których jest to pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. którzy nie przekroczyli wskazanych w przepisach przychodów.

  O ile punkt pierwszy nie budzi większych wątpliwości, to kwestia przychodów, o których mowa w punkcie drugim, jest bardziej skomplikowana.

  Status małego podatnika

  Przed 2019 r., aby skorzystać z CIT 9% należało:

  • mieć status małego podatnika (tj. nie przekroczyć 1 200 000 euro przychodów za poprzedni rok podatkowy),
  • w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyć limitu przychodów w wysokości 1 200 000 euro.

  Jako że limity były takie same, to wszelkie wyliczenia wydawały się mniej skomplikowane. Ot – spółka w zeszłym i bieżącym roku nie mogła przekroczyć przychodu 1 200 000 zł i kwalifikowała się do CIT 9%.

  Jedna z nowelizacji ustawy podwyższyła limit dochodów uprawniających do statusu małego podatnika do 2 000 000 euro (8 747 000 zł). Nowelizacja miała miejsce jeszcze w 2018 r., ale weszła w życie 01.01.2020.

  Jednocześnie nie podwyższono limitu dochodów bieżących. Pozostał na takim samym poziomie, na jakim był tj. 1 200 000 euro.

  Wobec powyższego, do stawki CIT 9% uprawnieni są podatnicy, którzy spełniają równolegle dwa warunki:

  • w 2019 r. nie przekroczyli przychodu 2 000 000 euro (8 747 000 zł) – tzn. mają status małego podatnika,
  • bieżące przychody (w 2020 r.) są mniejsze, niż 1 200 000 euro (5 109 000 zł)

  Reasumując – podatnik, który ma za 2019 r. status małego podatnika, ale w którymś miesiącu 2020 przekroczy przychód 5 109 000 zł – traci prawo do CIT 9%.

  Co istotne – oba limity przychodów wylicza się raz z VAT-em, a raz bez. Limit dotyczący małego podatnika, a więc odnoszący się do przychodów za poprzedni rok, jest liczony wraz z należnym VAT. A limit przychodów bieżących jest limitem netto, czyli korzystniejszym dla podatnika.

  Kto nie może skorzystać z podatku CIT 9%?

  W poprzedniej części napisaliśmy, którzy podatnicy uprawnieni są do obniżonego CIT-u. Niestety, ustawodawca wskazuje szereg okoliczności, które wykluczają z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki.

  Z preferencyjnego CIT-u nie mogą skorzystać podatnicy:

  • utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia w inną spółkę),
  • utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) – uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstwa albo składniki przedsiębiorstwa, których łączna wartość przekracza kwotę 10 000 (kwota ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 000 zł),
  • utworzeni przed podmioty, które tytułem aportu, wniosły do spółki składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) likwidowanych podatników.

  Co oznacza zmiana limitu dla małych podatników?

  Podwyżka limitu przychodu do równowartości 2 000 000 euro sprawiała, że z preferencyjnego obniżonego CIT- u może skorzystać więcej podatników, niż w latach poprzednich. Oczywiście, lepiej byłoby, gdyby podwyższono także limit dochodów bieżących, ale na razie rząd nie przedstawił projektu takiej zmiany.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"