Na co, oprócz wypłaty dywidendy, mogą liczyć akcjonariusze spółek dywidendowych? Gdzie kupić akcje takich spółek?

Inwestorzy chętnie lokują kapitał w spółki dywidendowe. Przychody, które uzyskują z dywidendy, są często zdecydowanie wyższe, niż taki sam kapitał włożony w lokatę bankową. Wybierając spółki, które regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, gwarantują sobie cykliczny przypływ gotówki.

Czym są spółki dywidendowe? Czy giełda to tajemniczy świat, dostępny wyłącznie dla wybranych, czy jest w zasięgu ręki przeciętnego Kowalskiego? Kiedy otrzymam swoje dywidenda? Przeczytaj artykuł, jeżeli interesuje Cię temat giełdy dla początkujących.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Które spółki wypłacają dywidenda?

  Spółki dywidendowe to potoczna nazwa spółek, które emitują swoje akcje. Zalicza się do nich spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Spółki z o.o. i inne, poza wymienionymi wcześniej, nie mogą wypuszczać akcji. Gdy firma chce zostać spółką dywidendową musi przekształcić się w spółkę akcyjną.

  Jak kupić akcje spółki dywidendowej?

  Wyjaśnijmy na początku, czym są akcje i dlaczego spółki chcą je sprzedawać. Akcje to papiery wartościowe, emitowane przez spółki. Osoba, która kupuje taki papier, nazywa się akcjonariuszem. Spółki sprzedają akcje, aby pozyskać kapitał na działalność i rozwój firmy. W zamian za to wypłacają swoim akcjonariuszom procent od zysków.

  Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

  Jakie są inne prawa akcjonariuszy?

  Wypłata dywidendy to nie jedyny profit, na który może liczyć akcjonariusz spółki. Uprawniony jest on także do:

  • uczestniczenia i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
  • udziału w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji.

  Zakup akcji

  Aby kupić akcje spółki dywidendowej, należy załatwić trochę formalności. Nie można wejść do siedziby spółki i „z ulicy” nabyć kilka akcji.

  Pierwszym krokiem jest otwarcie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim. Dom maklerski (zwany też brokerem) jest swojego rodzaju pośrednikiem pomiędzy spółkami dywidendowymi a akcjonariuszami.

  W Polsce jest kilkadziesiąt nadzorowanych przez KNF brokerów, w których rachunki inwestycyjne można założyć osobiście albo przez internet. U brokera uzyskamy informacje, w jaki sposób technicznie obsługiwać swoje konto i składać zlecenia zakupu (sprzedaży) akcji.

  Drugi krok to wpłacenie pieniędzy na swój rachunek inwestycyjny. Kwota, którą chcemy obracać, zależy od indywidualnej decyzji. Gdy ktoś idzie do brokera z zamiarem zakupu akcji konkretnej spółki, zazwyczaj wcześniej się orientuje, ile one kosztują i tym samym szacunkowo wie, ile złotówek przelać na konto.

  Etap ostatni to zakup wybranych akcji. Zlecenie zakupu składamy przez internet i – za pośrednictwem brokera – oferta kupna wędruje na giełdę. Polecamy zapoznać się dokładnie z regulaminem swojego domu maklerskiego, gdyż normą jest pobieranie przez brokera prowizji za udział w transakcji.

  Jak spółki dywidendowe wyliczają dywidendy?

  Zyski z dywidend to przyjemny rodzaj zysku, ponieważ generuje się niejako sam z siebie. Nic nie trzeba robić (poza zakupem odpowiednich akcji), aby nasze konto było regularnie zasilane okrągłą sumą. Dla każdego inwestora kluczowe jest, ile zarobi na zakupionych akcjach.

  Nie ma żadnego sztywnego wzoru, który pozwoliłby wyliczyć dywidendy dla każdej firmy. Kodeks spółek handlowych reguluje tylko maksymalną wysokość dywidendy. Zgodnie z przepisem, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych.

  Ustalając kwotę do podziału, spółki dywidendowe biorą pod uwagę m.in. zysk netto z ostatniego roku, prognozy na przyszłość i plany inwestycyjne. Ostateczną wysokość dywidendy określa walne zgromadzenie akcjonariuszy.

  Przedsiębiorstwo może także wypłacić dywidendę, nawet gdy w ostatnim roku nie zanotowało zysku (albo wręcz straciło). Wtedy spółka dzieli się zyskiem wypracowanym w latach ubiegłych.

  Reasumując – dla inwestora najlepszą sytuacją byłaby taka, gdyby kupił akcje po możliwie najniższej cenie, a otrzymał maksymalnie wysoką dywidendę. Jest to podobne działanie, jak w handlu – kiedy kupujemy towar jak najtaniej, a sprzedajmy możliwe jak najdrożej, zarabiamy najwięcej.

  Pewnie większość osób, które myślą o zakupie akcji spółki dywidendowej, zastanawia się, skąd mają mieć pewność, że zarobią? 100% pewności nie ma nigdy, to się nazywa ryzyko giełdowe.

  Najlepiej jest prześledzić historię poszczególnych spółek w latach poprzednich, zorientować się co do ich biznesowych planów itd. Na powodzenie na giełdzie wpływa fachowa wiedza, ale liczy się intuicja i łut szczęścia.

  Kiedy spółki dywidendowe wypłacają dywidendy?

  Z zasady dywidenda wypłacane są raz w roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wtedy oficjalnie wiadomo, czy spółka zarobiła i ile zarobiła.

  Zwracamy uwagę na zwrot z zasady, ponieważ funkcjonuje coś takiego, jak zaliczka na poczet dywidendy. Jednakże nie w każdej spółce można dostać taką zaliczkę. Warunkuje to np. stosowny zapis w statucie spółki, perspektywy co do zamknięcia roku obrotowego itd.

  Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy

  Ważne jest, aby nie mylić powyższych pojęć i nie myśleć, że oznaczają one to samo.

  Spółki dywidendowe określają dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy. Ten dzień nazywa się dniem dywidendy i musi być wyznaczony maksymalnie dwa miesiące od podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

  Wyjaśniając – jeżeli chcemy otrzymać dywidenda, to w dniu dywidendy musimy być posiadaczami akcji. Co ważne – akcje trzeba zakupić najpóźniej 2 dni przed dniem dywidendy (jest to tzw. zasada D+2).

  Z kolei dzień wypłaty dywidendy, to dzień w którym spółka wypłaca dywidenda swoim akcjonariuszom.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"