Estoński CIT – co zawiera projekt nowelizacji ustawy?

Obecnie firmy opodatkowane podatkiem od osób prawnych muszą odprowadzać podatek od wypracowanego zysku. Estoński CIT, który Ministerstwo Finansów chce wprowadzić w Polsce od 2021 r., wiąże się z przesunięciem terminu zapłaty podatku do momentu wypłacenia zysku z przedsiębiorstwa. Z założenia taki model ma promować rozwój i inwestowanie w firmę.

28.10.2021 Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającą wprowadzenie estońskiego CIT. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Co to jest estoński CIT?

  Estoński CIT to potoczna nazwa modelu opodatkowania zapożyczonego z Estonii. W tym kraju od 20 lat firmy płacą CIT przy wypłacie zysku. Oznacza to, że na koncie spółki co miesiąc pozostaje więcej pieniędzy, które można przeznaczyć np. na doskonalenie i rozszerzenie oferty. Ponadto, brak konieczności cyklicznego opłacania CIT-u wiąże się z minimalnymi nakładami na prowadzenie i opłacenie księgowości.

  Główne założenie estońskiego CIT-u to zaniechanie pobierania podatku tak długo, jak dochód pozostaje w firmie. Ma to wzmocnić płynność finansową spółki i uwolnić dodatkowy kapitał na inwestycje.

  Jak wyjaśnił minister finansów Tomasz Kościński: Estoński CIT ma wspierać rozwój firm, maksymalnie uprościć rozliczenia i ułatwić kontakt z administracją podatkową. To projekt istotny dla pobudzenia rozwoju naszej gospodarki.

  Dla kogo przeznaczony jest estoński CIT?

  Projekt estońskiego CIT-u skierowany jest do spółek kapitałowych (tj. spółek akcyjnych i sp. z o.o.), które nie przekraczają 100 mln zł przychodu. Limit przychodu podwyższono we wrześniu 2020 r, wcześniejsze założenia mówiły o granicy 50 mln.

  Jednocześnie w trakcie prac nad ustawą zakładano poszerzenie uprawnionych do estońskiego CIT-u o spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Jednakże na posiedzenie Sejmu 28 października odrzucono ten pomysł.

  Oprócz bycia spółką kapitałową, estoński CIT jest dostępny dla firm:

  • których wszyscy udziałowcy to osoby fizyczne,
  • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • które zatrudniają min. 3 pracowników (poza udziałowcami),
  • których pasywny przychód nie przekracza pochodzącego z działalności operacyjnej.

  Aby móc skorzystać z estońskiego CIT-u, firma musi spełniać wszystkie powyższe warunki jednocześnie.

  Estoński CIT ma mieć wpływ na zwiększenie możliwości inwestycyjnych poszczególnych spółek, co ma przełożyć się na korzyść dla całej gospodarki. W rezultacie ma to oznaczać zwiększenie miejsc pracy i ogólny wzrost konkurencyjności polskich firm na świecie.

  Jakie są zasady opodatkowania estońskim CIT-em?

  Wg najnowszych założeń rządu spółki, które wybiorą estoński CIT, będą mogły skorzystać z niego w dwóch wariantach:

  1. Opodatkowując wyłącznie dystrybuowane dochody.
  2. Stosując odpisy na specjalny fundusz (rachunek) do kosztów uzyskania przychodów.

  Aby utrzymać się w estońskim CIT, spółka będzie musiała notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat.

  Sejm odrzucił zmianę wg której do inwestycji można by było zaliczyć grunty, budynki, budowle czy obiekty inżynierii wodnej i lądowej.

  Firma będzie mogła wybrać opodatkowanie estońskim CIT-em na okres 4 lat i przedłużać go o kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeżeli w 4. roku korzystania, firma będzie wciąż spełniała warunki, o których pisaliśmy w poprzednim akapicie.

  Jakie szanse dla gospodarki wynikają z estońskiego CIT-u?

  Przedsiębiorstwa, które obejmie estoński CIT, nie będą płacić podatku od osiąganego na bieżąco zysku. Jeśli zysk pozostanie w firmie (nie będzie wypłacony np. w formie dywidendy), wówczas co do zasady nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. A zatem im dłużej środki pozostaną w firmie, zwiększając jej płynność finansową i zdolność inwestycyjna, tym będzie wyższa korzyść podatkowa dla spółki.

  Ma to wpłynąć na model podejmowania decyzji przez właścicieli firm. Mają oni kierować się wyłącznie względami biznesowymi i ekonomicznymi, a nie analizować swoje przyszłe kroki pod kątek konsekwencji podatkowych.

  Szacuje się, że estoński CIT to koszt w przyszłym roku około 5,4 mld złotych. Tyle pieniędzy na zasili skarbu państwa, ale za to firmy będą inwestować i prężnie się rozwijać.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"