Umowa spółki komandytowej – wzór z komentarzem

Spółka komandytowa to spółka osobowa, którą reguluje kodeks spółek handlowych. Umowa spółki komandytowej ma na celu uporządkowanie ustaleń pomiędzy komandytariuszami a komplementariuszami.

Jak podał GUS, w całym 2019 r. zarejestrowano 5 318 spółek komandytowych, co plasuje ten rodzaj spółek na 4. miejscu, jeżeli bierzemy pod uwagę liczbę nowych podmiotów.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Charakterystyka spółki komandytowej

  Spółka komandytowa pod wieloma względami podobna jest do spółki jawnej. Podobnie jak ona, ma podmiotowość prawną, wobec czego może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać majątek, pozywać i być pozywana.

  Zasadą w spółkach komandytowych jest względnie trwały skład osobowy. Wspólnicy spółki dzielą się na dwie kategorie – komandytariuszy i komplementariuszy. Aby zarejestrować spółkę komandytową musi występować w niej przynajmniej jeden komandytariusz i jeden komplementariusz.

  Umowa spółki komandytowej reguluje (w zakresie dopuszczanym przepisami) stosunki między komandytariuszami a komplementariuszami. Klasyfikuje np. prawa i obowiązki wspólników wynikające z ich udziału w firmie – istotą spółki jest bowiem dążenie do osiągnięcia wyznaczonego celu gospodarczego.

  Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

  Umowa spółki komandytowej – co musi zawierać?

  Umowa spółki komandytowej może być zawarta na dwa sposoby:

  • przez internet (korzystając z wzorca umowy),
  • u notariusza (w formie aktu notarialnego).

  Art. 105 k.s.h. mówi, że do obowiązkowych elementów umowy spółki komandytowej należą:

  1. firma i siedziba spółki,
  2. przedmiot działalności spółki,
  3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

  Firma i siedziba spółki

  Firma spółki to po prostu jej nazwa. Powinna ona zawierać nazwisko (lub nazwę) jednego albo więcej komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

  Umieszczenie nazwiska komandytariusza sprawi, że komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Taki komandytariusz – w razie długów firmy – nie zasłoni się tym, że według zawartej umowy spółki jest komandytariuszem odpowiedzialnym do wysokości sumy komandytowej.

  Siedziba spółki to miejscowość, z której siedzibę ma organ zarządzający. Nie ma potrzeby podawania pełnego adresu – wystarczy nazwa miasta albo wsi.

  Przedmiot działalności spółki

  Przedmiotem działalności jest określenie tego, czym spółka będzie się zajmować. Przedmiot działalności ustala się na podstawie PKD, choć w umowie może być opisany własnymi słowami. Mimo to, powszechną praktyką jest korzystanie z kodów PKD. Wynika to z tego, że i tak tej klasyfikacji nie ominiemy, bowiem aby dokonać wpisu spółki do KRS, obowiązkowe jest podanie PKD.

  Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

  Umowa spółki komandytowej określa czas trwania spółki tylko w przypadku, kiedy zakładamy firmę na określony czas. Podajemy wtedy konkretną datę albo zdarzenie, którego skutkiem będzie rozwiązanie spółki. Oznacza to, że jeżeli w umowie nie będzie podanego czasu trwania spółki, to spółka jest zawarta na czas nieokreślony.

  Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość

  Wkład to po prostu kapitał początkowy. Może zostać wniesiony w gotówce lub w formie niepieniężnej, choć komandytariuszy dotyczą pewne ograniczenia. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki może być potraktowane jako wkład tylko w przypadku, kiedy wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Ograniczenia w zakresie wkładów wnoszonych przez komandytariuszy pełnią funkcję gwarancyjną wobec wierzycieli firmy.

  Oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa)

  Suma komandytowa określa górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza za zobowiązania. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa. W takim przypadku komandytariusz odpowiada do wartości, która jest różnicą pomiędzy sumą komandytową a wniesionym kapitałem.

  Zarówno wartość wkładu zakładowego, jak i wysokość sumy komandytowej, są ujawniane w KRS.

  Co warto dodać do umowy spółki komandytowej?

  Powyżej opisaliśmy elementy, które umowa spółki komandytowej zawierać musi. Bez nich, sąd rejestrowy nie wpisze firmy do KRS.

  Jednakże sporządzając umowę u notariusza warto przemyśleć dodanie dodatkowych zapisów, które ułatwią funkcjonowanie firmy. Bowiem brak dodatkowych postanowień skazuje na konieczność zastosowania przepisów ogólnych. A te, jak czasem wychodzi po fakcie, nie zawsze odpowiadają woli wspólników.

  Opłaca się zwrócić uwagę na:

  1. Zasady reprezentacji spółki. Z mocy przepisów do reprezentacji spółki komandytowej uprawniony jest tylko komplementariusza. Umowa spółki może uprawniać do reprezentacji także komandytariusza.
  2. Prawo prowadzenia spraw spółki. Podobnie jak w przypadku reprezentacji, w spółkach komandytowych upoważnieni do prowadzenia wewnętrznych spraw są tylko komplementariusze. Jednak stosownym zapisem w umowie można ukształtować to prawo na nowo.
  3. Zbywalność udziału w spółce. Sprzedaż udziału w spółce komandytowej możliwa jest tylko w przypadku, kiedy przewiduje to umowa spółki.
  4. Kwestia dopłat. Dopłaty to sposób na podwyższenie majątku spółki. Umowa spółki może określać warunki wnoszenia dopłat.
  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"