Spółka komandytowa, to jedna z najciekawszych spółek z punktu widzenia podatków. Zobaczmy zatem jak wyglądają podatki w spółce komandytowej.

Podatki w spółce komandytowej – podatek dochodowy

Na początek warto przypomnieć specyfikę spółki komandytowej. W spółce takiej powinien być co najmniej jeden wspólnik określany jako komandytariusz i co najmniej jeden komplementariusz.

Wspólnik będący komandytariuszem jest wspólnikiem pasywnym, nie prowadzi spraw spółki, a za zobowiązania spółki odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Jeżeli zaś wartość wniesionego przez niego wkładu jest co równa sumie komandytowej, wówczas zwolniony jest z odpowiedzialności.

Wspólnik będący komplementariuszem, jest wspólnikiem aktywnym, to on prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, i to on odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Z punktu widzenia podatku dochodowego, spółka komandytowa, podobnie jak spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są wspólnicy spółki. To oni wykazują przychody oraz koszty proporcjonalnie do posiadanego w spółce udziału.

podatki w spółce komandytowej

Jeżeli wspólnicy spółki komandytowej są osobami fizycznymi mają możliwość wyboru formy opodatkowania. W przypadku tej spółki możliwość zawężona jest do:

  • opodatkowania podatkiem liniowym lub
  • opodatkowania wg skali podatkowej (zasady ogólne).

Dlaczego ta spółka jest atrakcyjnym rozwiązaniem i cieszy się dużym zainteresowaniem? Co odróżnia ją od innych spółek osobowych? Po pierwsze to, że podatek dochodowy płacony jest raz, na poziomie wspólników (w ten sposób unikamy podwójnego opodatkowania przychodu, najpierw w spółce, a później na poziomie wspólników przy podziale zysku), a po drugie to, że odpowiedzialność jednego ze wspólników – komandytariusza – ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej.

Te dwa czynniki powodują, że warto być wspólnikiem w spółce komandytowej, oczywiście należy pamiętać, że korzystna jest rola komandytariusza. Komplementariusz, odpowiada całym swoim majątkiem, więc jego sytuacja nie różni się od sytuacji wspólników w innych spółkach osobowych.

Podatek w spółce komandytowej – VAT

Podatnikiem podatku VAT, podobnie jak w przypadku innych spółek,  jest spółka. To na niej ciążą wszystkie obowiązki związane z podatkiem VAT, a więc: rejestracja do VAT, odprowadzanie podatku, składanie deklaracji podatkowych, czy przesyłanie JPK_VAT.