Pełna księgowość – limit obowiązujący w 2020 i 2021

Limit przychodów, którego przekroczenie obliguje firmy do przejścia na pełną księgowość to równowartość 2 000 000 euro. Kurs euro przeliczany jest według kursu średniego NBP ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października w danym roku. Zatem co roku, w zależności od wahań kursu euro, granica przychodu zwiększa się lub zmniejsza.

Wraz ze zmianą limitu, niektórzy przedsiębiorcy muszą przejść z małej księgowości na pełne księgi rachunkowe. Jaka jest granica przychodu, którego przekroczenie zobowiązuje do zmiany formy prowadzonej księgowości? Jak wygląda procedura przejścia z KPiR na pełne księgi? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Kiedy trzeba przejść na pełną księgowość?

  Do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zobowiązane są spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Nie warunkują tego żadne limity przychodu. Każda firma, która wybrała taki typ działalności, musi rozliczać się na podstawie pełnych ksiąg handlowych.

  Natomiast osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, muszą przejść na pełną księgowość, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł (po przeliczeniu na PLN) co najmniej równowartość 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy ich przychody są niższe – pełne księgi rachunkowe są dobrowolne.

  Powyższe wynika z przepisów ustawy o:

  • rachunkowości,
  • podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Warto przypomnieć, że granica 2 000 000 euro funkcjonuje od 2017 r. Wcześniej limit prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych wyznaczony był na równowartość 1 200 000 euro.

  Jaki jest limit pełnej księgowości w 2020 ?

  Limit 2 000 000 euro przelicza się na PLN według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. 1 października 2019 r. kurs euro wynosił w przybliżeniu 4,28 zł. Oznacza to, że firmy, których przychód netto w 2019 był równy co najmniej 8 746 800 zł, obecnie muszą prowadzić pełną księgowość.

  Jaki jest limit pełnej księgowości w 2021 ?

  Jako że 2020 powoli zbliża się ku schyłkowi, to znamy już aktualny limit do pełnych ksiąg rachunkowych w 2021. W dniu 1 października 2020 r. ogłoszono w tabeli nr 192/A/NBP/2020 średni kurs euro, zgodnie z którą wynosi on dokładnie 4,5153 zł. Tym samym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r. wystąpi w przypadku, gdy firma osiągnie w 2020 r. przychody w wysokości 9 030 600 zł.

  Limit uległ zatem podwyższeniu (w stosunku do 2020) o prawie 284 000 zł. Oznacza to, że obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w przyszłym roku, może dotyczyć mniejszej liczby firm niż obecnie.

  Jak przejść na pełną księgowość?

  Firmy, które do tej pory prowadziły KPiR, ale zdecydowały się dobrowolnie przejść na pełną księgowość albo są do tego zmuszone osiągnięciem limitu przychodu, muszą liczyć się z formalnościami.

  Uwaga – nie jest możliwe przejście z małej księgowości na pełną księgowość w trakcie roku podatkowego. Zawsze trzeba poczekać do początku kolejnego roku obrotowego.

  Krok po kroku – zmiana KPiR na pełne księgi rachunkowe

  Poniżej lista „krok po kroku” działań, które należy wykonać, zmieniając rozliczenie z księgi przychodów i rozchodów na pełną rachunkowość.

  1. Zamknięcie KPiR. Polega na przeprowadzeniu spisu z natury towarów, materiałów, półproduktów itd. i podsumowaniu zapisów w księdze.
  2. Opracowanie polityki rachunkowości firmy. Polityka powinna określać m.in. rok obrotowy, metody wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg. Chodzi tu np.o wybór programu komputerowego, zasady klasyfikacji zdarzeń i zasady prowadzenia ksiąg analitycznych itd.
  3. Otwarcie ksiąg rachunkowych, które w pierwszej kolejności polega na sporządzeniu inwentarza, będącego pierwszą księgą i podstawą do kolejnych. Inwentarz to spis aktywów i pasywów wraz z ich wyceną.
  4. Sporządzenie bilansu otwarcia na podstawie wcześniej przygotowanego inwentarza.

  Otwarcie pełnych ksiąg handlowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od początku roku obrotowego, tj. najczęściej do 15 stycznia. Po przejściu na pełną księgowość należy pamiętać o aktualizacji danych dotyczących rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej. Można to zrobić w CEiDG albo za pomocą druku NIP-2 – do złożenia w urzędzie skarbowym.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"