Dywidenda, umowa o pracę i inne, czyli jak udziałowiec spółki, może wypłacić z niej swoją pensję

Osoba, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności zastanawia się nad formą prawną swojej działalności. Najczęstszy dylemat przed jakim stoi przedsiębiorca to czy założyć jednoosobową działalność gospodarczą czy też założyć spółkę z o.o. jednoosobową lub wraz z wspólnikiem. Na niekorzyść spółki z o.o. działa podwójne opodatkowanie, czego większość przedsiębiorców chce uniknąć. Warto zastanowić się czy „wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.zawsze jest podwójnie opodatkowana

Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje prawa i obowiązki. Do podstawowych praw wspólnika należy między innymi prawo do:

 • przeglądania dokumentacji spółki,
 • głosowania na zgromadzeniach wspólników;

Największym prawem wspólnika jest prawo do dywidendy. Wypłacona dywidenda wspólnikowi stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Minusem dywidendy jest sposób jej wypłaty, a konkretnie czas co ile można ją wypłacać. Zgodnie z przepisami dywidenda może zostać wypłacona jedynie raz w roku. Wypłata dywidendy jest uzależniona od wypracowanego zysku, co oznacza, że gdy spółka nie wypracuje zysku to wspólnicy nie mają prawa do dywidendy. W trakcie roku wspólnikom może zostać wypłacona zaliczka na poczet przyszłej dywidendy natomiast spółka musi spełnić szereg formalności określonych w kodeksie spółek handlowych.

Główną różnicą pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest „przynależność majątku”. Właściciel jednoosobowej działalności posiada majątek, który dzieli się na majątek prywatny i firmowy. W spółce z o.o., majątek spółki nie jest majątkiem wspólników. W praktyce przedsiębiorca JDG może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi z tyt. prowadzenia działalności. Natomiast środki wypracowane w spółce stanowią majątek spółki, wspólnicy nie mają prawa nimi dysponować w celach prywatnych. Jak zatem najkorzystniej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wypłacić wynagrodzenie wspólnikowi?

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.

Osobowość prawna spółki powoduje, że dla każdej „wypłaty wynagrodzenia” musi istnieć podstawa prawna wypłata. Oznacza to, że wspólnicy nie mogą swobodnie dysponować środkami w celach prywatnych. Wynagrodzenie ze spółki możemy wypłacić na podstawie:

 • umowy o pracę;
 • umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
 • kontraktu menedżerskiego;
 • powołania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki;
 • powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz
 • w formie zaliczki na poczet dywidendy.

Jak korzystnie wypłacić wynagrodzenie ze spółki?

Nie każda wypłata wynagrodzenia będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla spółki. Myśląc o sposobie wypłaty środków należy sprawdzić, czy tytuł wypłaty pozwoli zaliczyć wypłacone wynagrodzenie do KUP. Dzięki temu, spółka obniży swoje zobowiązania podatkowe. Ważna będzie także data wypłaty wynagrodzenia, która powinna być w tym samym miesiącu w którym spółka osiągnęła przychód.

Do korzystnych form wypłaty wynagrodzenia należy:

 • wypłata w formie zwrotu poniesionych wydatków na podróż służbową, delegację, diety, szkolenia, które są związane z działalnością spółki;
 • wypłata wynagrodzenia za wynajem np. powierzchni biurowej. Bardzo często w celu zarejestrowania spółki, wspólnik udostępnia spółce „siedzibę”. Podpisanie umowy na najem powierzchni stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki, nie jest obciążona składkami ZUS, a przychód z najmu można być opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu.
 • wynagrodzenia „funkcyjnego” za pełnienie funkcji członka zarządu. Wówczas wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania dla spółki. Wynagrodzenie należy opodatkować stawką 18% natomiast plusem jest zwolnienie z obciążeń ZUS

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu