Podatek liniowy 2022. Ile zapłacisz na liniówce?

Podatek liniowy to jedna z częściej stosowanych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. 2022 rok przyniesie jednak w kwestii rozliczeń tą formą wiele zmian, które znacznie obciążą przedsiębiorców na tzw. liniówce.

Podatek liniowy uznawany jest za preferencyjną opcję rozliczania podatków, przez co nie jest dostępny dla każdego podatnika. Mogą go stosować tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą i tylko względem dochodów uzyskiwanych z tego tytułu (nie można jej łączyć z emeryturą czy rentą). Jest to opcja niedostępna dla przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Podatek liniowy jest to dobra opcja dla firm, które uzyskują rocznie wysokie dochody – przyjmuje się, że powyżej 100 000 zł dochodu – i osób, które nie korzystają z rozliczenia z małżonkiem.

box-icon

ważne

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian podatkowych. Od 1 lipca 2022 r. opodatkowanie na zasadach ogólnych ma się zmienić. Stawka na pierwszym progu zostanie zmniejszona z 17% do 12% oraz zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Możliwe będzie również częściowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu składki zdrowotnej na ryczałcie i liniówce. Będziemy na bieżąco aktualizować treści.

Ile wynosi podatek liniowy w Polskim Ładzie?

Podatek liniowy wynosi 19% i  nie jest zależny od wysokości dochodów uzyskiwanych przez firmę. W przeciwieństwie do skali podatkowej, w podatku liniowym nie ma progów podatkowych. Obliczając podatek w tej formie przychód pomniejszamy o koszty jego uzyskania. Dodatkowo dochód może być obniżony o składki społeczne na własne ubezpieczenie bądź osób z nim współpracujących.

Przedsiębiorcy rozliczający się metodą liniową nie mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku, która od 2022 r. zostanie podniesiona z obecnych 8 tys. zł do 30 tys. zł. Nic nie zmieni dla nich także podwyższenie drugiego progu do 120 000 zł. Chyba, że ich dochody mieszczą się w przedziale do 120 tys. – wtedy przejscie na skalę podatkową może okazać się korzystne.

Składka zdrowotna 2022 na liniówce

W ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla liniowców wyniesie 4,9%. od dochodu i nie będzie można jej odliczyć. Trudno więc nie zauważyć znacznego wzrostu obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Faktyczne obciążenie zwiększy się więc dla przedsiębiorców rozliczających podatkiem liniowym aż do 23,9%.

Dla większości „liniowców” ten podatek postrzegany wcześniej jako preferencyjny staje się obecnie mniej opłacalny. Wysokość obciążeń podatkowych będzie znacząco wyższa niż obecnie. Możliwość skorzystania choćby z części ulg dostępnych dla rozliczających się na innych zasadach wydawałaby się naprawdę logiczna, ustawodawca nie przewidział jednak takiej opcji.

Podatek liniowy przestaje być opłacalny

Jedyną zmianą, jak wprowadza Polski Ład jest zatem nowe wyliczenie składki zdrowotnej i pozbawienie podatnika na liniówce możliwości odliczenia jej od podatku. Nie zmienia się podstawowa stawka opodatkowania na liniówce, nie zrekomepnsowano też wzrostu kosztów za pomocą ulg.

W obliczu tej sytuacji warto przeanalizować, czy po wprowadzeniu Nowego Ładu bardziej opłacalną formą opodatkowania od podatku liniowego nie będą zasady ogólne bądź (dzięki wyższemu drugiemu progowi) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (jeśli nasza firma generuje znikome koszty).

Sprawdź nasz kalkulator podatkowy B2B