Kalkulator podatkowy B2B

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.

Kalkulator podatkowy B2B pozwoli Ci wyliczyć, ile łącznie w trakcie roku zapłacisz podatku i składek ZUS z tytułu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Kalkulator wylicza łączne obciążenia na każdej formie opodatkowania. Na tej podstawie możesz rozważyć wybór odpowiedniej formy opodatkowania dla swojej działalności. 

Kalkulator B2B

Podatek dochodowy i ZUS
100 zł 50 000 zł

0 zł 20 000 zł

0 zł 20 000 zł
%


Suma podatku dochodowego i składek ZUS w 2024 r.
Zasady ogólne 36 770,56
Podatek liniowy 42 355,25
Ryczałt 40 790,43
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak używać kalkulatora podatku dochodowego?

 1. Podaj swoje miesięczne przychody, jakich się spodziewasz. Chodzi tutaj o sumę wszystkich Twoich faktur netto w jednym miesiącu.
 2. Podaj miesięczne koszty. Kosztem w działalności może być wszystko, co pomaga Ci w uzyskaniu przychodu lub jego zabezpieczeniu. Może to być koszt księgowości, paliwo do samochodu, wynagrodzenia dla pracowników lub koszt biura. Pamiętaj, koszty uwzględniane będą tylko do wyliczeń na zasadach ogólnych i podatku liniowym.
 3. Jeśli zastanawiasz się nad przejściem na ryczałt, zaznacz odpowiednią dla siebie stawkę. Użyj znaczka (i), aby podejrzeć opisy stawek ryczałtu.
 4. Wybierz swoją wysokość składek ZUS
 5. Fakultatywnie,  po kliknięciu „pokaż więcej opcji” możesz podać liczbę dzieci na wychowaniu oraz czy chcesz i możesz rozliczyć się ze współmałżonkiem. W przypadku wspólnego rozliczenia podaj kwotę dochodu Twojego współmałżonka. 
 6. Gotowe. Wynik pokaże Ci sumę podatku dochodowego za cały rok podatkowy. Najkorzystniejsza będzie dla Ciebie ta forma opodatkowania, gdzie podatek dochodowy jest najniższy.

Formy opodatkowania a podatek dochodowy

Obecnie podatnicy mogą wybrać spośród 3 form opodatkowania. Każda z tych form posiada inne stawki, ulgi i preferencje. Ustalenie odpowiedniej formy opodatkowania jest kwestią indywidualną. Jednak można przyjąć pewne założenia, zgodnie z którymi:

 • ryczałt najlepiej sprawdzi się w przypadku, kiedy obowiązuje Cię niska stawka oraz nie masz kosztów lub są one bardzo niskie;
 • podatek liniowy sprawdzi się przy większych dochodach, gdzie ponosisz duże koszty;
 • skala podatkowa pozwoli Ci skorzystać z preferencji, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem czy ulgi na dzieci. 

Opodatkowanie na skali podatkowej

Skala podatkowa, czyli zasady ogólne, cechuje się opodatkowaniem progresywnym. Najłatwiej zobrazować ją można w taki sposób, że dochód:

 • do 30 000 zł nie podlega opodatkowaniu;
 • pomiędzy 30 000 zł a 120 000 zł podatek wynosi 12%;
 • powyżej 120 000 zł podatek wynosi 32%.

Opodatkowanie na podatku liniowym

Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że stawka podatku jest jedna i wynosi 19%. Opodatkowaniu tak jak w przypadku skali podatkowej podlega dochód, czyli przychody minus koszty uzyskania przychodów. Dlatego ta forma opodatkowania zalecana jest dla wyższych dochodów. 

Opodatkowanie na ryczałcie ewidencjonowanym

Ryczałt ewidencjonowany jest często nazywany podatkiem przychodowym, bo opodatkowaniu podlega tu przychód. Koszty działalności gospodarczej nie wpływają na podstawę opodatkowania. W przypadku ryczałtu występuje kilka stawek podatku, które uzależnione są od tego, zajmuje się przedsiębiorca. Co istotne, dla Twojej działalności może mieć zastosowanie kilka stawek ryczałtu. Pomocnym w określeniu odpowiedniej stawki może być kalkulator stawek ryczałtu

Formy opodatkowania a składka zdrowotna

Zmiany w przepisach w 2022 r. zrewolucjonizowały składkę zdrowotną. Składka zdrowotna w każdej z form opodatkowania jest liczona inaczej. Dlatego też składka zdrowotna stała się istotnym obciążeniem dla przedsiębiorców, więc może mieć wpływ na wybór formy opodatkowania. 

Składka zdrowotna na skali podatkowej

Składka zdrowotna na skali podatkowej obliczana jest od dochodu i wynosi 9%. Nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Dochód rozumiemy tu jako przychód minus koszty uzyskania przychodu. Od tego odliczamy jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne, o ile wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów. 

Składka zdrowotna na podatku liniowym

Składka zdrowotna dla podatku liniowego obliczana jest również od dochodu, jednak w tym przypadku wynosi 4,9%. Podobnie jak na skali podatkowej nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Przy tej formie opodatkowania składka zdrowotna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub odliczona o podstawy opodatkowania. Jednak obowiązuje tu limit 10200 zł rocznie. Przy czym składka zdrowotna również może obniżyć składkę zdrowotną, jeśli zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. 

Składka zdrowotna na ryczałcie ewidencjonowanym 

Składka zdrowotna na ryczałcie ewidencjonowany jest uzależniona od przychodu. Podatnicy na tej formie opodatkowania opłacają składkę za dany rok w zależności od tego, jaki osiągną przychód. Ustalone zostały trzy progi przychodowe: do 60 000 zł rocznie, do 300 000 zł rocznie i powyżej 300 000 zł rocznie. Sama składka zdrowotna w wysokości 9% jest obliczana od 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku.

Składka zdrowotna w 2023 r. wynosi:

 • 376,16 zł miesięcznie dla przychodu do 60 000 zł;
 • 626,93 zł miesięcznie dla przychodu pomiędzy 60 000 a 300 000 zł;
 • 1128,48 zł miesięcznie dla przychodu powyżej 300 000 zł.