Kalkulator limitu kasy fiskalnej

Aktualizacja: 10 maja 2024 r.

Kalkulator pozwala określić obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej.

Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej limit do kasy fiskalnej wyliczają proporcjonalnie.

Oblicz swój limit

Kalkulator limitu kasy fiskalnej


Twój limit zwolnienia z kasy fiskalnej144 262,30
Liczba dni od początku roku102 dni
Przetestuj inFakt za darmo
Czy rok jest przestępny?366
Limit VAT200000
Limit dla kasy20000

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego.

W 2024 roku limit obrotu na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej wynosi 20 000 zł w skali roku.

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej w pierwszym roku rozpoczynając sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej wylicza się następująco:

  • (limit x liczba dni dokonywania sprzedaży) / liczba dni w danym roku podatkowym.

Przykład. Przedsiębiorca rozpoczął w 2 kwietnia 2024 sprzedaż na rzecz osób fizycznych., a więc 274 dni jest do końca roku. W 2024 r. liczba dni w roku wynosi 366 dni.
20000 zł x 274 dni / 366 = 14972,68 zł – wartość limitu do kasy fiskalnej.

W kolejnym roku przedsiębiorcy już nie wyliczają proporcjonalnego limitu. Limit w roku następnym jest pełny, obecnie 20000 zł.

Przekroczenie limitu

Po przekroczeniu limitu do kasy fiskalnej, przedsiębiorca traci zwolnienie po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu w którym doszło do przekroczenia.
Przykład. Przedsiębiorca 3 września dokonał sprzedaży, która spowodowała przekroczenie limitu do kasy. W związku z tym, najpóźniej od 1 grudnia musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Nabywając kasę fiskalną można skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy rozpoczynający używanie w firmie kasy rejestrującej mogą uzyskać zwrot kosztów w wysokości 90% ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.