Kalkulator limitu zwolnienia z VAT

Aktualizacja: 10 maja 2024 r.

Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku.

Oblicz swój limit

Kalkulator limitu zwolnienia z VAT


Twój limit zwolnienia z kasy fiskalnej144 262,30
Liczba dni od początku roku102 dni
Przetestuj inFakt za darmo
Czy rok jest przestępny?366
Limit VAT200000
Limit dla kasy20000

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego.

Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli określonego limitu oraz rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku limit liczony jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

W 2024 roku limit zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł w skali roku.

Limit zwolnienia z VAT dla rozpoczynających działalność w trakcie roku wylicza się następująco:

  • (limit x liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku) / liczba dni w danym roku podatkowym.

Przykład. Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 2 kwietnia 2024 r., a więc 274 dni jest do końca roku. W 2024 r. liczba dni w roku wynosi 366 dni.

200000 zł x 274 dni / 366 = 149 726,78 zł – wartość limitu zwolnienia z VAT

Przekroczenie limitu

Przekroczenie limitu powoduje, że podatnik musi dokonać obowiązkowego zgłoszenia. Takie zgłoszenia jednak musimy dokonać przed sprzedażą która spowoduje przekroczenie limitu.
Przykład. Przedsiębiorca 3 września dokona sprzedaży, która spowoduje przekroczenie limitu do zwolnienia. W związku z tym, najpóźniej 2 września należy dokonać zgłoszenia do VAT.

Zgłoszenia dokonujemy na druku VAT-R do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dla przedsiębiorcy.