Kalkulator zysku firmowego

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.

Chcesz policzyć, ile zostanie Ci na rękę po wystawieniu faktury? Ten kalkulator jest dla Ciebie. Będzie szczególnie przydatny dla osób, które rozliczają się ze swoim pracodawcą na zasadzie B2B i wystawiają fakturę każdego miesiąca.

Kalkulator zysku firmowego

Ile zostanie mi „na rękę”Po odliczeniu wszystkich podatków oraz składek ZUS zysk firmy wyniesie:
Kwota netto 7 000,00
Składki społeczne i FP 1 600,27
Składka zdrowotna 381,78
Podatek dochodowy 814,00
Koszty miesięczne 800,00
Na rękę zostanie 3 471,63
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak korzystać z kalkulatora zysku firmowego i wyliczyć zysk netto?

 1. Podaj kwotę na fakturze, którą wystawiłeś. Kwota netto oznacza kwotę przed naliczeniem podatku VAT.
 2. Wybierz wysokość swoich składek ZUS. Duży ZUS to pełne składki w wysokości 1418,48 zł miesięcznie, a mały ZUS to 331,36 zł (styczeń – czerwiec) i 341,72 zł (lipiec – grudzień miesięcznie.
 3. Wpisz swoje miesięczne koszty. Pamiętaj, na ryczałcie koszty nie obniżają podatku dochodowego.
 4. Wybierz formę opodatkowania. Do wyboru masz zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt.
 5. W opcjach zaawansowanych możesz wyłączyć składkę chorobową i zmienić stawkę VAT.

Co to jest zysk netto?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, po wystawieniu faktury musi zapłacić od niej podatek dochodowy. Każdego miesiąca jest zobowiązany również opłacić sam za siebie składki ZUS. Dodatkowo, jeśli kwota na fakturze była kwotą brutto z naliczonym podatkiem VAT wysokość tego podatku należy zwrócić do urzędu skarbowego. Te 3 czynniki wpływają na to, że nie zawsze łatwo jest obliczyć, ile ostatecznie wyniesie nasz zysk, czyli dochód netto.

Do wszystkich tych wyliczeń dochodzi jeszcze fakt, że zakupy na firmę, czyli koszty uzyskania przychodu, mogą obniżyć wysokość naszego podatku dochodowego (jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych lub podatku liniowym). Oznacza to, że im więcej “kosztuje” nas prowadzenie działalności, tym mniej podatku zapłacimy. Jednak poniesiemy koszy zakupów. 

Czy kwota netto jest tym samym, co „na rękę”?

Co do zasady kwota netto nie jest tym samym, co „na rękę”. Netto na fakturze oznacza kwotę przychodu, który pomniejszany jest o koszty, podatek i ZUS. Dopiero po odjęciu tych obciążeń uzyskamy rzeczywistą kwotę „na rękę”

Jak obliczyć zysk netto?

Jeśli jesteśmy podatnikiem VAT, od faktury brutto musimy odjąć VAT. Następnie od kwoty netto odejmujemy koszty związane z działalnością gospodarczą. To pozwoli ustalić podstawę do wyliczenia podatku oraz składki zdrowotnej. Dochód pomniejszony o wydatki, składki ZUS i podatek, pozwoli nam poznać czysty zysk. 

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych 

Podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych stanowi dochód, tj. przychód minus koszty uzyskania przychodu. Od tego odliczamy jeszcze składki ZUS społeczne i na Fundusz Pracy, o ile nie zostały zaliczone do kosztów. 

Na skali podatkowej podatek płacony jest progresywnie:

 • do 120 000 zł – 12%
 • powyżej 120 000 zł – 32%.

Jednocześnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że dochód do 30 000 zł nie jest opodatkowany, kolejne 90 000 zł opodatkowane jest stawką 12%, a dochód powyżej 120 000 zł w ciągu roku stawką 32%. 

Co więcej, na skali podatkowej opłacamy składkę zdrowotną, która wynosi 9% od wysokości dochodu. Składka ta jednak nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. 

Podatek liniowy 

Na podatku liniowym podobnie jak na skali przedsiębiorcy płacą podatek od osiągniętych dochodów. Jednak na tej formie opodatkowania stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Dlatego też ta forma opodatkowania jest korzystniejsza przy wyższych rocznych dochodach.

Dla rozliczających się liniowo składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu. Jednak podobnie jak na skali podatkowej nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. 

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania. Przedsiębiorcy opłacają podatek od swoich przychodów, a więc koszty nie obniżają podstawy opodatkowania. Przy tej formie podstawę opodatkowania obniżają:

 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • 50% zapłaconej składki zdrowotnej;
 • ujemne różnice kursowe. 

Ryczałt ewidencjonowany jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy ponoszą minimalne koszty. Ryczałt cechuje się również tym, że występują tu różne stawki podatku. Pomocnym w określaniu odpowiedniej stawki ryczałtu może być kalkulator stawek ryczałtu

Składka zdrowotna dla ryczałtu uzależniona jest od rocznego przychodu i w 2023 r. wynosi:

 • 376,16 zł miesięcznie dla przychodu do 60 000 zł;
 • 626,93 zł miesięcznie dla przychodu pomiędzy 60 000 a 300 000 zł;
 • 1128,48 zł miesięcznie dla przychodu powyżej 300 000 zł.