Kalkulator Mały ZUS Plus 2024

Aktualizacja: 25 stycznia 2024 r.

Po założeniu działalności gospodarczej możesz skorzystać z ulg w składkach ZUS. Przez pierwsze sześć miesięcy od założenia firmy możesz płacić wyłącznie składki zdrowotne, korzystając z ulgi na start. Następnie przez kolejne dwa lata możesz opłacać preferencyjne składki ZUS, czyli tzw. mały ZUS. Po tym okresie możesz skorzystać z kolejnej preferencji, jaką jest Mały ZUS Plus.

Kalkulator ZUS +


dniPrzeciętny miesięczny dochód 
6 612,33
Podstawa wymiaru składek społecznych3 306,17
Suma składek ZUS na 2024 rok1 046,06
Składka emerytalna645,36
Składka rentowa264,49
Składka chorobowa (dobrowolna)81,00
Składka wypadkowa55,21
Fundusz pracy 0,00
Składka zdrowotna
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Mały ZUS Plus – jak obliczyć wysokość składek?

 1. Podaj swój roczny przychód netto, tj. bez podatku VAT.
 2. Podaj swój roczny dochód (przychód minus koszty, ale bez składek społecznych). Jeśli rozliczasz się na ryczałcie, podaj połowę swoich przychodów.
 3. Podaj liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku. Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność nieprzerwanie cały rok, podaj 365 dni.
 4. Zaznacz, czy opłacasz składki chorobowe.

W wyniku otrzymasz swoją wysokość składek na 2024 rok. Po zarejestrowaniu się do Małego ZUS Plus właśnie tę kwotę możesz przelać co miesiąc na swoje konto ZUS.

Przykład #1: Jan w 2023 roku prowadził działalność gospodarczą przez cały rok. Osiągnął przychód na poziomie 114 000 zł, a koszty w kwocie 44 000 zł. Jan składki odliczał od dochodu, a więc nie obniża kosztów o składki na ubezpieczenie społeczne. Dochód do wyliczenia podstawy MZ+ na 2024 rok stanowić będzie 70 000 zł. Jan nie opłaca składki chorobowej, a więc jego miesięczne składki społeczne w 2024 r. wyniosą 839,71 zł.

Mały ZUS Plus 2024 – warunki

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus? Ten, kto w ciągu roku nie przekroczył limitu 120 tys. złotych przychodu. Przez przychód rozumiemy sumę wszystkich naszych wystawionych faktur.

Z Małego ZUS Plus nie możesz skorzystać, jeśli

 1. w poprzednim roku nie prowadziłeś działalności przez co najmniej 60 dni;
 2. jesteś artystą lub twórcą;
 3. prowadzisz placówkę edukacyjną.

Roczny przychód a Mały ZUS Plus

Roczny przychód odgrywa kluczową rolę w kontekście ulgi Mały ZUS Plus. Przedsiębiorcy, których roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył 120 000 zł w poprzednim roku kalendarzowym, mogą skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Ograniczenie to obejmuje sumę wszystkich wystawionych faktur. Wartość składek zależy bezpośrednio od uzyskanego dochodu, przy czym niższy przychód umożliwia opłacanie składek na niższym poziomie. Jest to istotne wsparcie dla przedsiębiorców, które umożliwia optymalizację kosztów w pierwszych latach prowadzenia działalności.

Forma opodatkowania a wpływ na kalkulację składek

Wybór formy opodatkowania stanowi kluczowy czynnik wpływający na kalkulację składek w kontekście ulgi Mały ZUS Plus. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego, obliczają wysokość składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Ci, którzy zdecydują się na kartę podatkową, a nie korzystają ze zwolnienia VAT, obliczają roczny dochód, mnożąc wartość sprzedaży przez współczynnik 0,5. Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych również stosują ten współczynnik. Istotne jest także uwzględnienie składek na własne ubezpieczenia społeczne w kalkulacji dochodu.

Zgłoszenie do ZUS

Terminowe zgłoszenie do ZUS stanowi istotny krok dla przedsiębiorców ubiegających się o korzystanie z Małego ZUS Plus. Ważne jest, aby zgłoszenie zostało dokonane do 31 stycznia roku, w którym przedsiębiorca chce rozpocząć opłacanie preferencyjnych składek. Niezachowanie tego terminu może skutkować utratą prawa do ulgi w danym roku. Konsekwencje niespełnienia terminu mogą oznaczać konieczność opłacania pełnych składek, co przekłada się na wyższe obciążenia finansowe.

Formularz zgłoszeniowy do ZUS, którym przedsiębiorca powinien się posłużyć, to druk ZUS ZPA. Ten dokument należy złożyć osobiście lub przesłać do ZUS odpowiednio wcześniej, aby uniknąć ryzyka przekroczenia terminu. Kluczowym momentem jest również potwierdzenie, czy formularz został przyjęty przez ZUS, co można sprawdzić za pomocą odpowiednich potwierdzeń lub wiadomości zwrotnej.

Mały ZUS Plus – jak długo skorzystasz z preferencyjnych składek?

Mały ZUS Plus jest preferencją, która jak inne podlega ograniczeniom czasowym. Niższe składki ZUS możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS Plus – ile wynosi w 2024?

Wysokość składek na Małym ZUS Plus będzie zależeć od Twojego rocznego dochodu. Na zasadach ogólnych i podatku liniowym dochodem są przychody pomniejszone o koszty. Jeśli jesteś na ryczałcie, dochodem będzie połowa wszystkich przychodów. Najniższa możliwa składka będzie podobna do małego ZUSu, natomiast po przekroczeniu pewnego progu, składka na Małym ZUS Plus będzie już taka sama, jak na „dużym ZUSie”.

Przykład #2: Andrzej prowadził działalność w 2023 roku przez cały rok, a więc 365 dni. Formą opodatkowania był ryczałt ewidencjonowany. W ciągu roku Andrzej osiągnął przychody na poziomie 105 000 zł. Dochodem do wyliczenia podstawy ZUS będzie połowa przychodów, a więc 52 500 zł. Następnie należy pomnożyć dochód x 30 oraz podzielić wynik przez liczbę dni prowadzenia działalności, czyli 365 dni. Kolejnym krokiem jest podzielenie wyniku na 2. Podstawa w tym przypadku to 2 157,54 zł. W konsekwencje składki miesięczne na ubezpieczenie społeczne Andrzeja wyniosą 682,64 zł, zamiast 1 600,32 zł.

Kontynuacja Małego ZUS Plus

Kontynuacja Małego ZUS Plus stanowi możliwość przedłużenia korzystania z preferencyjnych składek na kolejne 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali z Małego ZUS, mogą kontynuować ulgę po spełnieniu konkretnych warunków.

Warunki kontynuacji Małego ZUS Plus w kolejnych latach

Warunki kontynuacji Małego ZUS Plus w kolejnych latach są ściśle określone, a przedsiębiorcy muszą spełnić pewne kryteria, aby skorzystać z tej ulgi. Oto kluczowe warunki:

 • Przychód poniżej limitu: Aby zakwalifikować się do kontynuacji ulgi, przedsiębiorca musi utrzymać roczny przychód z pozarolniczej działalności poniżej ustalonego limitu, który wynosi 120 000 zł
 • Kontynuacja działalności: Warunkiem koniecznym jest kontynuowanie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • Zgłoszenie do ZUS: Przedsiębiorca musi terminowo zgłosić się do ZUS z wnioskiem o kontynuację Małego ZUS Plus, używając odpowiedniego kodu rozpoczynającego się od 05 90 albo od 05 92
 • Spełnienie innych warunków ulgi: Przedsiębiorca musi nadal spełniać wszelkie inne warunki ustawowe i regulacyjne związane z Małym ZUS Plus, takie jak brak prowadzenia innej pozarolniczej działalności czy niekorzystanie z karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem od VAT

Zachowanie zgodności z powyższymi warunkami pozwoli przedsiębiorcom kontynuować korzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus.

Automatyczne doliczenie ulgi

Automatyczne doliczenie dodatkowych 12 miesięcy ulgi w ramach Małego ZUS Plus przez ZUS to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców. ZUS automatycznie przedłuży ulgę o kolejne 12 miesięcy, jeśli

 • w sierpniu 2023 roku nie wykorzystałeś pełnych 36 miesięcy Małego ZUS Plus
 • w lipcu 2023 roku skończył ci się preferencyjny okres

To oznacza, że nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń ani podejmować dodatkowych kroków formalnych – korzyści z niższych składek zostaną ci przyznane automatycznie, co ułatwia ciągłe korzystanie z preferencyjnych warunków opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Najważniejsze pytania o kalkulator Mały ZUS Plus

Jak wyliczyć mały ZUS Plus na 2024?

Aby obliczyć Mały ZUS Plus na 2024 rok w naszym kalkulatorze, należy podać

 • roczny przychód netto
 • roczny dochód (przychód minus koszty, ale bez składek społecznych)
 • liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku
 • formę opodatkowania
 • zaznaczyć, czy opłacasz składki chorobowe.

Na podstawie tych danych otrzymasz wysokość składek na dany rok, którą możesz przelać co miesiąc na konto ZUS po zarejestrowaniu się do Małego ZUS Plus.

Czym się różni Mały ZUS od Małego ZUS-u Plus?

Mały ZUS to ogólne określenie preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, a Mały ZUS Plus to specyficzna ulga, która umożliwia przedłużenie niższych składek o dodatkowe 12 miesięcy. Oba rodzaje preferencji pozwalają płacić obniżone składki przez łącznie maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku Małego ZUS-u Plus ważne jest uwzględnienie okresu korzystania z Małego ZUS przy ustalaniu tego limitu czasowego.

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus 2024?

Przedsiębiorcy, których roczny przychód z pozarolniczej działalności w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł, a także spełniający inne warunki, takie jak prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku.

Jak długo Mały ZUS plus po Małym ZUS-ie?

Mały ZUS Plus można kontynuować po zakończeniu standardowego okresu preferencyjnego Małego ZUSu, czyli maksymalnie przez dodatkowe 12 miesięcy.

Czy Mały ZUS Plus liczy się do emerytury?

Tak, składki opłacane w ramach Małego ZUS Plus są uwzględniane przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych.

Czy okres zawieszania wlicza się do Małego ZUS Plus?

Okres zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie wpływa na Mały ZUS Plus, a preferencyjne składki są liczne w zależności od liczby dni prowadzenia działalności w poprzednim roku, niezależnie od ewentualnych przerw.