Kalkulator Mały ZUS Plus

Aktualizacja: 10 lutego 2022 r.

Przedsiębiorcy po założeniu działalności mają prawo do skorzystania z ulg w składkach ZUS. Przez pierwsze sześć miesięcy od założenia firmy możemy płacić wyłącznie składki zdrowotne korzystając z ulgi na start. Następnie przez kolejne dwa lata możemy opłacać preferencyjne składki ZUS, czyli mały ZUS. Po tym okresie możemy skorzystać z kolejnej preferencji, mianowicie Mały ZUS Plus.

Kalkulator ZUS +


dniPrzeciętny miesięczny dochód 
6 612,33
Podstawa wymiaru składek społecznych 3 155,40
Suma składek ZUS na 2022 rok 1 075,68
Składka emerytalna 615,93
Składka rentowa 252,43
Składka chorobowa (nieobowiązkowa) 81,00
Składka wypadkowa 52,70
Fundusz pracy 81,00
Składka zdrowotna
Przetestuj inFakt za darmo

Jak wyliczyć składkę małego ZUS plus?

  1. Podaj swój roczny dochód (przychód – koszty, ale bez składek społecznych). Rozliczając się na ryczałcie, podaj połowę swoich przychodów.
  2. Podaj liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku. Jeśli prowadziłeś działalność nieprzerwanie cały rok, w 2021 roku podaj 365 dni.
  3. Zaznacz, czy opłacasz składki chorobowe.

W wyniku otrzymasz swoją wysokość składek na 2022 rok. Po zarejestrowaniu się do małego zus plus, właśnie tę kwotę możesz przelać co miesiąc na swoje konto ZUS.


Kto może skorzystać z małego ZUS plus? Ten, kto w ciągu roku nie przekroczył limitu 120 tys. złotych przychodu. Przez przychód rozumiemy sumę wszystkich naszych wystawionych faktur. 

Z małego ZUS plus nie możemy skorzystać, jeśli:

  1. w poprzednim roku nie prowadziliśmy działalności przez co najmniej 60 dni
  2. jesteśmy artystą lub twórcą
  3. prowadzimy placówkę edukacyjną

Wysokość naszych składek na małym ZUS plus będzie zależeć od naszego rocznego dochodu. Na zasadach ogólnych i podatku liniowym naszym dochodem są przychody pomniejszone o koszty. Jeśli jesteśmy na ryczałcie, naszym dochodem będzie połowa wszystkich naszych przychodów. Najniższa możliwa składka będzie podobna do małego ZUSu, natomiast po przekroczeniu pewnego progu, nasza składka na małym ZUS plus będzie już taka sama jak na “dużym ZUSie”.