Kalkulator zasiłku chorobowego 2023

Aktualizacja: 1 lipca 2023 r:

Wysokość zasiłku ZUS

Kalkulator zasiłku chorobowego0 zł 17337 zł

dni
0 dni 30 dni


Przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości
Zasiłek chorobowy brutto957,47
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Wysokość zasiłku chorobowego – jak korzystać z kalkulatora?

  1. Wybierz swoją formę zatrudnienia. Czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy pracujesz w oparciu o umowę o pracę?
  2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wybierz, jaki ZUS opłacasz. Jeśli Twoje składki ZUS są niestandardowe, wybierz Inny.
  3. Na umowie o pracę podaj swoje średnie wynagrodzenie miesięczne brutto. Pozwoli to na określenie wysokości składek ZUS.
  4. Podaj liczbę dni, w których przebywasz na zwolnieniu lekarskim.
  5. Wynik pokaże przysługujący Ci zasiłek z ZUS na podstawie wysokości Twoich składek ZUS i liczby dni na L4.

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy? Okresy wyczekiwania

Zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku, gdy jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo

Przedsiębiorcy oraz zleceniobiorcy nie muszą opłacać składki chorobowej. W ich przypadku ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oznacza to, że sami decydują, czy chcą tę składkę płacić, a w razie choroby otrzymać zasiłek chorobowy. 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje od 1 dnia od przystąpienia do ubezpieczenia. Obowiązują tak zwane okresy wyczekiwania. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego okres wyczekiwania wynosi 30 dni, a dobrowolnego 90 dni. Oznacza to, że pracownik otrzyma zasiłek chorobowy dopiero od 31 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a przedsiębiorca od 91 dnia.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Przedsiębiorcom i zleceniobiorcom wypłacany jest zasiek chorobowy. W przypadku pracowników zasiłek chorobowy poprzedzony jest wynagrodzeniem chorobowym, które wypłaca pracodawca. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pierwsze 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym. Natomiast dla pracowników powyżej 50 lat wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca tylko przez 14 dni.

Jak obliczyć zasiłek chorobowy?

Pierwszym krokiem w obliczaniu zasiłku jest ustalenie podstawy zasiłku chorobowego. Podstawę obliczamy, stosując odpowiednie zasady.

  • Dla pracowników i zleceniobiorców podstawa stanowi ich przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy;
  • Dla przedsiębiorców jest to średnia deklarowana podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.

Ważne: początkujący przedsiębiorca korzystający z ulgi na start i opłacający tylko składkę zdrowotną, nie może zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Wyliczone przeciętne wynagrodzenie czy też średnie podstawy pomniejszane są jeszcze o 13,71%. Ostateczny wynik stanowi podstawę wyliczenia zasiłku chorobowego. 

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2023 roku?

Po ustaleniu podstawy zasiłku chorobowego można przejść do obliczenia samego zasiłku. Zasiłek choroby wypłacany jest w 80%, a gdy dotyczy choroby w okresie ciąży – wypłacany jest w 100%. Dlatego wyliczona podstawa jest odpowiednio przemnożona przez 0,8 lub pozostaje bez zmian.

Kolejnym krokiem jest podzielenie wyniku przez 30 dni. W efekcie otrzymujemy stawkę dzienną zasiłku. Następnie stawka ta jest przemnożona przez liczbę dni zwolnienia lekarskiego i otrzymujemy wysokość zasiłku brutto. Kalkulator zasiłku chorobowego pomoże Ci wyliczyć wysokość zasiłku. 

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe w 2023 roku?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane pracownikom nie może być niższe niż 80% przeciętnego wynagrodzenia tak, jak przy zasiłku chorobowym. Jednak pracodawca może w regulaminie pracy lub innym akcie określić wyższą wartość.  Pracodawca może nawet zdecydować się, że wynagrodzenie chorobowe będzie wypłacane w 100% wartości pensji.

Jak długo trwa zasiłek chorobowy?

Okres zasiłku chorobowego trwa maksymalnie 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy 270 dni. Jednak przerwa pomiędzy chorobami, która trwa przynajmniej 60 dni, powoduje, że okres zasiłkowy liczony jest od nowa. W przypadku, gdy pomiędzy jednym zwolnieniem a drugim nie minie 60 dni, zwolnienia sumują się i stanowią jeden okres zasiłkowy. 

Jak uzyskać zasiłek chorobowy?

Podstawą uzyskania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie. Wystawia je lekarz w wersji elektronicznej i dokument ten jest dostępny na portalu internetowym ZUS. Do zwolnienia mają dostęp pracownicy, przedsiębiorcy i pracodawcy. 

Jeśli Twój pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to on dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego. W przeciwnym razie pracodawca musi przekazać do ZUS druk ZUS Z3. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przedsiębiorca przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3b i na tej podstawie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy.