Kalkulator zasiłku chorobowego 2024

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r:

Wysokość zasiłku ZUS

Kalkulator zasiłku chorobowego0 zł 17337 zł

dni
0 dni 30 dni


Przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości
Zasiłek chorobowy brutto957,47
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Wysokość zasiłku chorobowego – jak korzystać z kalkulatora?

Korzystanie z kalkulatora jest proste i intuicyjne.

  1. Wybierz swoją formę zatrudnienia. Czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy pracujesz w oparciu o umowę o pracę?
  2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wybierz, jaki ZUS opłacasz. Jeśli Twoje składki ZUS są niestandardowe, wybierz Inny.
  3. Na umowie o pracę podaj swoje średnie wynagrodzenie miesięczne brutto. Pozwoli to na określenie wysokości składek ZUS.
  4. Podaj liczbę dni, w których przebywasz na zwolnieniu lekarskim.
  5. Wynik pokaże przysługujący Ci zasiłek z ZUS na podstawie wysokości Twoich składek ZUS i liczby dni na L4.

Przykład #1:

Andrzej prowadzi działalność gospodarczą, z której opłaca duży ZUS. Wysokość zasiłku brutto będzie liczona od podstawy składek z ostatnich 12 miesięcy. Obecnie wynosi ona 4 694,40 zł.

Kiedy i komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku, gdy jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo.

Przedsiębiorcy oraz zleceniobiorcy nie muszą opłacać składki chorobowej. W ich przypadku ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oznacza to, że sami decydują, czy chcą tę składkę płacić, a w razie choroby otrzymać zasiłek chorobowy.

Czym jest okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje od 1 dnia od przystąpienia do ubezpieczenia. Obowiązują tak zwane okresy wyczekiwania. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego jak na przykład przy umowie o pracę, okres wyczekiwania wynosi 30 dni. Przy ubezpieczeniu dobrowolnym na przykład przy działalności gospodarczej, jest to 90 dni. Oznacza to, że pracownik otrzyma zasiłek chorobowy dopiero od 31 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a przedsiębiorca od 91 dnia.

Zasiłek chorobowy dla pracowników – jak działa i ile wynosi?

Zasiłek chorobowy dla pracowników jest istotnym świadczeniem w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, ciąży lub wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (UoP). Dzięki temu każdy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy dla pracowników

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy wynosi 30 dni w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego Oznacza to, że pracownik otrzyma zasiłek chorobowy po upływie tego okresu od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

Obliczanie podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników

Podstawa zasiłku chorobowego dla pracowników jest obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem choroby.

Aby je określić trzeba

  • zsumować zarobki z ostatnich 12 miesięcy, włączając w to premie i dodatki

  • podzielić uzyskaną sumę przez 12

Przykład #2: Krzysiek w ostatnich 12 miesiącach otrzymał dwie podwyżki. Przez pierwsze 2 miesiące zarabiał 4 500 zł. Przez kolejne 6 miesięcy co miesiąc otrzymywał 4 700 zł. W ostatnich 4 miesiącach jego zarobki wzrosły do 5 000 zł. Podstawę stanowić będzie suma wynagrodzeń miesięcznych podzielona przez 12, czyli w tym przypadku 4 766,67 zł. Od tej kwoty należy jeszcze odjąć 13,71% i podstawa do wyliczenia wyniesie 4 113,16 zł.

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym. W przypadku pracowników powyżej 50 roku życia pracodawca wypłaca je tylko przez 14 dni. Istnieją konkretne zasady dotyczące wysokości wynagrodzenia chorobowego, które nie może być niższe niż 80% przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców stanowi istotny element systemu zabezpieczenia finansowego.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców to część ubezpieczeń społecznych. Jest to jedyna składka w tej kategorii, którą przedsiębiorcy mogą dobrowolnie wybrać. Decyzja o objęciu się tym ubezpieczeniem otwiera drzwi do możliwości ubiegania się o zasiłki w sytuacjach niezdolności do pracy z powodu choroby. W praktyce oznacza to, że ZUS wypłaca określoną kwotę pieniędzy ubezpieczonemu w przypadku wystąpienia sytuacji niezdolności do pracy z powodu choroby. Przedsiębiorcy korzystający z tej opcji zyskują dodatkowe zabezpieczenie finansowe w trudnych momentach.

Okres wyczekiwania i jego wpływ na przedsiębiorców

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przedsiębiorcom dopiero po 90 dniach opłacania składki. W przypadku choroby, która wystąpi przed upływem tego okresu, mimo regularnych wpłat na konto ZUS, przedsiębiorcy nie mają prawa do zasiłku chorobowego. Oznacza to, że w pierwszych trzech miesiącach ubezpieczenia chorobowego, choć składki są odprowadzane, zabezpieczenie finansowe w przypadku niezdolności do pracy nie jest jeszcze dostępne. To istotny aspekt, który wymaga świadomego planowania i uwzględnienia okresu wyczekiwania w strategii zabezpieczenia przedsiębiorcy w sytuacjach chorobowych.

Kalkulacja zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców

Aby ustalić podstawę zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców, należy wziąć pod uwagę średnią deklarowaną podstawę składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy. Owa podstawa stanowi punkt odniesienia do wyliczenia zasiłku chorobowego. Dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi na start i opłacają jedynie składkę zdrowotną, ważne jest, aby pamiętać, że w tym przypadku nie mają możliwości zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Kalkulacja zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców opiera się zatem na analizie średniej deklarowanej podstawy składki chorobowej.

Przykład

Jan w 2023 r. opłacał ZUS preferencyjny, a od stycznia 2024 duży ZUS. Jeśli Jan zachorowałby w sierpniu 2024 r., to podstawę do wyliczenia zasiłku będzie stanowić (6 x 1 080 zł + 6 x 4 694,40 zł)/12. Da to w sumie 2 887,30 zł. Na koniec zmniejszamy tę kwotę jeszcze o 13,71%. Podstawa do wyliczenia zasiłku chorobowego Jana wyniesie 2 491,45 zł

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Przedsiębiorcom i zleceniobiorcom wypłacany jest zasiłek chorobowy. W przypadku pracowników zasiłek chorobowy poprzedzony jest wynagrodzeniem chorobowym, które wypłaca pracodawca. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pierwsze 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym. Natomiast dla pracowników powyżej 50 lat wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca tylko przez 14 dni.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2024 roku?

Po ustaleniu podstawy zasiłku chorobowego można przejść do obliczenia samego zasiłku. Zasiłek choroby wypłacany jest w 80%, a gdy dotyczy choroby w okresie ciąży – wypłacany jest w 100%. Dlatego wyliczona podstawa jest odpowiednio przemnożona przez 0,8 lub pozostaje bez zmian.

Kolejnym krokiem jest podzielenie wyniku przez 30 dni. W efekcie otrzymujemy stawkę dzienną zasiłku. Następnie stawka ta jest przemnożona przez liczbę dni zwolnienia lekarskiego i otrzymujemy wysokość zasiłku brutto. Kalkulator zasiłku chorobowego pomoże Ci wyliczyć wysokość zasiłku.

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe w 2024 roku?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane pracownikom nie może być niższe niż 80% przeciętnego wynagrodzenia – tak, jak przy zasiłku chorobowym. Jednak pracodawca może w regulaminie pracy lub innym akcie określić wyższą wartość. Pracodawca może nawet zdecydować się, że wynagrodzenie chorobowe będzie wypłacane w 100% wartości pensji.

Jak długo trwa zasiłek chorobowy?

Okres zasiłku chorobowego trwa maksymalnie 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni. Jednak przerwa pomiędzy chorobami, która trwa przynajmniej 60 dni, powoduje, że okres zasiłkowy liczony jest od nowa. W przypadku, gdy pomiędzy jednym zwolnieniem a drugim nie minie 60 dni, zwolnienia sumują się i stanowią jeden okres zasiłkowy.

Jak uzyskać zasiłek chorobowy?

Podstawą uzyskania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie. Wystawia je lekarz w wersji elektronicznej i dokument ten jest dostępny na portalu internetowym ZUS. Do zwolnienia mają dostęp pracownicy, przedsiębiorcy i pracodawcy.

Jeśli Twój pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to on dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego. W przeciwnym razie pracodawca musi przekazać do ZUS druk ZUS Z3. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przedsiębiorca przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3b i na tej podstawie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy.

Najczęściej zadawane pytania o zasiłek chorobowy

Jaki jest okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy dla pracowników?

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy dla pracowników wynosi 30 dni w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego i 90 dni w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jak obliczana jest podstawa zasiłku chorobowego dla pracowników?

Podstawa zasiłku chorobowego dla pracowników jest obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem choroby.

Jak długo może trwać okres zasiłku chorobowego?

Okres zasiłku chorobowego może trwać maksymalnie 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni.

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego?

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika. W przypadku zwolnienia w trakcie ciąży zasiłek wypłacany jest w 100%.

Jak obliczyć ile dostanę za l4?

Podstawę zasiłku dzielimy przez 30, mnożymy przez wskaźnik 0,8 (jeśli mamy do czynienia ze zwykłą chorobą) i mnożymy przez liczbę dni choroby.

Ile netto za zwolnienie lekarskie?

Netto za zwolnienie lekarskie można obliczyć, pomniejszając brutto o składki społeczne i podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Jak obliczyć L4 za cały miesiąc?

Aby obliczyć wartość L4 za cały miesiąc, pomnóż wysokość dziennego zasiłku chorobowego przez liczbę dni w danym miesiącu. Wartość dziennego zasiłku to około 1/30 podstawy zasiłku chorobowego.