Czy osoba samozatrudniona może iść na L4? Czy firma może wtedy świadczyć usługi?

Jeśli zdecydujemy się na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, prowadząc działalność gospodarczą i wykonując pracę dla jednego przedsiębiorstwa, możemy liczyć na wsparcie podczas zwolnienia. Jak wygląda L4 na samozatrudnieniu i jaki zasiłek nam przysługuje? Czy będąc na zwolnieniu lekarskim można prowadzić działalność gospodarczą?

L4 na własnej działalności – dla kogo?

Zwolnienie chorobowe przysługuje osobie prowadzącej działalność pozarolniczą, a także tym, którzy stale z nią współpracują. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim samozatrudniony musi pozyskać opinię lekarza o czasowej niezdolności do pracy, która uprawnia do uzyskania L4. Przebywając na zwolnieniu chorobowym, przedsiębiorca posiada prawo do pobierania zasiłku z ZUS, tylko jeśli przez ostatnie 90 dni opłacał składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Istotne jest przy tym terminowe ich uiszczanie, gdyż opóźnienia i zaległości z tego tytułu uniemożliwiają przyznanie zasiłku na zwolnieniu

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego? Niezbędne warunki 

Aby zasiłek chorobowy przysługiwał osobie samozatrudnionej, niezbędne jest spełnienie określonych wymogów. Ważne jest dopilnowanie poszczególnych elementów:

  • zadeklarowanie opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe;
  • składki na ubezpieczenie społeczne nie mogą mieć innego wymiaru niż podstawa kwoty na ubezpieczenie chorobowe;
  • terminowe opłacanie składek bez zaległości – nawet w przypadku spóźnienia o jeden dzień, tracimy prawo do zasiłku na zwolnieniu;
  • zasiłek chorobowy przysługuje nam, jeśli składki są uiszczanie przez min. 90 dni, czyli przez tzw. okres wyczekiwania.

Samozatrudnienie a zwolnienie L4. Jaki zasiłek dostanę?

Jeśli przez ostatnie 90 dni przedsiębiorca opłacał składki chorobowe, przysługuje mu zasiłek z ZUS w wysokości 80% kwoty stanowiącej podstawę wynagrodzenia, od której wyliczana jest składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Niestety, samozatrudnieni korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS, opłacający niższą składkę, nie mogą liczyć na duże wsparcie. Wówczas otrzymamy zaledwie kilkadziesiąt złotych za 5 dni zwolnienia, w przeciwieństwie do przedsiębiorców opłacających „pełny ZUS”. W tym przypadku zostanie wypłacone nawet 300 zł zasiłku. 

 

Własna działalność a L4. Nie wystarczy zwolnienie od lekarza

Zazwyczaj idąc na L4, jesteśmy przekonani, że do pobierania zasiłku uprawnia nas jedynie zwolnienie, które lekarz przekazuje jeszcze podczas wizyty. Niestety, nie jest to jedyna formalność, jakiej musimy dopilnować, aby uzyskać wsparcie z ZUS.

Samozatrudnieni w ciągu tygodnia muszą również dostarczyć druk Z-3b do najbliższej placówki lub wysłać dokument listem poleconym. Zasiłek otrzymujemy bowiem w ciągu 30 dni od momentu, w którym dostarczono poprawnie wypełniony wniosek, po wydaniu decyzji o jego akceptacji.

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim można prowadzić działalność gospodarczą?

L4 na własnej działalności oznacza, że przedsiębiorca w czasie choroby nie może wykonywać pracy zarobkowej. Kwestię tę reguluje art. 17. ust. 1. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przepis stanowi bowiem, iż ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, wykonujący pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie w niezgodny sposób z jego celem, traci prawo do zasiłku na cały okres jego trwania.

Nie każda czynność uważana jest jednak za pracę zarobkową, która jest bezpośrednio związana z osiąganiem dochodu. Nie podlegają temu przede wszystkim czynności konieczne dla funkcjonowania firmy, np. podpisywanie dokumentów i dopełnianie formalności finansowych. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu