Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności. Z czym się wiąże?

Paulina Włodarczyk

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą, Twój majątek dzieli się na prywatny i do celów firmowych. Samochody są szczególnym przypadkiem, ponieważ możesz korzystać z nich w sposób mieszany. Jeśli nie chcesz już używać samochodu w działalności, możesz go z niej wycofać i przekazać na swoje prywatne potrzeby. Co w przypadku, jeśli później go sprzedasz? Czy wiąże się to z jakimiś zobowiązaniami podatkowymi? 

Czy zapłacisz VAT od sprzedaży wycofanego samochodu?

box-icon

Warto wiedzieć

Jeżeli sprzedajesz samochód, który został wycofany z działalności gospodarczej, to pamiętaj, że nie powoduje to konieczności naliczenia podatku VAT.

Wynika to z faktu, że pojazd od momentu wycofania był częścią Twojego prywatnego majątku. Natomiast w momencie sprzedaży transakcję przeprowadzasz jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca

Rozliczenie podatku VAT było konieczne w momencie samego przekazania samochodu na cele prywatne. Doszło wówczas do zmiany przeznaczenia pojazdu i od tego czasu nie służył on działalności gospodarczej. 

Sprzedaż wycofanego samochodu a podatek dochodowy 

W podatku dochodowym sytuacja wygląda odwrotnie. Na moment przekazania samochodu na cele prywatne (wycofanie) nie jesteś zobowiązany(-a) do zapłaty podatku dochodowego. Dzieje się tak, ponieważ nie zbywasz pojazdu, czyli nie otrzymujesz przychodu i w dalszym ciągu jesteś jego właścicielem.  

Oczywiście po wycofaniu samochodu nie odliczasz już odpisów amortyzacyjnych, a ewentualna niezamortyzowana część nie może być Twoim kosztem.

Sytuacja zmienia się jednak przy sprzedaży wycofanego samochodu. Wyróżniamy tu dwie opcje:

  • Sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat od jego wycofania z firmy (liczymy od miesiąca następującego po wycofaniu):
box-icon

Ważne

Jeżeli do sprzedaży pojazdu dojdzie w okresie do 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wycofania, spowoduje to powstanie przychodu w działalności gospodarczej. Natomiast do kosztów podatkowych możesz wtedy zaliczyć niezamortyzowaną część, która pozostała po wycofaniu samochodu. 

Przychody ze sprzedaży wycofanego pojazdu, zostaną opodatkowane na tych samych zasadach, jakim podlega Twoja działalność gospodarcza na moment zbycia samochodu. Zapisu w ewidencji księgowej dokonasz natomiast z chwilą i na podstawie podpisanej umowy kupna-sprzedaży.  

  • Sprzedaż samochodu po upływie 6 lat od momentu jego wycofania z firmy (liczymy od miesiąca następującego po wycofaniu):

Jeśli samochód sprzedajesz po upływie 6 lat od daty wycofania pojazdu, nie rozliczasz podatku dochodowego. Taka sprzedaż nie jest przychodem w działalności gospodarczej.

Co ze składką zdrowotną przy sprzedaży wycofanego pojazdu?

Pamiętaj, że za sprawą przepisów Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej jest ściśle związana z przychodami Twojej działalności gospodarczej. Tym samym skoro sprzedaż wycofanego samochodu w okresie 6 lat od jego wycofania powoduje powstanie przychodu w działalności, to wpłynie to również na wysokość Twojej składki zdrowotnej. I tak:

  1. Jeśli rozliczasz się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym, to składkę zdrowotną zapłacisz od dochodu z danej transakcji. Jest to odpowiednio w wysokości 9% lub 4,9%.
  2. Natomiast jeśli rozliczasz się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to kwota, jaką otrzymasz w momencie zbycia pojazdu, wpłynie na wartość rocznych przychodów, które wyznaczają wartość progowej składki zdrowotnej

Przykład: 

Pani Ania prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i jest czynnym podatnikiem VAT. W 2019 r. kupiła samochód od osoby fizycznej, za kwotę 50 tys. zł. W grudniu 2020 roku wycofała ten pojazd ze swojej działalności. Do czasu wycofania samochodu zamortyzowana część to kwota 20 tys. zł. Natomiast w 2022 roku Pani Ania sprzedała samochód za 40 tys. zł. Jak wyglądały zobowiązania podatkowe Pani Ani?

  1. Podatek VAT – Pani Ania na moment sprzedaży wycofanego samochodu, nie zapłaci podatku VAT, gdyż pojazd sprzedaje jako osoba fizyczna. Natomiast na moment jego wycofania nie wykonywała korekty VAT, ponieważ zakup był od osoby fizycznej i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. 
  2. Podatek dochodowy – Pani Ania sprzedała samochód przed upływem 6 lat od momentu wycofania, dlatego musi rozliczyć przychód z tytułu sprzedaży w działalności gospodarczej. Może jednak zaliczyć do kosztów niezamortyzowaną część, czyli 30 tys. zł (50 tys. zł – 20 tys. zł). Oznacza to, że Pani Ania zapłaci podatek dochodowy od kwoty 10 tys. zł, czyli 1200 zł [(40 tys. zł – 30 tys. zł) x12% = 1200 zł]. 
  3. Składka zdrowotna – ponieważ w działalności gospodarczej powstał przychód i koszt, to konieczne jest rozliczenie składki zdrowotnej od dochodu z danej transakcji. Oznacza to, że Pani Ania musi zapłacić 900 zł składki zdrowotnej (dochód na transakcji 10 tys. zł x 9% = 900 zł). 

Sprzedaż wycofanego pojazdu po likwidacji działalności

Warto wiedzieć, że likwidacja działalności gospodarczej nie zwalnia Cię z konieczności rozliczenia przychodu ze zbycia wycofanego samochodu. Oznacza to, że jeśli zlikwidowałeś(-aś) działalność, a sprzedaż nastąpiła w okresie wspomnianych 6 lat od czasu wycofania pojazdu, to w dalszym ciągu konieczne jest rozliczenie przychodu z tytułu tej transakcji. 

W takim wypadku musisz uregulować zaliczkę na podatek dochodowy w okresie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do sprzedaży. Wysokość podatku ustalisz na podstawie formy opodatkowania, jaką stosowałeś(-aś) w momencie zamknięcia działalności. Natomiast na koniec roku przychód z tej transakcji wykażesz odpowiednio w zeznaniu rocznym PIT36, PIT36L lub PIT28.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.