Ile kosztuje ubezpieczenie chorobowe w ZUS i ile czasu trzeba opłacać składkę, żeby dostać zasiłek?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą chcące otrzymać zasiłek w razie choroby lub urodzenia dziecka, powinny przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, które w ich przypadku ma charakter dobrowolny. Sprawdź czy w każdym momencie można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Czy każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego?

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą zgłosić się osoby, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Jeżeli zatem przedsiębiorca opłaca obligatoryjnie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i na ubezpieczenie zdrowotne to może wystąpić z wnioskiem o objęcie go również dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Osoby zwolnione  z obowiązku opłacania składek społecznych z tytułu działalności np. zatrudnione również na etacie i zarabiające w ramach umowy o pracę przynajmniej minimalną krajową, nie mają możliwości przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu. Dobrowolność ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oznacza bowiem brak prawa do zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy przedsiębiorcy mogą dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Przedsiębiorca mający możliwość objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może przystąpić do tego ubezpieczenia w dowolnym momencie. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej ma prawo wystąpić z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem chorobowym od razu po założeniu firmy lub w późniejszym terminie.

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje począwszy od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Taki warunek zabrania zgłaszania się do ubezpieczenia wstecz. Nie można zatem po zachorowaniu czy urodzeniu dziecka złożyć wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wystąpić o wypłatę zasiłku.

Jest jeden wyjątek od powyższej reguły, a mianowicie przypadek objęcia ubezpieczeniem począwszy od dnia wskazanego we wniosku, wcześniejszego od dnia jego dostarczenia może mieć miejsce wtedy, gdy zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zostanie złożone razem ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia, czyli przed upływem 7 dni od dnia powstania tytułu do tych ubezpieczeń. Taka sytuacja występuje np. przy założeniu działalności gospodarczej – jeżeli do 7 dni zostanie złożony wniosek, w którym zgłosimy się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz wyrazimy chęć równoczesnego przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to zostaniemy objęci wszystkimi ubezpieczeniami od dnia założenia firmy.

Jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

W przypadku, gdy decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego podjęliśmy już na etapie zakładania firmy to wystarczające będzie dostarczenie deklaracji ZUS ZUA, w której zgłosimy się do obowiązkowych ubezpieczeń i zaznaczymy chęć podlegania również ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeżeli natomiast do ubezpieczenia chorobowego zgłaszamy się w trakcie prowadzonej już działalności, a do tej pory opłacaliśmy tylko obowiązkowe składki to należy:

  1. Złożyć deklarację wyrejestrowującą ZUW ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600, czyli „inna przyczyna wyrejestrowania”.
  2. Ponownie dostarczyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA, w której jeszcze raz dokonamy zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń, a także wyrazimy chęć objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Zatrudnienie rodziny w firmie – ZUS i podatki

Pióro, człowiek i czas

Co to jest okres wyczekiwania i jak wpływa na możliwość uzyskania zasiłków dla przedsiębiorców?

Zasiłek chorobowy może zostać wypłacony dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Przedsiębiorca nabywa prawo do świadczenia po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Taki okres wyczekiwania obowiązuje wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

W odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje okres wyczekiwania, wystarczy że poród odbędzie się w okresie podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Nie ma zatem znaczenia jak długo kobieta jest ubezpieczona, wystarczy że przystąpi do ubezpieczenia chorobowego przed dniem porodu.

Planujesz ciążę? Dowiedz się jak otrzymać 73 000 zł zasiłku macierzyńskiego

Jaki jest koszt przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest równa podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że dla osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno składka chorobowa jak i pozostałe składki społeczne liczone będą od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż:
  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok, czyli 2 557,80 zł za rok 2017 (duży ZUS);
  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 600 zł w 2017 roku (mały ZUS).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być wyższa od 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 10 657,50 zł za rok 2017.

Czy ZUS kontroluje nas na Facebooku?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.