Kalkulator zasiłku macierzyńskiego na podstawie płaconych składek ZUS

Wartość zasiłku macierzyńskiego zależna jest od opłacanych składek społecznych. Na przykładach przedstawimy ile kobieta może otrzymać z tytułu zasiłku macierzyńskiego, gdy podlega ubezpieczeniu chorobowemu co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2017 roku – ubezpieczenie powyżej 12 miesięcy

Ustalając wysokość zasiłku macierzyńskiego uwzględniamy średnią podstawę z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy, czyli zwolnienie chorobowe lub urodzenie dziecka. Oznacza to, że aby obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje przedsiębiorczej mamie, bierzemy pod uwagę podstawy składek z ostatnich 12 miesięcy.

Wartość zapłaconych składek bezpośrednio wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego. W tabelce przedstawione zostały trzy przykładowe warianty obrazujące tą zależność. Warto porównać całkowitą sumę składek poniesionych na ubezpieczenia społeczne (pierwsza kolumna) z ostateczną wartością zasiłku (ostatnia kolumna). Wartość składek społecznych odliczana jest od dochodu albo uwzględniana w kosztach, co oznacza że zainwestowane pieniądze obniżają nasz podatek dochodowy do zapłaty.

tabelka powyżej 12 mc

Aby uzyskać zasiłek macierzyński w wysokości 73 198,94 zł należy zadeklarować najwyższą możliwą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy i zainwestować 43 764 zł w postaci składek do ZUS-u. Nie wystarczy już opłacenie maksymalnych składek w jednym miesiącu, jak to miało miejsce do tej pory. W dalszym ciągu jednak możemy zyskać aż 29 434. Przedsiębiorcza mama nie musi ograniczać się tylko do zasiłku, nie ma bowiem przeciwwskazań by w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Wcześniejsze przepisy pozwalały na to, że kobiety płacące regularnie dobrowolną składkę chorobową, które zwiększyły podstawę do maksimum w ostatnich miesiącach ciąży otrzymywały niższy zasiłek niż te, które zgłosiły się do ubezpieczenia chorobowego w ostatniej chwili i zapłaciły tylko jedną maksymalną składkę. Zależność wysokości świadczenia od długości okresu, w którym opłacane są wyższe składki społeczne wydaje się sprawiedliwszym i rozsądniejszym rozwiązaniem niż wcześniejsze.

planujesz ciaze dowiedz sie jak otrzymac 73000 zl zasilku macierzynskiego

Jak dokładnie obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Schemat obliczeń prezentujemy poniżej (przykłady z tabelki).

Przykład 1

Kobieta prowadzi działalność od wielu lat i planuje powiększenie rodziny. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku opłaca najwyższe możliwe składki społeczne, w tym dobrowolną składkę chorobową. Sprawdźmy zatem, ile ta kobieta otrzyma pieniędzy z tytułu zasiłku macierzyńskiego przy założeniu, że urodzi dziecko w styczniu 2018 roku.

 • suma składek na ubezpieczenia społeczne za 12 miesięcy: 43 764 zł (12 · 3 647 zł);
 • otrzymany zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego: 45 749,34 zł (182 dni · 251,37 zł).

1. Określamy podstawę wymiaru składek dla 12 kolejnych miesięcy.

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla miesięcy od stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku:  10 657,50 zł (12 miesięcy)

2. Ustalamy średnią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z ostatnich 12 miesięcy.

 • (12 · 10 657,50 zł) ÷ 12 =  10 657,50 zł

3. Od średniej podstawy wymiaru składek odejmujemy wskaźnik w wysokości 13,71%. Otrzymujemy wtedy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 • 10 657,50 zł – 13,71% · 10 657,50 zł = 10 657,50 zł – 1 461,14 = 9 196,36 zł

4. Wyliczamy stawkę dzienną zasiłku macierzyńskiego (podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dzielimy przez 30).

 • 9 196,36 zł ÷ 30 = 306,55 zł

5. Od wyliczonej kwoty odejmujemy 18% podatku.

 • 306,55 zł – 18% · 306,55 zł = 306,55 zł – 55,18 zł = 251,37 zł

Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego w miesiącu liczącym 30 dni to:

 • 30 · 251,37 zł = 7 541,10 zł

Przykład 2

Kobieta prowadzi działalność od kilku lat, opłaca duży ZUS (najniższa możliwa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia). Płaci również regularnie dobrowolną składkę chorobową, nie zmieniła podstawy wymiaru, kiedy dowiedziała się że jest w ciąży. Obliczymy wartość zasiłku macierzyńskiego przy założeniu, że poród nastąpi w styczniu 2018 roku.

 • suma składek na ubezpieczenia społeczne za 12 miesięcy: 10 503, 36 zł (12 · 875,28 zł);
 • otrzymany zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego: 10 980,06 zł (182 dni · 60,33 zł).

1. Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 12 ostatnich miesiącach kalendarzowych.

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla miesięcy od stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku :  2 557,80 zł (12 miesięcy)

2. Określamy średnią podstawę wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy.

 • średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy jest w tym przypadku równa podstawie wymiaru składek dla każdego z powyższych miesięcy, czyli wynosi  2 557,80 zł

3. Średnią podstawę wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych pomniejszamy o wskaźnik 13,71%. Dostajemy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 • 2 557,80 zł – 2 557,80 zł · 13,71% =2 557,80 zł – 350,67 = 2 207,13 zł

4. Obliczamy stawkę dzienną zasiłku macierzyńskiego (podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy podzielić przez 30).

 • 2 207,13 zł ÷ 30 = 73,57 zł

5. Od wyliczonej kwoty trzeba odjąć 18% podatku.

 • 73,57 zł – 18%  · 73,57 zł = 73,57 zł – 13,24 zł = 60,33 zł

Miesięczna wartość zasiłku macierzyńskiego w miesiącu liczącym 30 dni wyniesie:

 • 30 · 60,33 zł = 1 809,90 zł

Sprawdź też:

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

W razie pytań dotyczących artykułu zostaw komentarz lub napisz do nas: info@infakt.pl.