Czy trzeba zawiesić działalność gospodarczą, żeby dostawać zasiłek macierzyński?

Kobieta, która posiada działalność gospodarczą, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego może bez przeszkód kontynuować jej prowadzenie lub zawiesić ją w początkowym okresie macierzyństwa. 

Zasiłek macierzyński a praca na etacie

Pracownicy, która urodziła dziecko, przysługuje urlop macierzyński (20 tygodni), a także zasiłek macierzyński. Część urlopu może wykorzystać również ojciec dziecka.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Urlop macierzyński jest obligatoryjny, nie można z niego zrezygnować. Oznacza to, że jeżeli matka zdecyduje się na powrót do pracy (najwcześniej po obowiązkowych dla niej 14 tygodniach urlopu), to pozostałe 6 tygodni wykorzystuje ojciec dziecka.

Zasiłek macierzyński – zmiany i ich status

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego a prowadzenie firmy

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie występuje pojęcie urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma natomiast prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego (konieczne jest opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, która na etacie jest obowiązkowa).

Czy to oznacza, że kobieta prowadząca działalność nie ma prawa do odpoczynku i poświęcenia pierwszych tygodni po porodzie tylko swojemu dziecku? Oczywiście, że ma taką możliwość. Co więcej, kobieta prowadząca działalność sama podejmuje decyzję, ile czasu chce przeznaczyć wyłącznie na opiekę nad dzieckiem i od kiedy połączyć nowe obowiązki rodzinne z prowadzeniem firmy.

Jeżeli ma ku temu warunki i chęć, może nie robić przerwy w funkcjonowaniu działalności gospodarczej.

Prowadzenie firmy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę nie powoduje, że świadczenie zostaje wstrzymane. Co więcej, gdy chcesz otworzyć działalność w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego z etatu (lub jeszcze w czasie ciąży) masz do tego prawo i nie stracisz świadczenia.

Prowadzenie firmy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Co po porodzie? Prowadzić działalność czy zawiesić?

Decyzja o tym, ile czasu przeznaczyć wyłącznie na opiekę nad dzieckiem, a kiedy wrócić do obowiązków związanych z firmą, jest trudna dla każdej młodej matki. Należy rozważyć wszystkie „za i przeciw”, czyli przede wszystkim realnie określić swoje siły fizyczne, pomoc, jaką uzyskujesz od innych członków rodziny oraz ewentualne straty z tytułu przerwania aktywności zawodowej.

Ta ostatnia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności oraz prawdopodobieństwa utraty dotychczasowych kontrahentów.

Prowadzenie działalności a zasiłek macierzyński

Jeżeli masz firmę i jesteś w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego w ramach prowadzonej działalności, to podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobieranego świadczenia.

Składki na te ubezpieczenia finansuje budżet państwa, za pośrednictwem ZUS-u. Oznacza to, że zarówno zgłoszenie do powyższych ubezpieczeń, jak i późniejsze ich rozliczenie należy do obowiązków ZUS-u, który jest płatnikiem zasiłku.

Decydując się  na kontynuowanie prowadzenia firmy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorca nie podlega z tytułu działalności gospodarczej powyższym ubezpieczeniom (czyli nie płaci składki emerytalnej i rentowej). Ma wówczas obowiązek odprowadzać jedynie składkę zdrowotną.

Może jednak na własne życzenie przystąpić z tytułu prowadzonej działalności na czas przysługującego świadczenia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. W takim przypadku, gdy zdecyduje się dobrowolnie opłacać powyższe składki, dodatkowo będzie mieć obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Formalności po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego

Po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego należy dopełnić odpowiednich formalności w ZUS-ie. O wszelkich zmianach w odniesieniu do ubezpieczeń trzeba zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od daty powstania lub ustania obowiązku ubezpieczenia.

Aby to zrobić należy wykonać następujące kroki:

  1. Wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA (kod przyczyny wyrejestrowania 600).
  2. Ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń na odpowiednich formularzach:
  • ZUS ZZA – gdy z tytułu prowadzonej działalności przedsiębiorca decyduje się opłacać wyłącznie obowiązkową składkę zdrowotną.
  • ZUS ZUA – gdy poza obowiązkową składką chorobową z tytułu prowadzonej działalności będzie opłacać również dobrowolne składki emerytalną i rentową (obowiązkowa stanie się wówczas składka wypadkowa).

Zawieszenie działalności w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli natomiast młoda mama zdecyduje się poświęcić początkowe tygodnie wyłącznie opiece nad dzieckiem, najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności. Zawieszenia działalności można dokonać na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W trakcie zawieszenia firmy nie opłaca się żadnych składek.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy złożyć aktualizację druku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacja ta zostanie automatycznie przekazana do ZUS-u, który sporządzi odpowiedni dokument wyrejestrowujący z ubezpieczeń.

Chcesz prowadzić księgowość w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw e-fakturę przez stronę www lub aplikację na smartfon. Sprawdź, jakie to wygodne.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt ułatwi Ci wybór księgowej lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.