Zasiłek macierzyński przed upływem miesiąca ubezpieczenia

Kobieta podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy otrzyma zasiłek macierzyński liczony zawsze od najniższej podstawy wymiaru składek.

Przystąpienie do ubezpieczenia zaraz przed porodem a zasiłek macierzyński

Kobieta, która urodzi dziecko przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia otrzyma zasiłek liczony od najniższej miesięcznej podstawy wymiaru składek społecznych (za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku) – nawet jeżeli opłaci składki od najwyższej możliwej podstawy.

tabelka poniżej miesiąca

Niezależnie od tego jaką wartość pierwszej składki zapłacimy, jeżeli niezdolność do pracy wystąpi przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego – zawsze otrzymamy 17 568,10 zł zasiłku macierzyńskiego. Warto mieć na uwadze, że w trakcie zasiłku macierzyńskiego z tytułu działalności kobieta może prowadzić firmę i uzyskiwać przychody. Wartość składki społecznej odliczana jest od dochodu lub ujmowana w kosztach, co sprawia że płacimy niższą zaliczkę na podatek dochodowy.

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Jeżeli kobieta opłaca duży ZUS, a niezdolność do pracy wystąpi przed upływem pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym podlegała ona ubezpieczeniu chorobowemu wartość zasiłku macierzyńskiego liczymy w następujący sposób:

1. Jako podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmujemy najniższą miesięczną podstawę wymiaru składek społecznych (za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku), czyli 2 557,80 zł.

2. Następnie podstawę tą pomniejszamy o wskaźnik w wysokości 13,71%. Otrzymujemy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

  • 2 557,80 zł – 2 557,80 zł · 13,71% =2 557,80 zł – 350,67 = 2 207,13 zł

3. Obliczamy stawkę dzienną zasiłku: podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z punktu 2 dzielimy przez 30.

  • 2 207,13 zł ÷ 30 = 73,57 zł

4. Od wyliczonej kwoty należy odjąć jeszcze 18% podatku.

  • 73,57 zł – 18%  · 73,57 zł = 73,57 zł – 13,24 zł = 60,33 zł

Zasiłek macierzyński za miesiąc wynosi:

  • 30 · 60,33 zł = 1 809,90 zł

Podleganie ubezpieczeniu przez mniej niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy oznacza, że zawsze dostaniemy taką samą wysokość zasiłku. W 2017 roku będzie to 1 809,90 zł miesięcznie.

Suma za okres 12 miesięcy zasiłku macierzyńskiego wynosi 10 980,06 zł (182 dni · 60,33 zł).

Spawdź jak skorygować deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Pytania prosimy kierować na adres: info@infakt.pl.