Zasiłek chorobowy – w jakich sytuacjach ZUS przejmie za Ciebie obowiązek wypłaty zasiłku pracownikom?

Płatne chorobowe jest jednym z plusów zatrudnienia na etacie lub innych umowach, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe. Kto i kiedy wypłaca świadczenie za czas choroby? W tym artykule odpowiemy na to pytanie. 

Zwolnienie lekarskie

Pierwszym krokiem do otrzymania świadczenia za czas choroby jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy – ZUS ZLA. Obecnie takie zaświadczenia wydawane są w formie elektronicznej i zarówno ubezpieczony jak i płatnik składekpracodawca, mają możliwość podglądu zaświadczenia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Pracodawca po otrzymaniu informacji o chorobie pracownika ma dwie możliwości działania, w zależności od tego, która jest to choroba pracownika w danym roku i ile dni dotychczas chorował.

Kiedy wynagrodzenie a kiedy zasiłek

To, czy pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek, zależy od liczby dni choroby w roku kalendarzowym. Jeżeli czasowa niezdolność do pracy trwała łącznie dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym, to pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ZUS. Jeśli łączny czas chorowania nie przekracza powyższych limitów, wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

W przypadku, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, to pracownikowi od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego nadal będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownikowi również w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie chorobowe jest naliczane przez pracodawcę jako element listy płac w danym miesiącu i zazwyczaj wypłacane razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Wynagrodzenie chorobowe finansuje pracodawca – wypłaca ze swoich środków wynagrodzenie pracownikowi za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną – z uwzględnieniem limitów, które powodują zakończenie wypłaty wynagrodzenia chorobowego i przejście na zasiłek z ZUS (14 lub 33 dni w roku kalendarzowym).

Osoba, która była niezdolna do pracy, nie musi składać żadnego wniosku o wypłatę wynagrodzenia chorobowego. To na pracodawcy jako płatniku składek spoczywa obowiązek naliczenia i wypłaty chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę oblicza się według takich samych zasad jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczając dni wolne od pracy.

Zasiłek chorobowy 

W przypadku pracowników, którzy przekroczyli limit uprawniający do otrzymania wynagrodzenia chorobowego, świadczenie za czas choroby przejmuje ZUS

Zasiłek chorobowy jest finansowany z budżetu państwa i wypłacany przez ZUS. Jednak w niektórych sytuacjach pracodawca przejmuje od ZUS obowiązki związane z naliczaniem i wypłatą chorobowego.

Przepisy wskazują, że prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

  1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe (np. pracodawcy), którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych:
  • swoim ubezpieczonym (np. pracownikom) przez cały okres trwania ubezpieczenia,
  1. oddziały ZUS:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Zatem kryterium, od którego zależy, kto wypłaca zasiłek, jest liczba osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli pracodawca zatrudnia np. 10 osób – wypłaca wynagrodzenie chorobowe a jeśli pracownikowi przysługuje zasiłek – wniosek o zasiłek kieruje do ZUS. W przypadku zatrudnienia więcej niż 20 osób – pracodawca nalicza i wypłaca zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy.