Jak obliczyć pensję pracownika na L4? Jak obliczyć składki ZUS na chorobowym? Przykłady


14 lutego 2018 3 min. czytania

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze pracownika? Jakie będą podstawy do wyliczenia składek i zaliczki na podatek dochodowy?

Na wstępie przypomnę, że wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za pierwsze 33 dni niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, wypadku z lub do pracy, ciąży lub poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Dla pracowników po 50 roku życia okres ten wynosi 14 dni.

Dodam jeszcze, że mówiąc o wynagrodzeniu zasadniczym, mam na myśli wynagrodzenie za pracę w miesiącu choroby pracownika.

Wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze

Wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze

W tym opracowaniu przedstawię na przykładach wyliczania wynagrodzenia chorobowego i zasadniczego. Sytuacja myślę dość częsta i warto wiedzieć, jak do tego tematu podejść.

Przykład 1 – Pracownik poniżej 50. rż jest zatrudniony u danego pracodawcy od 2016 roku, wynagrodzenie pracownika określone jest w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2017 – 2000 zł brutto, 2018 – 2100 zł brutto). Od 5 lutego do 12 lutego 2018 przebywał na zwolnieniu lekarskim (w 2018 roku nie miał innych zwolnień lekarskich). Ile będzie wynosiło wynagrodzenie chorobowe pracownika i wynagrodzenie za przepracowane dni?

Wynagrodzenie za czas chorobowy

Ogólny wzór na wyliczenie tego wynagrodzenia jest następujący:

[(podstawa–13,71% podstawy)/30]x procent wynagrodzenia chorobowego x liczba dni choroby (L4)

 • (11*2000+2100)/12 = 2008,33
 • 2008,33 – 13,71%*2008,33 = 1732,99
 • 1732,99/30 = 57,77 → norma dzienna wynagrodzenia
 • 57,77*80% = 46,22 → wynagrodzenie za dzień choroby
 • 46,22*8 = 369,76 → wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za pracę w miesiącu choroby

Ogólny wzór na wyliczenie tego wynagrodzenia jest następujący:

wynagrodzenie brutto – [(wynagrodzenie brutto/30) x liczba dni choroby z L4]

 • 2100/30 = 70 → norma za dzień pracy
 • 70*8 = 560 → wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • 2100 – 560 = 1540 → wynagrodzenie za pracę

Podstawy do wyliczenia składek ZUS

Sumarycznie wynagrodzenie pracownika w miesiącu choroby, czyli jego przychód wynosi: 369,76 + 1540 = 1909,76. Podstawę do wyliczenia składek społecznych stanowi wynagrodzenie za pracę w miesiącu choroby, czyli w naszym przykładzie jest to kwota 1540 zł. Natomiast podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o składki społeczne.

 • 1540 *13,71% = 211,13 → składki społeczne pokrywane ze środków pracownika
 • 1909,76 – 211,13 = 1698,63 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 9% * 1698,63 = 152,88 → składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
 • 7,75% * 1698,63 = 131,64 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku

Jeśli chodzi o wyliczenie wynagrodzenie netto (do wypłaty dla pracownika), to wygląda to następująco:

 • 1909,76 – 211,13 – 111,25 = 1587,38
 • 1587 → zaokrąglona do pełnych zł podstawa opodatkowania
 • 1587 *18% – 46,33 = 239,33
 • 239,33 – 131,64 = 107,69
 • 108 → zaliczka na podatek, podlegająca wpłacie do US

KWOTA NETTO = 1909,76 – 108 – 211,13 – 152,88 = 1437,75

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu