Ile wynosi minimalna krajowa w 2018? Ile pracownik otrzyma „na rękę”?


20 stycznia 2018 1 min. czytania

Ile wyniesie netto z umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 roku? Jakie czynniki wziąć pod uwagę dokonując wyliczeń?

Netto z umowy o pracę

Minimalne wynagrodzenie

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto. Jest to minimalna kwota dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin. Gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwotę tę przelicza się proporcjonalnie.

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pracownika uwzględniana w wysokości 46,33 miesięcznie. Warunkiem do jej rozliczania jest złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-2. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia lub je odwoła nie dokonujemy tego pomniejszenia.

Koszty uzyskania przychodu

Co do zasady pracownikowi przysługują standardowe, miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł. Natomiast mogą one być wyższe i wynosić 139,06 zł za m-c w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

Chciałabym zaznaczyć, że w przypadku pracowników możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Tutaj jednak nie będę przedstawiać tych sytuacji – będą one przedmiotem kolejnego opracowania.

Netto z umowy o pracę

Biorąc po uwagę kwotę zmniejszającą podatek i koszty uzyskania przychodu oraz minimalne wynagrodzenie za pracę poniżej przedstawiam wyliczenia kwot netto w poszczególnych przypadkach.

Minimalne wynagrodzenie za pracę – 2100 zł brutto
  Koszty uzyskania przychodu
Kwota zmniejszająca podatek 111,25 139,06 0
0 1483 1488 1463
46,33 1530 1535 1519

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu