Ile wynosi pensja najniższa krajowa i stawka za godzinę pracy w 2018?

Aneta Socha-Jaworska

Obecnie na ogłoszenie czeka rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. Kwoty te są nieco wyższe od obecnie obowiązujących. W tym artykule przedstawię dane liczbowe określające minimalne wynagrodzenie i minimalną stawę godzinową w 2018 roku.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za pracę pełnoetatowca w 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia przyszłego roku wyniesie 13,70 zł.

rozporzadzenie