O czym musi pamiętać płatnik składek ZUS? Jakie są terminy na opłacenie składek?

Zarówno rozliczaniem jak i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zajmuje się płatnik składek ZUS. Spoczywa na nim także również obowiązek sporządzenia, przesłania i aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych oraz rejestracyjnych.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK ZUS?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą składając wniosek o rejestrację firmy na formularzu CEIDG-1 jednocześnie dokonują zgłoszenia albo zmiany zgłoszenia jako płatnik składek ZUS. Nie jest tu konieczne wypełnianie żadnych dodatkowych formularzy. Zgłoszenie do ZUS dokonywane jest bowiem automatycznie.Konieczne jest jednak złożenie do ZUS formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA, na których określa się jakie konkretnie składki będą opłacane.Podstawowymi obowiązkami płatnika składek ZUS jest dokonanie zgłoszenia osoby ubezpieczonej do ubezpieczeń społecznych, a w przypadku ustania tytułu ubezpieczeń – do wyrejestrowania na odpowiednich formularzach. O wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w zgłoszeniu, płatnik składek ZUS jest zobowiązany zawiadomić właściwą jednostkę terytorialną ZUS w terminie 14 dni od:
 • zaistnienia zmian,
 • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,
 • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

DO KIEDY PŁATNIK SKŁADEK ZUS MUSI JE OPŁACIĆ?

W myśl obowiązujących przepisów comiesięcznego rozliczania i opłacania należnych składek trzeba dokonać nie później niż do:
 • 10 dnia następnego miesiąca – dla osób opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 • 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.
Płatnik składek ZUS opłaca je na wskazane rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy opłacają duży ZUS. Właściciele firm korzystających z preferencyjnych składek ZUS nie muszą opłacać Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Warto pamiętać, że przy wyrejestrowaniu pracownika, pracodawca ma obowiązek przekazania do ZUS wypełnionego formularza ZUS ZWUA. Jeśli jednak firma zostaje zamknięta, a przedsiębiorca wyrejestrowuje siebie jako płatnika składek ZUS, musi tego dokonać za pomocą formularza CEIDG-1.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ DŁUŻEJ – ZAŁÓŻ FIRMĘ Z INFAKTEM

Choć formalności związane z zakładaniem firmy są obecnie zdecydowanie mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, to i tak wiele osób chcących wystartować z własną działalnością obawia się, że nie będzie w stanie ich dopełnić. Tak naprawdę nie trzeba jednak samemu siedzieć w przepisach i załatwiać nic w urzędach. Wystarczy po prostu zgłosić się do inFaktu.Założenie firmy z inFaktem to jedynie kilka kroków:
 • zamówienie rozmowy z jednym z naszych fachowców,
 • rozmowa telefoniczna z księgową z inFakt,
 • przygotowanie przez nas wszelkich koniecznych dokumentów,
 • odebranie e-mailem przesłanych dokumentów oraz ich weryfikacja,
 • podpisanie dokumentów dostarczonych kurierem.
Następnie nasi księgowi składają odpowiednio wypełnione dokumenty w urzędzie. Takim oto sposobem można zostać przedsiębiorcą bez wychodzenia z domu. I to wszystko zupełnie za darmo!Co więcej wraz z założeniem działalności zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, którą można testować przez 60 dni za darmo oraz bez żadnych zobowiązań.  

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"