Jak dzielą się składki na ubezpieczenia? Od czego zależy wysokość składek i dlaczego jedni przedsiębiorcy płacą mniej niż inni?

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany, by odprowadzać składki ZUS. Ich wysokość jest różna w zależności od stażu firmy na rynku. Dodatkowo za ich nieterminowe opłacanie grożą konsekwencje.

W JAKIM TERMINIE NALEŻY OPŁACIĆ SKŁADKI ZUS?

Wszyscy właściciele firm zobligowani są dopilnowania comiesięcznego obowiązku opłacania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca opłaca składki społeczne i zdrowotne, zaś w przypadku „dużego ZUS-u” również Fundusz Pracy.Trzeba tu pamiętać o konkretnych terminach. Zapłaty składek należy dokonać do:
 • 10. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie,
 • 15. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.
W sytuacji, gdy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, wydłuża się on na najbliższy dzień roboczy. Jak dokonać wpłaty? Można to zrobić przelewem na poczcie, w banku bądź przez Internet. Należy jednak pamiętać, że dla ZUS-u liczy się data zaksięgowania przelewu na jego koncie trzeba więc zadbać, by został on wykonany odpowiednio wcześniej i dotarł najpóźniej w jednym z wymienionych powyżej terminów.

Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZALEŻY OD STAŻU FIRMY NA RYNKU

Jeśli przedsiębiorca otworzył działalność, nie prowadził firmy przez 5 ostatnich lat oraz nie świadczy usług dla firmy, w której był zatrudniony na etacie w tym samym roku lub poprzednim ma prawo preferencyjnych składek ZUS, czyli tzw. „małego ZUS-u.Taka możliwość istnieje przez pełne 24 miesiące. Przez ten czas płacą oni niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są również zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jedynie ubezpieczenie zdrowotne płacą na identycznym poziomie jak inni przedsiębiorcy. W przypadku „małego ZUS-u” społeczne składki ZUS wylicza się od podstawy wymiaru stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia.Przedsiębiorcy, którzy działają dłużnej niż wspominane pełne 24 miesiące nie mają prawa do preferencyjnych składek. Zobowiązani są do opłacania ich w pełnej wysokości. Muszą także dokonywać wpłat na Fundusz Pracy. Podstawą do wyliczenia składek „dużego ZUS-u” jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

SKŁADKI ZUS W 2015

Właściwie każdego roku wysokość składek ZUS ulega zmianie. W przypadku nowych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku, krócej niż pełne 24 miesiące, składki ZUS w 2015 r. wyniosły:
 • składka emerytalna – 102,48 zł,
 • składka rentowa – 42,00 zł,
 • składka wypadkowa – 9,45 zł,
 • składka chorobowa – 12,86 zł,
 • składka zdrowotna – 279,41 zł.
Dla przedsiębiorców dłuższych stażem te kwoty były wyższe i przedstawiały się następująco.
 • składka emerytalna – 463,68 zł,
 • składka rentowa – 190,03 zł,
 • składka wypadkowa – 45,85 zł,
 • składka chorobowa – 58,20 zł,
 • składka zdrowotna – 279,41 zł,
 • Fundusz Pracy – 58,20 zł.

SŁADKI ZUS W 2016 – ILE WYNOSZĄ?   

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  składki ZUS w 2016 r. przedstawiają się inaczej. I tak dla małego ZUS-u ich wartości to:
 • składka emerytalna – 108,34 zł,
 • składka rentowa – 44,40 zł,
 • składka wypadkowa –  9,99 zł,
 • składka chorobowa – 13,60 zł.
Z kolei firmy działające na dużym ZUS-ie muszą płacić składki na następującym poziomie:
 • składka emerytalna – 474,92 zł,
 • składka rentowa – 194,64 zł,
 • składka wypadkowa – 43,79 zł,
 • składka chorobowa – 59,61 zł,
 • Fundusz Pracy – 59,61 zł.
Składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców jest jednakowa i aktualnie wynosi 288,95 zł.

SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU

Jak było wspominanie wszyscy przedsiębiorcy płaca identyczne ubezpieczenie zdrowotne – nie zależy ono bowiem on tego ile czasu firma funkcjonuje. Jak wylicza się składkę zdrowotną? Otóż to 9% z podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku ogłaszanego przez GUS.Istotny jest fakt, że przedsiębiorca może odliczyć składkę zdrowotną od podatku – choć nie w całości. Odliczyć można bowiem nie 9%, ale 7,75% podstawy. Nie ma możliwości odliczenia pozostałej części składki ZUS, ani zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów.Co więcej przedsiębiorca nie odliczy również składek zdrowotnych opłacanych za pracowników. Dlaczego tak się dzieje? To efekt tego, że przedsiębiorca tak naprawdę ich nie finansuje, a jedynie opłaca za zatrudnionych. Ma on więc obowiązek pobrania składki zdrowotnej z wynagrodzenia pracownika i wpłatę na konto ZUS-u. Należy jednak wiedzieć, że może „wrzucić” je do kosztów uzyskania przychodów.

SPÓŹNIONA ZAPŁATA SKŁADEK ZUS – CO ZA TO GROZI?

Przedsiębiorca powinien pamiętać o konkretnych terminach opłacania składek ZUS. Jeśli bowiem spóźni się z zapłatą może narazić się na karę finansową w postaci odsetek od zaległości podatkowych.Naliczanie rozpoczyna się z dniem następującym po ostatecznym terminie zapłaty składek, a kończy w dniu wykonania przelewu wyrównującego zobowiązania. Nie ma konieczności płacenia odsetek jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego brak wpłaty oznacza utratę świadczeń NFZ-u refundowanych przez ZUS. Z kolei jeśli przedsiębiorca nie opłaci składki wypadkowej, nie ma prawa do odszkodowania za wypadek przy pracy.A jak to wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Brak terminowej zapłaty oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca, którego dotyczyła nieopłacona składka ZUS. W konsekwencji przedsiębiorcy nie przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a także świadczenie rehabilitacyjne.

SKŁADKI ZUS – W INFAKCIE DOŁĄCZYSZ POTWIERDZENIA ZAPŁATY

Wszelkie kwestie związane ze składkami ZUS nie stanowią problemów dla użytkowników inFaktu. Informacje dotyczące ZUS-u należy podać podczas uzupełniania danych księgowych. Na tej podstawie aplikacja wyświetla aktualne kwoty, które należy uiścić. Dodatkowo użytkownicy mają stały dostęp do odpowiednich numerów kont ZUS-u.Przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto do przechowywania potwierdzeń zapłaty ZUS-u, które musi przedstawić na wypadek kontroli. Konto użytkownika w inFakcie daje możliwość załączania potwierdzeń zapłaty – mogą to być dowolne pliki, np. w formacie PDF. Dzięki temu w razie potrzeby wszystkie potwierdzenia są pod ręką. inFakt.pl wysyła swoim użytkownikom powiadomienia e-mailowe o zbliżającym się terminie zapłaty ZUS-u.

ZAŁOŻYMY FIRMĘ ZA CIEBIE

Zakładanie firmy wymaga wiedzy i znajomości przepisów. Zamiast samemu czytać ustawy i wypełniać formularze, zlecasz to fachowcom z inFaktu, którzy doskonale znają przepisy i dopełnią za Ciebie wszelkich formalności.Księgowi inFaktu wyjaśniają Ci wszystko telefonicznie i e-mailowo, wypełniają formularze, a później składają je za Ciebie we właściwych urzędach. Wypełnij formularz i sprawdź jakie to proste oraz wygodne.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"