Eksport usług

W myśl przepisów do eksportu usług dochodzi jeśli miejscem świadczenia usługi (również jej opodatkowania) jest terytorium innego kraju. Takie usługi często świadczone są choćby przez polskich programistów czy grafików dla zagranicznych kontrahentów. Z czym wiąże się eksport usług?

KIEDY DOCHODZI DO EKSPORTU USŁUG?


Z roku na rok polscy przedsiębiorcy coraz częściej przeprowadzają transakcje z zagranicznymi kontrahentami. Zarówno w odniesieniu do sprzedaży towarów, jak i usług. W kontekście usług za eksport uznaje się ich wykonywanie na rzecz kontrahentów, którzy poza granicami Polski mają:

 • siedzibę, lub

 • miejsce wykonywania działalności, albo

 • miejsce zamieszkania.

To jak rozliczyć eksport usług zależy jednak od tego czy usługa świadczona jest kontrahentowi z Unii Europejskiej, czy spoza jej granic.


Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

JAK UDOKUMENTOWAĆ EKSPORT USŁUG Z KONTRAHENTEM Z UE?


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w przypadku usługi dla zagranicznego kontrahenta miejscem jej wykonywania zazwyczaj jest siedziba (niekiedy miejsce wykonywania działalności) usługobiorcy. Oznacza to, że do doliczenia VAT-u do sprzedaży zobowiązany jest nie wykonawca, ale nabywca usługi.

Transakcję z kontrahentem z UE polski przedsiębiorca powinien udokumentować fakturą zawierającą takie informacje jak:

 • dane obu stron transakcji,

 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,

 • numer i datę wystawienia dokumentu,

 • zakres wykonanej usługi,

 • cenę usługi netto i wartość sprzedaży netto,

 • sumę wartości sprzedaży usług niepodlegających opodatkowaniu,

 • adnotację „odwrotne obciążenie”.

Ogólny termin wystawienia faktury jest identyczny jak w przypadku transakcji krajowych. Przedsiębiorca musi więc wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Co istotne choć polski przedsiębiorca nie dolicza VAT-u to jednak ma możliwość jego odliczenia od faktur zakupowych. Taki sposób postępowania jest możliwy o ile usługa byłaby opodatkowana VAT-em w Polsce.

CO SIĘ DZIEJE KIEDY NABYWCA USŁUGI JEST SPOZA UE?


W przypadku, gdy eksport usług odbywa się na rzecz kontrahentów z poza granic UE sytuacja w pewnej mierze jest podobna. Tutaj również miejscem świadczenia usług jest generalnie miejsce siedziby lub wykonywania działalności usługobiorcy. Również on jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

Tak samo jak przy transakcji z klientem z terytorium Wspólnoty możliwe jest odliczenie VAT-u z faktur zakupowych w sytuacji, gdy eksportowana usługa byłaby opodatkowana w Polsce.

Należy jednak wiedzieć, że faktura wystawiona takiemu kontrahentowi nie musi zawierać adnotacji „odwrotne obciążenie” i NIP-u odbiorcy. Pozostałe elementy są identyczne jak te w przypadku usługi dla klienta z Unii Europejskiej.

W INFAKCIE ZAKŁADAMY FIRMĘ ZA CIEBIE


Osoba która chce założyć własną działalność gospodarczą wcale nie musi obowiązków z tym związanych dopełniać samemu. Wystarczy jedynie, że zgłosi się do inFaktu. Nasi specjaliści zajmują się wszystkimi formalnościami.

Jak usługa zakładania firmy w inFakcie wygląda w praktyce? To zaledwie kilka etapów:

 • Zamówienie i rozmowa telefoniczna z księgową z inFakt.

 • Przygotowanie przez inFakt wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia firmy.

 • Wysłanie e-mailem dokumentów klientowi do weryfikacji.

 • Podpisanie przez Ciebie dokumentów dostarczonych kurierem.

Następnie nasi księgowi składają wszystkie wymagane dokumenty w urzędach i informują o zostaniu przedsiębiorcą.

Ale to nie wszystkie udogodnienia jakie proponujemy. Wraz z założeniem firmy zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym (60 dni testowania za darmo i bez żadnych zobowiązań). W tym czasie istnieje możliwość rezygnacji bez żadnych konsekwencji.


Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"