Kadry i płace

Popularnie określenie „kadry i płace” oznacza w praktyce ogół czynności związanych z rozliczaniem osób zatrudnionych w firmie. Pracodawca musi zdawać sobie sprawę, jakie obowiązki z tego wynikają. Ich niedopełnienie może powodować bowiem konsekwencje zarówno ze strony urzędu skarbowego, jak i ZUS-u.

PRACOWNIK TO OBOWIĄZKI WOBEC ZUS


Pracodawca, jako płatnik składek, odprowadza za pracownika wymagane kwoty składek ZUS. Składka zdrowotna jest płatna niezależnie od ilości oraz charakteru tytułów do ubezpieczenia, zaś konieczność opłacania składek społecznych podlega rozmaitym kryteriom:

 • Umowa o pracę – wszystkie składki społeczne są w całości obowiązkowe.
 • Umowa zlecenie – obowiązkowa jest składka emerytalna i rentowa. W przypadku wykonywania obowiązków w miejscu siedziby pracodawcy, obowiązkowa jest również składka wypadkowa.
 • Student (w tym studia doktoranckie) – składka emerytalna i rentowa jest dobrowolna, brak wymogu ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Oprócz tego, przedsiębiorca odprowadza składki ZUS za siebie. Są to składki zdrowotne i społeczne, zaś w przypadku „dużego ZUS-u” dodatkowo opłaca się także Fundusz Pracy. Osoba, która jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi firmę, opłaca tylko składkę zdrowotną.


Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

KADRY I PŁACE – JAK ZAREJESTROWAĆ PRACOWNIKA W ZUS?


Pracodawca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie w ZUS-ie urzędowego formularza:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zmiana danych ubezpieczonego,
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

W trakcie roku, pracodawca jest zobowiązany do comiesięcznego rozliczania pracownika na formularzu ZUS DRA, wraz z załączeniem odpowiedniego raportu miesięcznego ZUS RCA, na którym wykazuje wysokość odprowadzonych składek.

O każdej zmianie w zakresie opłacanych składek, która jest później wykazana na formularzu ZUS DRA, pracodawca informuje w formie raportu ZUS RSA. Należy w nim wykazać: okres od kiedy do kiedy było wypłacane wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, liczbę dni, wypłaconą kwotę oraz kod świadczenia przerwy.

O fakcie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia, również w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy należy poinformować ZUS. W tym celu należy złożyć do urzędu formularz ZUS ZWUA.

FORMY ZATRUDNIENIA – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?


W momencie zatrudniania pracownika, wielu pracodawców musi podjąć decyzję odnośnie formy jego zatrudnienia. Każda z nich w zasadniczy sposób różni się od siebie zarówno w aspektach samej budowy, jak i skutków ubezpieczeniowo-płacowych. Można wyróżnić 3 rodzaje umów:

1) Umowa o pracę – zawierana jest w formie pisemnej a regulowana bezpośrednio przepisami Kodeksu Pracy. W myśl przepisów składa się z:

 • określenia daty i formy umowy,
 • oznaczenia stron,
 • określenia rodzaju i czasu wykonywanej pracy,
 • określenia wynagrodzenia i miejsca pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę, stosunek pracy jest chroniony przez przepisy kodeksu, stąd rozwiązanie umowy musi odbywać się zgodnie z jego postanowieniami.

Zarówno umowa zlecenie jak i umowa o dzieło należą do grupy tzw. umów cywilnoprawnych. Do tego typu umów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i zgodnie z powszechną zasadą, można w nich zawrzeć dowolne warunki dot. zlecenia lub dzieła, z wyjątkiem zakazanych prawem.

2) Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do starannego wykonywania czynności objętej umową, co jest ważniejsze niż efekt działań pracownika. Za wykonanie zlecenia zleceniobiorcy przysługuje zazwyczaj wynagrodzenie, lecz prawo nie wyklucza możliwości, aby zlecenie było wykonane nieodpłatnie. W takim przypadku, umowa musi zawierać w  treści stosowny zapis.

3) Umowa o dzieło, zwana często „umową rezultatu”, zobowiązuje wykonawcą do wykonania określonego w umowie dzieła. To właśnie określenie dzieła jest jej najważniejszym elementem, gdyż wynagrodzenie może zostać wypłacone dopiero po jego wykonaniu. 

Ważny jest sam skutek w postaci konkretnego i realnego rezultatu, nie zaś metody działania czy czas pracy jaki został przeznaczony na jego osiągnięcie.

W INFAKCIE ZAŁOŻYMY FIRMĘ ZA CIEBIE


Myślisz o założeniu własnej firmy? To pewnie już się orientujesz, że to proces, który wymaga pewnej wiedzy i znajomości przepisów. Jeśli nie masz ochoty brnąć w formalnościach to zgłoś się do inFaktu – dopilnujemy wszystkiego za Ciebie. Kwestie z których nie do końca zdajesz sobie pewnie sprawę są świetnie znane naszym księgowym. 

Już na samym starcie wyjaśnią Ci oni wszystko telefonicznie oraz e-mailowo. Następnie wypełnią właściwe formularze i złożą je za Ciebie w odpowiednich urzędach. Twoim zadaniem będzie jedynie weryfikacja przesłanych kurierem dokumentów oraz złożenie podpisów w odpowiednich miejscach. 

Cały proces wspomaga aplikacja inFakt.pl, za pomocą, której możesz sprawdzać jak wygląda zakładanie Twojej firmy. To możliwe jako, że program:

 •  wyświetla aktualny status zgłoszenia,

 • informuje o postępach prac w urzędach,

 • wyświetla dokumenty konieczne do pobrania.

Zakładanie firmy z inFaktem jest w pełni darmowe. Podobnie jak 60-dniowy okres testowania księgowości w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, który zapewniamy wraz z założeniem działalności. 

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"