Jakie są prawa i obowiązki w jednoosobowej firmie? Czy każdy przedsiębiorca płaci ZUS, PIT i VAT?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to w Polsce najpopularniejsza forma organizacyjna firmy Do jej założenia przedsiębiorca nie potrzebuje kapitału początkowego, wystarczy dokonać darmowego wpisu do CEIDG, odwiedzić ZUS i ewentualnie zarejestrować jako podatnik VAT.

CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.
Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – OBOWIĄZKI

Osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą musi dbać o rozmaite obowiązki. Główne obszary zobowiązań każdego przedsiębiorcy to:   1. Podatek dochodowyKażdy przedsiębiorca musi regularnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Większość firm rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym – przy tych formach opodatkowania zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się jako procent od podstawy opodatkowania, którą stanowią przychody pomniejszone o koszty.Oprócz tego, składki społeczne ZUS można doliczyć do kosztów lub odjąć od podstawy opodatkowania, zaś 7,75% podstawy wyliczenia składki zdrowotnej ZUS (tzn. prawie całą kwotę) można odjąć bezpośrednio od podatku.        2. Podatek VATPrzedsiębiorca, który złożył deklarację VAT-R jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Z tego tytułu ma obowiązek składać deklarację VAT i opłacać podatek do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu (rozliczenie miesięczne) lub do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale (rozliczenie kwartalnego).        3. Składki ZUSKażdy przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS. W przypadku „małego ZUS-u” są to składki społeczne i zdrowotne, a w przypadku „dużego ZUS-u” dochodzi do nich jeszcze Fundusz Pracy. Składki należy opłacać w terminach, które zależą od tego czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników na umowy ze składkami ZUS. Prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga, by dopełnić tego obowiązku maksymalnie do 10 dnia miesiąca, a jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników na umowy ze składkami ZUS – do 15 dnia miesiąca.

TRZEBA PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTY

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest także do prowadzenia księgowości. Do księgowości można zaliczyć takie czynności, jak prowadzenie rozmaitych ewidencji (KPiR, przebiegu pojazdu), obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie i składanie deklaracji VAT, itp. Wiąże się z tym także konieczność przechowywania dokumentacji firmowej.Jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga przechowywania m.in. każdej wystawionej faktury, rozliczonego kosztu firmowego, potwierdzenia zapłaty (zwłaszcza składek ZUS), wszelkich dokumentów dotyczących kasy fiskalnej (paragony, raporty dobowe), czy wydruków wszelkich prowadzonych ewidencji (zwłaszcza KPiR).Według ogólnych zasad dokumenty księgowe należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego, z którym są związane. Ten przepis nie odnosi się do dokumentacji pracowniczej – w tym przypadku konieczne jest jej przechowywanie przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy (wygaśnięcia umowy) przez zatrudnionego.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Z INFAKTEM

Istnieje prosty sposób, aby prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej było maksymalnie proste pod względem formalności. Najlepiej zaangażować księgowych z biura rachunkowego, którzy pomogą, doradzą i wykonają szereg czynności w imieniu właściciela firmy:
  • zaksięgują koszty,
  • złożą deklaracje podatkowe,
  • sporządzą dokumentację,
  • reprezentują Cię przed urzędem skarbowym i ZUS-em.
Tak właśnie wygląda to w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt. Decydując się na taki wybór możesz skupić się na biznesie, a nie na formalnościach – całość Twoich formalności załatwiają księgowi, u których stale możesz zasięgać porad.Oprócz tego masz dostęp do konta na inFakt.pl, gdzie wystawiasz faktury, pobierasz skany kosztów i sprawdzasz stan finansów. Twoje dokumenty kosztowe skanujesz i samodzielnie wgrywasz na swoje konto. Jednoosobowa działalność gospodarcza? Oto księgowość, która wychodzi naprzeciw potrzebom Twojej firmy.Sprawdź nas! Wybierz zakładanie firmy z fachowcami, bez wychodzenia z domu i księgowość w inFakt.

WŁASNA FIRMA CZY ETAT? CO SIĘ BARDZIEJ OPŁACA?

Przekonaj się sam czy więcej zarobisz pracując na etacie, czy posiadając własną firmę. Zobacz ile zaoszczędzisz na kupnie niezbędnych do pracy artykułów, wliczając je w koszty. Sprawdź, jaka forma opodatkowania pozwoli Ci zwiększyć dochód. To wszystko obliczysz z kalkulatorami inFaktu – precyzyjnie i szybko. Zamiast się domyślać, po prostu to wylicz.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"