Osoby planujące uruchomienie własnego biznesu zastanawiają się czasami nad tym, co jest korzystniejsze: firma jednoosobowa czy spółka. Pokażemy dzisiaj różnice pomiędzy obiema formami zarabiania. 

Firma jednoosobowa to zerowe koszty rejestracji i brak wymagań co do kapitału na start

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest chętnie wybieraną formą zarabiania pieniędzy – w dużej mierze wypiera ona standardową formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Charakteryzują ją:

 • zerowe koszty założenia firmy: brak opłat za wpis do CEiDG oraz rejestrację do podatku VAT
 • możliwość wybrania najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania
 • niskie koszty obsługi księgowej
 • brak wymagań co do kapitału początkowego, na start firmy
 • możliwość zatrudniania pracowników, zleceniobiorców, itd.

Obecnie firmę można założyć korzystając jedynie z pomocy Internetu. Przedsiębiorca ma prawo do obniżania swoich przychodów o koszty firmy (za wyjątkiem ryczałtu), dzięki czemu płacony podatek można znacząco zmniejszyć.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy terminowe opłacanie składek ZUS oraz podatku, a także prowadzenie księgowości (co, oczywiście, można zlecić biuru rachunkowemu).

Wszystkie składniki majątku wniesione do jednoosobowej działalności gospodarczej nadal pozostają własnością podatnika i to on decyduje o ich losie.

O tym, jak założyć firmę, ile to trwa, kiedy należy to zrobić oraz jak poradzić sobie ze wszystkimi formalnościami, piszemy dla Was w Poradniku Przedsiębiorcy.

Działalność w formie spółki a kłopoty z samochodem

Założenie spółki cywilnej i jawnej to wprawdzie niskie koszty założenia i brak minimalnej wartości wkładów, ale wiąże się ono nieuchronnie z:

 • koniecznością konsultowania wszystkich decyzji ze wspólnikami
 • koniecznością założenia działalności gospodarczej!
 • odpowiadaniem solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania spółki
 • koniecznością wniesienia wkładu przez każdego wspólnika.

Przy spółce z o.o. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. Przepisy określają kwotę minimalnego wkładu!

Spółkę reprezentuje zarząd i on też może odpowiadać za jej zobowiązania.

Spółkę wieloosobową charakteryzuje brak składek ZUS.

Koszty są wysokie – zawarcie umowy spółki i każda jej zmiana wymagają bowiem formy aktu notarialnego.

Prowadzenie księgowości w tym przypadku również nie należy do tanich, należy się liczyć z dużo wyższymi opłatami niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie ma już tutaj do czynienia z KPiR czy ewidencją przychodów dla ryczałtu, ale z księgami rachunkowymi.

Prowadzenie spółki wiąże się z szeregiem obowiązków informacyjnych wobec US i GUS, podwójnym opodatkowaniem i problemami z np. samochodem (lub innymi składnikami majątku).

Pojazd wniesiony do spółki staje się jej własnością (już nie podatnika), a o jego losie decydują wszyscy wspólnicy.

Chcesz prowadzić księgowość elektroniczną w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
 • Przez stronę www lub aplikację na smartfon wystaw e-fakturę, wyślij, dodaj koszt, opłać należności.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt ułatwi Ci wybór księgowej lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.