Deklaracje ZUS

Opłacanie składek w ZUS pociąga za sobą konieczność informowania o dokonanych rozliczeniach na deklaracji ZUS DRA. Nie ma od tego ucieczki, a każdy przedsiębiorca musi taki druk wypełnić i złożyć minimum raz. Jakie jeszcze deklaracje ZUS mogą okazać się konieczne?

Czym jest ZUS DRA?

Z uwagi na konieczność opłacania składek ZUS, każdy nowy przedsiębiorca musi zarejestrować się w ZUS-ie jako płatnik składek. Dokonuje się tego za pomocą formularza ZUS ZUA (osoby, które tylko prowadzą firmę) lub ZUS ZZA (osoby, które prowadzą firmę i pracują na etacie).

Z kolei podstawowym dokumentem rozliczeniowym w skali miesiąca jest deklaracja ZUS DRA. Za jej pomocą przedsiębiorca deklaruje wysokość płaconych składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń oraz wszystkich ubezpieczonych w firmie osób. Składki obliczane są jako procent od podstawy, którą np. przy „dużym ZUS-ie” stanowi kwota 60-250% przeciętnego wynagrodzenia. 

Na deklaracji wykazane są składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Kiedy i jak często się składa deklarację?

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki tylko za siebie powinni odpowiednio wypełniony druk ZUS DRA złożyć po założeniu działalności, przynajmniej za jeden pełny miesiąc kalendarzowy. Nie mają oni obowiązku comiesięcznego składania deklaracji, o ile chcą opłacać składki od najniższej możliwej podstawy (60%). 

Jeśli jednak chcą zadeklarować podstawę wymiaru składek wyższą niż minimalną są zobowiązani do składania comiesięcznej deklaracji nawet wówczas, kiedy ustalona przez niego wyższa podstawa nie będzie ulegać zmianie. Co miesiąc deklarację muszą wypełnić i złożyć także przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników i opłacają składki również za nich. 

Deklarację ZUS DRA w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności trzeba także złożyć przy odwieszaniu zawieszonej wcześniej działalności oraz w momencie przejścia z „małego” na „duży ZUS”.

Do kiedy opłacić składki ZUS?

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, by składki ZUS opłacić w konkretnych terminach:
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.
Każdy przelew do ZUS-u musi być odpowiednio opisany, aby został przypisany do właściwej osoby i do właściwego okresu.

ZUS oczekuje nie tylko ZUS DRA

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i zgłaszają do ubezpieczeń inne osoby, muszą składać w ZUS także:
 • raporty imienne RCA (wypłaty, które stanowią podstawę składek),
 • formularze RZA (wypłaty, które stanowią podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne w momencie, jeśli dana osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym),
 • formularz RSA (przerwy w opłacaniu składek, wypłacone świadczenia, zasiłki).

Deklaracje ZUS? – zdaj się na specjalistów

W rozliczeniach z ZUS-em każdego przedsiębiorcę mogą wyręczyć specjaliści z inFaktu. Dzięki księgowym kontakty z urzędnikami zostaną ograniczone do minimum, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i nerwy. 

Jeśli korzystasz z usług Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, księgowi inFakt wypełnią i złożą w ZUS-ie za Ciebie deklarację ZUS DRA kiedy:

 • założysz własną działalność,
 • zmienią się zasady naliczania składek,
 • przejdziesz z „małego” na „duży ZUS”,
 • odwiesisz prowadzenie firmy,
 • zechcesz płacić składki wyższe niż minimalne.
Kiedy zaczniesz korzystać z księgowości w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym zaoszczędzisz czas i pieniądze. Nie musisz samodzielnie rozliczać się z ZUS-em, a także składać i wypełniać deklaracji. Sprawdź!


Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"