Ulga w odprowadzaniu składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą są zobowiązani bez wyjątków odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, nawet kilkakrotnie – zależy to od ilości firm organizacyjnych, w których prowadzona jest składka zdrowotna. 

Jak wobec tego szczegółowo wygląda opłacanie składki zdrowotnej ZUS? Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. W jaki sposób jest naliczana? Nalicza się ją od podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru składki ustala się w różny sposób, jest on jednakże głównie uzależniony od tytułu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu . W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 %przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo należy wspomnieć, że składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Od czego osoba prowadząca własną firmę może odliczyć składkę zdrowotną? Na przykład od podatku dochodowego osób fizycznych, ale także od karty podatkowej. 

Czy składkę zdrowotną zus można obniżyć, lub czy można zostać z niej zwolnionym?

Tak, jednakże warto w tym momencie podkreślić, iż prawo do obniżenia składki zdrowotnej ZUS mają jedynie osoby niepełnosprawne i tylko w określonych okolicznościach, zaś zwolnione ze składki zdrowotnej ZUS mogą być tylko i wyłącznie osoby będące na emeryturze lub też rencie – jednakże ich przychód (czy to tytułem renty czy emerytury) nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadkach, gdy przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe dochody ze swojej działalności gospodarczej –  z zastrzeżeniem, aby nie przekraczały one 50% kwoty najniższej emerytury. Emeryci i renciści prowadzący własną działalność gospodarczą mogą być również zwolnieni z obowiązku opłacania składki zdrowotnej ZUS wówczas, jeżeli opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

Czym wobec tego jest karta podatkowa i kto ma możliwość wyboru opodatkowania w tej właśnie formie? Otóż karta podatkowa to bardzo uproszczona metoda obliczania i pobierania należności podatkowej, przy czym nie ustala się w przypadku karty podatkowej podstawy wymiaru podatku. Bardzo ważnym jest podkreślenie, że karta podatkowa uwzględnia rodzaj działalności gospodarczej, jakim się zajmuje przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej ZUS W tej formie rozliczać mogą się osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, których działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług osobom fizycznym, czyli ogólnie społeczeństwu. 

Co wobec tego w przypadku karty podatkowej jest podstawą płatności podatku? Jest to decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek złożony przez podatnika. Warto dodać, że jest to decyzja indywidualna co do każdego podatnika. 

Czy przedsiębiorca mający własną firmę i pracujący w niej na etacie może odprowadzać tylko jedną składkę zdrowotną?

Niestety nie, polskie prawo podatkowe przewiduje bowiem, iż od każdego przychodu i zajęcia przedsiębiorca musi bez wyjątku zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Mając więc etat w firmie, czy to swojej czy gdzie indziej na podstawie umowy o pracę, a dodatkowo prowadząc własną działalność gospodarczą, jesteśmy prawnie zobowiązani do tego, aby płacić dwie składki. Może wydawać się nam to dosyć kontrowersyjne – płacimy podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast opiekę zdrowotną otrzymujemy „pojedynczą”. 

Czy jest jakakolwiek możliwość, aby przedsiębiorca zarówno pracujący  na etacie i prowadzący własną działalność gospodarczą mógł płacić tylko jedną składkę zdrowotną? Niestety nie – chyba, że zawiesi działalność swojej firmy, co w rezultacie w większości przypadków będzie dla przedsiębiorców nieopłacalne, zwłaszcza, jeżeli oni sami zatrudniają pracowników. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatki

Czy przedsiębiorca odprowadzający składkę na ubezpieczenie zdrowotne może ją odliczyć od podatku? Odpowiedź brzmi: tak, owszem, jednakże jest tutaj pewien limit, gdyż górna granica procentowa odliczenia wynosi 7,75% podstawy wymiaru (tutaj warto przypomnieć, że składkę opłacamy w wysokości 9% podstawy wymiaru). 

Jak wobec tego wygląda odliczenie składki zdrowotnej w działaniu matematycznym? Każdy z nas może sam obliczyć tę kwotę – każdą wpłatę należy podzielić przez dziewięć, a następnie pomnożyć przez 7,75. 

Czy odliczeniu podlegają jedynie obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy można też odliczyć od podatku dobrowolne składki zdrowotne, jakie może odprowadzać przedsiębiorca? Okazuje się, iż dobrowolne składki też można odliczyć od podatku. 

Czy wobec tego składki ZUS nieodliczone w jednym roku podatkowym przechodzą na drugi rok? Nie, w takim przypadku składki nie przechodzą na następny rok podatkowy, a ulga, jaka przysługuje nam tytułem ich odliczenia przepada. 

Co jest podstawą odliczenia składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne? Jest to najzwyczajniej dowód ich zapłaty, czyli dowód przelewu, wyciąg z konta bankowego, blankiet wpłaty,  nawet zaświadczenie uzyskane od ZUS z listą kwot jakie zostały przez nas w danym roku podatkowym wpłacone. 

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"