ZUS ZUA – w jakim terminie od rejestracji firmy trzeba zgłosić się do ZUS? Czy ZUS ZUA można dołączyć do wniosku w CEiDG?

Przedsiębiorca po złożeniu formularza CEIDG-1 powinien w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS-u i zarejestrować jako płatnik składek. W zależności od tego czy nowa działalność jest jego jedynym zajęciem czy też nie, należy złożyć odpowiedni druk. Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest dla przedsiębiorców zgłaszających się i podlegających zarówno ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ ZUS ZUA?

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy związanych z założeniem firmy jest przekazanie do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dokonuje się tego na dwa sposoby – przy pomocy formularzy:
 • ZUS ZUA – zgłoszenia do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej jeśli podlega pełnym ubezpieczeniom tj. społecznym i zdrowotnym.
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia lub zmiany danych jeśli dana osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Formularz ZUS ZZA dotyczy więc przedsiębiorców zgłaszających się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. osób, które jednocześnie pracują na etacie oraz prowadzą działalność gospodarczą. Na druku ZUS ZUA właściciel firmy jako płatnik składek zobowiązany jest również do zgłoszenia zatrudnionych pracowników.

Wygodne zakladanie firmy

Zalóz firme za darmo, bez wychodzenia z domu!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

ZASADY WYPEŁNIANIA ZUS ZUA

Wypełnienie formularza ZUS ZUA nie należy do skomplikowanych czynności jednak w jego trakcie może pojawić się kilka niejasności. Przy tej czynności można oczywiście skorzystać z pomocy pracowników ZUS-u. Istnieje także możliwość załatwienia formalności drogą elektroniczną bądź też przesłania dokumentów pocztą. Oto z jakich dokładnie części składa się formularz:I. Dane organizacyjneW tej części formularza należy wskazać cel jego złożenia. Jeśli przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczeń to w polu 01 należy wpisać „X”. Kiedy celem złożenia formularza jest zgłoszenie zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej należy odpowiednio wypełnić pole 02.II. Dane identyfikacyjne płatnika składekTo część, którą trzeba wypełnić pamiętając, aby wpisane dane były zgodne ze wskazanymi podczas rejestracji działalności gospodarczej na wniosku CEiDG 1. W poszczególnych polach należy wpisać:
 • 01 – NIP nadany każdej osobie fizycznej przez urząd skarbowy, wpisując razem ciąg cyfr bez oddzielających kresek.
 • 02 – numer REGON.
 • 03 – PESEL.
 • 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać: 1 – w przypadku dowodu osobistego, 2 – w przypadku paszportu.
 • 05 – serię i numer dokumentu – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04.
 • 06 – nazwę skróconą płatnika jeżeli została podana we wniosku CEIDG-1. Jeżeli w CEIDG-1 nie podano nazwy skróconej to również tutaj pozostawia się pole puste.
 • 07 – nazwisko.
 • 08 – pierwsze imię.
 • 09 – datę urodzenia.
III. i IV. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeńWypełniając trzecią i czwartą część formularza ZUS ZUA należy wskazać dane osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. Mogą tutaj mieć miejsce trzy sytuacje:
 • 1. Przedsiębiorca zarejestrował właśnie działalność i zgłasza siebie do ubezpieczeń. W tym przypadku w części III i IV wpisuje własne dane osobowe.
 • 2. Przedsiębiorca zarejestrował działalność i zgłasza siebie oraz zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń. W tym przypadku należy wypełnić odrębny formularz ZUS ZUA dla przedsiębiorcy i odrębny dla każdego pracownika.
 • 3. Przedsiębiorca prowadzi już działalność i zgłasza nowego pracownika. W tej sytuacji w części III i IV formularza ZUS ZUA należy wpisać dane osobowe zatrudnionego.
V. Tytuł ubezpieczeniaTa część służy wskazaniu informacji o przebiegu ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia w punkcie 01 następuje przyporządkowanie danej osoby do właściwych stawek ubezpieczeniowych. Kod tytułu ubezpieczenia to nic innego jak numeryczne określenie sytuacji ubezpieczeniowej danej osoby np. zatrudniony na podstawie umowy o pracę bez prawa do emerytury czy renty i bez stopnia niepełnosprawności – kod 01 10 0 0. Podany kod tytułu ubezpieczenia ma zatem wpływ na prawidłowość rozliczenia składek. Spis kodów dostępny jest na stronie internetowej ZUS.VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznychW polu 01 – data powstania obowiązku ubezpieczenia, wpisuje się datę rozpoczęcia działalności z CEIDG-1. W polu 02 należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych. Następnie w rubrykach 03 – 05 zaznacza się „X” właściwy rodzaju ubezpieczenia (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu podlega osoba zgłaszana do ubezpieczeń.VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym W polu 01 – należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. W polu 02 konieczne jest wpisanie kodu oddziału NFZ.VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznychWpisując datę w tej części formularza należy pamiętać, że objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego w formularzu. Nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnymW tej części należy wpisać datę w rubryce 01 jeśli przedsiębiorca wnosi o objęcie takim ubezpieczeniem lub pozostawić rubrykę pustą jeżeli nie wnioskuje o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeńW polu 05 należy wpisać kod wykonywanego zawodu zgodnie z instrukcją ZUS na temat klasyfikacji poszczególnych zawodów dostępnej na www.zus.pl. Rubrykę 02 i 03 wypełnia się jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach/charakterze.XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytuXII. Adres zamieszkaniaXIII. Adres do korespondencjiTe części formularza służą wskazaniu dokładnego adresy osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Jeżeli adres zameldowania jest adresem zamieszkania i adresem do korespondencji należy wypełnić tylko część XII.XIV. Oświadczenie płatnika składekPo wypełnieniu formularza ZUS ZUA należy pamiętać o wpisaniu daty wypełnienia oraz złożeniu podpisu.XV. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeniaTo miejsce na podpis osoby zgłaszanej w celu potwierdzenia zgodności wszystkich danych zawartych na formularzu ZUS ZUA. Jeśli przedsiębiorca zgłasza siebie to powinien złożyć podpis w dwóch miejscach: w części XIV i XV.inFakt pozwala sprawdzić aktualne składki ZUS i numer kont do przelewów

ROZLICZAJ KWESTIE ZWIĄZANE Z ZUS-EM W INFAKCIE

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności bardzo często ma kontakt z ZUS-em. Choćby właśnie w momencie rejestracji firmy i wypełniania formularza ZUA. Obowiązkowe jest również opłacanie składek ZUS. Warto w tej kwestii zdać się na specjalistów i dołączyć do grona klientów inFakt.pl.Już podczas uzupełniania danych księgowych w inFakcie, podajesz także dane dotyczące ZUS-u. Na ich podstawie inFakt wyświetla aktualne składki, które zobligowany jesteś zapłacić. Nie trzeba samemu śledzić zmian zachodzących w przepisach – nasi księgowi robią to za przedsiębiorców i na bieżąco aktualizują kwoty w przypadku podwyżek. Co więcej użytkownicy posiadają stały dostęp do odpowiednich numerów kont ZUS-u.Jak w inFakcie sprawdzić aktualne składki ZUS? W tym celu wystarczy wejść w zakładkę „Księgowość”, a następnie „Składki ZUS”. Po kliknięciu w wybrany okres, wyświetlą się kwoty oraz numery kont, na które należy wpłacić składki za dany okres. Dodatkowo inFakt wysyła swoim użytkownikom powiadomienia e-mailowe o zbliżającym się terminie zapłaty ZUS-u. Dzięki temu nie przeoczysz istotnych dat.Już dziś dołącz do grona klientów inFaktu i rozliczaj kwestie związane z ZUS-em. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"