Rozliczenie ostatniej zaliczki za 2022 rok na ryczałcie. Jaki jest termin?

Paulina Włodarczyk

Rozliczasz się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Pamiętaj, że zmieniły się zasady rozliczania ostatniej zaliczki za grudzień i IV kwartał 2022 roku. Do kiedy musisz zapłacić zaliczkę?

Jakie zasady rozliczenia zaliczki obowiązywały wcześniej?

Przed wprowadzeniem zmian w ramach Polskiego Ładu zeznanie roczne PIT-28 obowiązkowo składaliśmy od 15 do 28 lutego. Natomiast zaliczki na podatek dochodowy wpłacaliśmy do 20. dnia następnego miesiąca. Wyjątkiem była jedynie zaliczka za grudzień lub za IV kwartał danego roku, która powinna zostać uregulowana w terminie do złożenia zeznania rocznego. 

Jak jest z rozliczeniem za 2022 rok? 

Na podstawie wprowadzonych zmian, ustawodawca zmienił termin składania zeznania rocznego za 2022 rok. Teraz mamy czas na rozliczenie z urzędem od 15 lutego do 30 kwietnia (w roku 2023 termin przypada na 2 maja)

Co ważne, zmiana terminu ostatecznego rozliczenia nie wpłynęła na zmianę daty zapłaty ostatniej zaliczki ryczałtu i w 2023 roku termin ten nadal przypada na 28 lutego. Stan ten jest określony w przepisach przejściowych ustawy Niskie Podatki. 

box-icon

Ważne

Ostatnią zaliczkę ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2022 roku należy opłacić do 28 lutego 2023 roku.

Jak będziemy rozliczać ostatnią zaliczkę w przyszłości?

Od przyszłego roku zrównane będą nie tylko terminy składania zeznań rocznych dla wszystkich form opodatkowania. Od rozliczenia za 2023 rok, ryczałt za grudzień lub za IV kwartał będzie płatny do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Czyli ryczałtowcy będą rozliczali się analogicznie jak podatnicy na skali podatkowej i podatku liniowym.

Rozliczenie ostatniej zaliczki za 2022 na ryczałcie - tabela