Jak założyć firmę? Zostań przedsiębiorcą krok po kroku

Adam Pietrzak

Jak założyć własną firmę? Co jest do tego niezbędne? Obecnie do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy tylko dostęp do internetu.

Jak założyć firmę przez profil zaufany?

Jednoosobową działalność gospodarczą najłatwiej założyć korzystając ze strony biznes.gov.pl. Aby jednak to zrobić, przyszły przedsiębiorca musi posiadać profil zaufany. Dzięki niemu może uniknąć podróży do urzędu i podpisać wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Profil zaufany najłatwiej uzyskać korzystając z bankowości internetowej. To za pośrednictwem banku można zweryfikować swoją tożsamość i na tej podstawie stworzyć profil zaufany.

Następnie można przystąpić do zakładania działalności gospodarczej za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Co rodzi tu największe problemy? We wniosku o założenie firmy trzeba podać swój numer NIP. Jeśli przedsiębiorca go nie pamięta (kiedyś każdy pełnoletni obywatel otrzymywał NIP), to lepiej nie uzupełniać tej rubryki. Naczelnik Urzędu Skarbowego na potrzeby prowadzenia nowej działalności i tak nada ten sam NIP, który kiedyś podatnik uzyskał.

Pod jaki urząd skarbowy podlegam?

W formularzu służącym do tego, aby założyć firmę, trzeba podać nazwę urzędu skarbowego, do którego skierowany jest wniosek. Co ważne, nie jest to urząd związany z adresem prowadzonej działalności gospodarczej. Urząd skarbowy identyfikuje się zawsze po adresie zamieszkania podatnika. Jeśli firmę zakłada mieszkaniec Wejherowa, ale jako adres prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej podano Puck, to wniosek o założenie firmy będzie skierowany do urzędu w Wejherowie.

Ponadto, nie ma znaczenia, jaki jest adres zameldowania przyszłego przedsiębiorcy. Liczy się realny adres zamieszkania. We wniosku o jest także miejsce na podanie adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie trzeba tu jednak nic wpisywać, bowiem zgodnie z prawem przedsiębiorca może wskazać, że nie posiada stałego adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Kolejny problem, który towarzyszy zakładaniu własnej firmy to wybór kodów PKD. Przy zakładaniu działalności należy podać co najmniej jeden i to ten najlepiej opisujący zakres działalności. Kody jednak można zmienić korzystając z aktualizacji wpisu do CEiDG.

Dodatkowo, wniosek o założenie działalności gospodarczej można złożyć z datą przyszłą. Oznacza to, że przedsiębiorca może złożyć wniosek 24 sierpnia, ale jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej podać 2 września 2022.

Przy wypełnianiu formularza przez portal biznes.gov.pl pojawi się także pytanie, czy przedsiębiorca chce od razu zawiesić działalność gospodarczą. Jeśli nie ma takiego zamiaru, wystarczy zaznaczyć „nie”.

Na etapie zakładania działalności gospodarczej warto od razu wskazać jaką wybrano formę opodatkowania. Do wyboru są zasady ogólne (tzw. skalę podatkową), podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Można to zrobić także w późniejszym terminie poprzez aktualizację wpisu w CEiDG.

box-icon

Ważne

Formę opodatkowania trzeba wybrać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy w tym roku podatkowym przychód. Jeśli przychód ten osiągnięty został w grudniu, przedsiębiorca ma na to czas do końca grudnia danego roku.

Zakładanie firmy a konto firmowe

Jeśli przedsiębiorca zamierza powierzyć swoją księgowość biuru rachunkowemu, to na etapie składania wniosku do CEIDG może od razu wpisać dane wybranego biura. Wystarczy jego nazwa i NIP. W kolejnej rubryce pojawi się pytanie o adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. W przypadku nowoczesnego biura rachunkowego online jako adres, gdzie fizycznie są przechowywane faktury, podaje się swój adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy rubryce dotyczącej numeru rachunku bankowego można podać numer prywatnego konta. Warto jednak założyć konto firmowe. U czynnych podatników VAT, którzy osiągają przychody powyżej 15 tysięcy złotych, jest to konieczność. Rachunku firmowego nie da się jednak założyć bez numeru NIP i REGON. W praktyce więc zgłoszenie konta firmowego odbywa się poprzez aktualizację wpisu do CEIDG.

Jak założyć firmę i zgłosić się do ZUS?

Składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej można dołączyć do niego formularze zgłoszeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powinny to być:

  • ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi na start i podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca musi opłacać składki społeczne.

Formularz ZUS ZZA uzupełnia się podając kod 0540, a formularz ZUA kodem 0510 (duży ZUS) lub kodem 0570 (tak zwany ZUS preferencyjny). Po wypełnieniu tych formalności wystarczy podpisać wniosek o założenie firmy profilem zaufanym i wysłać do urzędu. 

Jeśli powyższe czynności wykona się prawidłowo, na adres mailowy zostanie wysłany dokument potwierdzający złożenie wniosku. Zazwyczaj w ciągu jednej doby od tego momentu powinna pojawić się także informacja o nadaniu NIP i REGON.

Planujesz założyć firmę? Wszystkie formalności może spełnić za Ciebie księgowa inFakt. Sprawdź, jak założyć firmę z inFaktem.