3 sytuacje, w których nie trzeba się obawiać urzędu skarbowego

Adam Pietrzak

Urząd Skarbowy – dla początkujących przedsiębiorców to on bywa źródłem strachu i dylematów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ale jest to strach, który często ma tylko wielkie oczy.

Zakupy firmowe z konta prywatnego a urząd skarbowy

„Zapłaciłem za firmową fakturę z prywatnego konta, chociaż mam konto firmowe. Co teraz? Kontrola ze skarbówki, grzywna, a może jeszcze coś gorszego?” – to pytanie, które często zadają sobie osoby, które zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Pytanie podszyte nieco demonizowanymi  – choć też oczywiście nie zupełnie bezpodstawnymi – obawami przed administracją skarbową.

Tymczasem odpowiedź jest prosta. Jeśli faktura dokumentuje zakup, który może być uznany za koszt uzyskania przychodu, to nie ma znaczenia, że opłaciliśmy ją z prywatnego konta. Grzywna na pewno z tego tytułu nie grozi.

box-icon

Ważne

Zgodnie z artykułem 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. tejże ustawy.

Kupno na firmę środków trwałych, których nie można ująć w kosztach

A co jeśli kupiliśmy na firmową fakturę przedmiot, którego nie wlicza się do kosztów uzyskania przychodu? Dopóki taki wydatek nie został zaksięgowany i nie pomniejszył przychodu, a tym samym podatku, nie dzieje się nic.

Wzięcie faktury „na firmę” jest naszym przywilejem. Nie ma obowiązku ujmowania takiej faktury w kosztach, jeśli okaże się, że jest to wydatek z kategorii negowanych przez Urzędy Skarbowe. O jakich wydatkach mowa? Na przykład o okularach korekcyjnych, kupionych przez osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników. Taki wydatek nie jest wymieniony wprost w artykule 23 ustawy o PIT, w którym ustawodawca wskazał koszty, których nie uznaje za koszt uzyskania przychodu. Ale zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych, wydatek na okulary korekcyjne jest wydatkiem osobistym przedsiębiorcy.

Okularów leczniczych w koszty nie wrzucisz. Ale jeśli wziąłeś je na fakturę, podając swoje dane firmowe, nie poniesiesz z tego tytułu konsekwencji.

Spóźnienie w zapłacie podatku a urząd skarbowy

„Spóźniłem się z opłaceniem podatku? Co mam zrobić? Jakie konsekwencje mnie czekają?” – to także jedno z pytań spędzających sen z powiek początkującym przedsiębiorcom. Jeżeli taka sytuacja jest jednorazowa, to jedyną konsekwencją dla podatnika będzie konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę. Od 6 maja br. wysokość odsetek uległa znacznemu wzrostowi. O tym, ile wyniosą odsetki, sprawdzisz w naszym kalkulatorze odsetek podatkowych.

Jeśli opóźnienie w zapłaceniu podatku jest niewielkie, a sam podatek nie wysoki, to jest szansa, że US nie naliczy odsetek. Wynika to wprost z Ordynacji Podatkowej.

box-icon

Ważne

Zgodnie z art. 54 Ordynacji Podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Trzykrotność opłaty za list polecony to w roku 2022 równowartość 8,70 zł.