Zakładanie Działalności Gospodarczej – nie każdy adres firmy możesz wpisać do CEiDG

Wraz z końcem roku 2015 zmienią się zasady dodawania adresów do CEiDG. Przedsiębiorca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu nie będzie mógł się nim posłużyć.

Jaki adres firmy należy zamieścić w CEiDG?

Siedziba firmy zazwyczaj różni się od adresu wykonywania działalności. Jeśli Twoją pracą jest organizowanie szkoleń i konferencji, to miejscem wykonywania działalności będzie najprawdopodobniej cały kraj.

Firma musi mieć także ściśle określony adres, pod którym nie tylko widnieje w spisie przedsiębiorstw, ale na który dostarczana jest urzędowa korespondencja.

Przedsiębiorca zamieszcza w CEiDG adres:

  • miejsca zamieszkania,
  • miejsca zameldowania (w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania),
  • głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • do doręczeń (jeśli jest inny niż adres głównego miejsca wykonywania działalności),
  • dodatkowego miejsca wykonywania działalności (opcjonalnie),
  • przechowywania dokumentacji rachunkowej, jeśli jest inny niż główne miejsce wykonywania działalności (opcjonalnie).

Przedsiębiorca może zgłosić dowolną liczbę dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej za pomocą załącznika CEIDG-MW.

Ważne jest, aby każdą zmianę adresu firmy zgłosić w terminie do 7 dni od daty nastąpienia zmiany. Aktualizacja wniosku jest bezpłatna.

Od 2016 konieczny jest tytuł prawny do lokalu

Co to oznacza w praktyce? Tytuł prawny do lokalu to dokument, który potwierdza własność, użyczenie, najem lub dzierżawę danego lokalu. Nie będzie on podlegał okazaniu przy składaniu wniosku CEiDG-1, ale dopiero na wezwanie ministerstwa.

Prowadzenie firmy może oznaczać wyższy podatek od nieruchomości

Jeśli przedsiębiorca posiada nieruchomość, która jest wykorzystywana do prowadzenia firmy, zobowiązany jest do zapłaty wyższej stawki podatkowej niż przy nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszkaniowych. Stawka może być nawet kilkadziesiąt razy wyższa. Konkretną kwotę do zapłaty ustala gmina.

Adres firmy a wynajem lokalu

Poza tytułem prawnym do lokalu istotna jest także zgoda na prowadzenie w nim działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien zadbać, aby w umowie najmu lub użyczenia znalazł się zapis zezwalający mu na prowadzenie w tym lokalu swojej firmy.

Jeżeli takiego zapisu nie ma, a lokal ma charakter mieszkalny, to prowadzenie w nim działalności może być dla właściciela podstawą do zerwania umowy.

Miejsce zamieszkania a podatek VAT

Należy pamiętać, że adres podany w CEiDG jako miejsce zamieszkania, ma wpływ na miejsce rozliczania podatku VAT. Według ogólnej zasady, z podatku VAT należy rozliczać się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika.

Analogiczna sytuacja występuje z rozliczaniem podatku dochodowego – podatek ten opłacamy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

Wirtualny adres biura oznacza problem z rejestracją do VAT.

Zakładanie firmy z inFakt

Z inFaktem określenie „jedno okienko” nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zakładanie firmy z inFaktem nie wymaga nawet wychodzenia z domu, a przede wszystkim jest darmowe.

Dowiedz się więcej o zakładaniu firmy

Który temat jest dla Ciebie najważniejszy w kolejnym kroku?

Chcesz rozliczać swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.