Czy trzeba być właścicielem lub mieć umowę najmu lokalu, w którym zamierza się zarejestrować firmę?

Podczas rejestracji w CEiDG nikt nie wymaga od przyszłego przedsiębiorcy okazywania dowodu na to, że jest właścicielem lokalu, w którym planuje prowadzić działalność. Pora na zmiany – w 2016 roku brak tytułu prawnego skutkować będzie obligatoryjnym wykreśleniem z rejestru.

Tytuł prawny do lokalu wpisanego w CEiDG

Z końcem września 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o działalności gospodarczej. Od 2016 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą figurować adresy tylko tych lokali, do których tytułem prawnym przedsiębiorca dysponuje. Jaki jest cel takiego działania? Ma doprowadzić do przyśpieszenia dochodzenia roszczeń od przedsiębiorców, a przede wszystkim wpłynąć na zmniejszenie ilości „fikcyjnych” wpisów.

Umowa najmu, użyczenia, dzierżawa…

Współcześnie, w erze e-biznesu, często jest tak, że wiele firm korzysta z wirtualnych adresów dla swoich biur. Do tej pory rodziło to problemy w temacie rejestracji do podatku VAT.

Co powinniśmy rozumieć poprzez „tytuł prawny do lokalu”? Jest to dokument potwierdzający własność, użyczenie, najem, wydzierżawienie nieruchomości – czyli dokumentujący zgodę właściciela na wykorzystywanie lokalu do prowadzenia firmy.

Dokument ten przedsiębiorca będzie musiał okazać na wezwanie ministerstwa.

Wykreślenie z CEiDG firm niespełniających warunków

Przedsiębiorca, który w miejsce adresu zamieszkania, wykonywania działalności lub do doręczeń poda adres nieruchomości, do której nie ma tytułu prawnego, zostanie wykreślony z CEiDG.

Zmiany w CEIDG

Nie jest to jedyna zmiana, jaka czeka przedsiębiorców w 2016 roku – o kolejnych, w tym o: zgłaszaniu do ubezpieczeń, postępowaniu w przypadku nierozpoczęcia działalności pomimo zgłoszenia tego faktu oraz sposobach na aktualizację, a także rozszerzeniu katalogu informacji, jakie należy podać – w najbliższych artykułach na blogu. Zapraszamy!

Założenie firmy z inFakt – za darmo

Prawidłowy proces rejestracji gwarantują… księgowi! Jeśli masz wątpliwości co do kroków, które powinieneś wykonać zakładając własną firmę, skontaktuj się z nami. W ramach obsługi księgowej sprawami Twojej firmy zajmie się dedykowany księgowy, a Ty zostaniesz przedsiębiorcą… bez wychodzenia z domu.

Powierz zakładanie firmy w dobre ręce.