Najważniejsze terminy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zobacz do kiedy zapłacić PIT i ZUS.

Przedstawiamy krótkie podsumowanie terminów obowiązujących dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Warto ich przestrzegać, by uniknąć problemów czy odsetek za nieterminową wpłatę.

To musisz zrobić każdego miesiąca:

Obowiązku różnią się w zależności od tego, czy posiadasz pracowników.

Jeśli zatrudniasz pracowników:

Jeśli nie zatrudniasz pracowników:

  • 20. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i złożenie deklaracji ZUS DRA, opłacenie podatku dochodowego (ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy).
  • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT, czyli zapłata podatku, przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Co jeśli wybrałeś rozliczenie kwartalne?

Jeśli zdecydowałeś się na rozliczenie kwartalne podatku dochodowego i/lub VAT, to ww. terminy obowiązują Cię po zakończonym kwartale kalendarzowym, czyli w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik np. w kwietniu za miesiące styczeń, luty i marzec.

box-icon

Ważne

Jeśli dokonujesz płatności po terminie, to dokonaj wyliczenia ewentualnych odsetek za zwłokę.

Terminy po zakończonym roku.

31 grudnia

Wykonanie tzw. remanentu, czyli spisu z natury. Ma to na celu określenie aktualnego stanu rzeczowych składników majątkowych. Przygotowuje go każdy, nawet firmy świadczące działalność usługową. Mimo, że nie posiadają one środków trwałych, ani towarów handlowych sporządzają spis z natury zerowy.  

31 stycznia

Do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników, używając druków PIT-4R /lub PIT-8AR . Jest to też termin wysłania do urzędu skarbowego (właściwego dla pracownika) sporządzonych rozliczeń z pracownikami w postaci dokumentów PIT-11. Do tego dnia mamy też obowiązek złożenia zeznania rocznego, którego formą opodatkowania jest karta podatkowa.

20 lutego lub do 20 dnia miesiąca od uzyskania pierwszego przychodu

Należy powiadomić urząd skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym w nowym roku np. gdy chcemy przejść z zasad ogólnych na podatek liniowy. Jeśli decydujemy, że pozostajemy przy sposobie opodatkowania z poprzedniego roku, to nie musimy nic robić. 

28 lutego

Do tego dnia należy doręczyć PIT-11 każdemu pracownikowi. Jest to też termin złożenia rocznego PIT dla osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28).

30 kwietnia

W tym terminie przedsiębiorca musi się rozliczyć z własnego podatku dochodowego. Na druku PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozlicza się liniowo).

box-icon

Ważne

Jeśli omyłkowo przegapisz obowiązujący termin złożenia deklaracji podatkowej pamiętaj, by skorzystać z czynnego żalu.

box-icon

Warto wiedzieć

Jeżeli ostatni dzień terminu złożenia deklaracji podatkowej przypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to trzeba będzie ją przesłać najpóźniej następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu