Najważniejsze terminy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zobacz, do kiedy zapłacić PIT i ZUS

Joanna Grochala

Przedstawiamy krótkie podsumowanie obowiązków i terminów ich wykonania dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Warto ich przestrzegać, by uniknąć problemów czy odsetek za nieterminową wpłatę.

To musisz zrobić każdego miesiąca:

Obowiązki i terminy ich wykonania różnią się w zależności od tego, czy posiadasz pracowników.

Jeśli zatrudniasz pracowników

  • 20. dzień miesiąca: termin na opłacenie składek i złożenie deklaracji do ZUS oraz opłacenie podatku dochodowego za siebie i pracowników.
  • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT, czyli zapłata podatku oraz przesłanie deklaracji JPK.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników

  • 20. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i złożenie deklaracji ZUS DRA, opłacenie podatku dochodowego (ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy).
  • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT, czyli zapłata podatku, przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Co jeśli wybrałeś rozliczenie kwartalne?

Jeśli zdecydowałeś się na rozliczenie kwartalne podatku dochodowego i/lub VAT, to ww. terminy obowiązują Cię po zakończonym kwartale kalendarzowym, czyli w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik np. w kwietniu za miesiące styczeń, luty i marzec.

box-icon

Ważne

Jeśli dokonujesz płatności po terminie, to dokonaj wyliczenia ewentualnych odsetek za zwłokę.

Terminy po zakończonym roku

31 grudnia

Wykonanie tzw. remanentu, czyli spisu z natury. Ma to na celu określenie aktualnego stanu rzeczowych składników majątkowych. Przygotowuje go każdy, nawet firmy świadczące działalność usługową. Mimo że nie posiadają one środków trwałych, ani towarów handlowych sporządzają zerowy spis z natury.  

31 stycznia

Do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników, używając druków PIT-4R lub PIT-8AR . Jest to też termin wysłania do urzędu skarbowego (właściwego dla pracownika) sporządzonych rozliczeń z pracownikami w postaci dokumentów PIT-11. Do tego dnia mamy też obowiązek złożenia zeznania rocznego, którego formą opodatkowania jest karta podatkowa.

20 lutego lub do 20. dnia miesiąca od uzyskania pierwszego przychodu

Należy powiadomić urząd skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym w nowym roku np. gdy chcemy przejść z zasad ogólnych na podatek liniowy. Jeśli decydujemy, że pozostajemy przy sposobie opodatkowania z poprzedniego roku, to nie musimy nic robić. 

28 lutego

Do tego dnia należy doręczyć PIT-11 każdemu pracownikowi. Jest to też termin złożenia rocznego PIT dla osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28).

30 kwietnia

W tym terminie przedsiębiorca musi się rozliczyć z własnego podatku dochodowego. Na druku PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozlicza się liniowo).

box-icon

Ważne

Jeśli omyłkowo przegapisz obowiązujący termin złożenia deklaracji podatkowej, pamiętaj, by skorzystać z czynnego żalu.

box-icon

Warto wiedzieć

Jeżeli ostatni dzień terminu złożenia deklaracji podatkowej przypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to trzeba będzie ją przesłać najpóźniej następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Joanna Grochala
Księgowa inFaktu. Doktorantka finansów i rachunkowości, z wiedzą i wykształceniem popartym dziewięcioletnim doświadczeniem. Jako priorytet pragnę przekonać swoich Klientów, że księgowość ma pomóc w prowadzeniu biznesu, a nie być jednym z nocnych koszmarów. Udowodniam, że osoba księgowej może być sympatyczna, a sama księgowość przyjazna, lekka, przejrzysta!