Jakie formularze ZUS trzeba wypełnić przechodząc na duży ZUS? Jakie kody wybrać?

Przejście na DUŻY ZUS wiąże się szeregiem formalności oraz obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy. Obniżone składki to ULGA NA START oraz MAŁY ZUS. Poprzez wykorzystanie tych preferencji przez okres pełnych 30 miesięcy przedsiębiorca opłaca składki ZUS w niższej wysokości. W celu wyjaśnienia jakich formalności należy dokonać w chwili przejścia na DUŻY ZUS zapraszam do wpisu.

  • Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać zmian samodzielnie lub za pomocą dedykowanej księgowej.
  • Koniec preferencyjnych składek ZUS wiąże się koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy.
  • Przechodząc na DUŻY ZUS jesteśmy zobowiązani do złożenie deklaracji: ZUS ZWUA, ZUS ZUA/ZUS ZZA oraz ZUS DRA.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Gdy okres preferencyjny zostanie zakończony, dane na których podstawie dokonaliśmy rejestracji do ZUS stają się nieaktualne. W celu wyrejestrowania z dotychczasowych ubezpieczeń należy złożyć formularz ZUS ZWUA.

Przygotowując druk ZUS ZWUA należy pamiętać o podaniu kodu przyczyny wyrejestrowania, w omawianym przypadku jest to: Inna przyczyna wyrejestrowania – kod 600.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian. W praktyce jest to pierwsze 7 dni nowego miesiąca (np.  jeżeli mały ZUS zakończył się w sierpniu, formularz należy złożyć do 7 września).

Składki ZUS w 2019 r.

Zarejestrowanie do ubezpieczeń

Po wyrejestrowaniu, należy dokonać ponownej rejestracji na druku ZUS ZUA/ZUS ZZA.

  • ZUS ZUA – jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia społecznego,
  • ZUS ZZA –  jeśli chcesz zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracji należy dokonać z taką samą datą z jaką nastąpiło wyrejestrowanie. Wypełniając druk podajemy kod przypisany dla dużego ZUS’u –  05 10 00.

Złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Ostatnim krokiem w przejściu na duży ZUS jest złożenie formularza ZUS DRA, na którego podstawie określamy wysokość opłacanych składek. Warto dodać, że złożona deklaracja rozliczeniowa za pełny jeden miesiąc jest z urzędu kopiowana na kolejny miesiąc, dzięki czemu przedsiębiorca nie ma obowiązku składać jej za każdy miesiąc. Dodatkowo za każdy miesiąc, w którym nastąpiła zmiana podstawy ubezpieczenia, różniąca się od miesiąca poprzedniego, przedsiębiorca składa nową deklarację ZUS DRA. przejście na DUŻY ZUS

Jak możemy dokonać tych wszystkich formalności?

Przygotowanie, oraz przesłanie dokumentacji jest możliwe poprzez portal PUE ZUS lub w stacjonarnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.