Ulga na start, mały i duży ZUS, ZUS od przychodu – ile wynoszą składki na ubezpieczenie w każdej z tych opcji?

Aneta Socha-Jaworska

Ulga na start, mały ZUS, ZUS od przychodu lub duży ZUS – czyli opcję opłacania składek z działalności. Ile wyniosą składki ZUS w 2019 r.? Po wyjaśnienia zapraszam do opracowania.

Składki ZUS w 2019 r.

Co do zasady przedsiębiorcy w 2019 r. mogą opłacać składki ZUS według jednej z opcji:

Poza tymi rozwiązaniami są sytuację, kiedy przedsiębiorca nie opłaca z działalności składek społecznych, a czasem nawet składki zdrowotnej lub opłaca składki w KRUS. Na tych jednak sytuacjach szczególnych nie będę się skupiać w tym wpisie.

Zestawienie składek, jakie przedsiębiorca może opłacać w 2019 r. przedstawiam w tabeli poniżej.

Poniżej podane są kwoty składek opłacane w poszczególnych sytuacjach. Plansze można pobrać tutaj.

Zdrowotna w 2019 r.

18 stycznia GUS opublikował obwieszenie na podstawie, którego ustalana jest podstawa składki zdrowotnej. Zgodnie z art. art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jedna niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
Oznacza to, że:

  • podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej w 2019 r. wynosi 3803,56 zł – 75% z kwoty 5071,41 zł,
  • wysokość składki zdrowotnej do zapłaty wynosi 342,32 zł,
  • kwota składki zdrowotnej podlegająca odliczeniu od podatku to 294,78 zł.

składki ZUS w 2019 r.

Kiedy opłacać fundusz pracy w działalności?

Fundusz pracy z działalności jest opłacany, gdy podstawa do opłacania składek społecznych wynosi przynajmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie za pracę określone na dany rok kalendarzowy – art. art. 104 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Nie ma zatem znaczenia, czy przedsiębiorca jest zgłoszony do ZUS z kodem dla ZUS od przychodu (05 90, 05 92), małego (05 70, 05 72), czy dużego ZUS (05 10, 05 12). Istotna jest podstawa do opłacania składek, jaką określi dana osoba.
Jeśli przedsiębiorca zgłoszony z kodem do małego ZUS lub ZUS od przychodu, opłaca w 2019 r. składki od podstawy równej lub większej 2250 zł, to musi opłacać także składkę na FP.