Ulga na start dla nowych działalności

Ulga na start pozwala na uzyskanie preferencyjnej stawki ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Czym jest ulga na start?

Ulga na start to zwolnienie z opłacania składek społecznych przez 6 pełnych miesięcy od momentu założenia działalności. Zakładając działalność 2. dnia miesiąca, pierwszy miesiąc otrzymujemy „gratis”.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Ulga dotyczy osób fizycznych podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą lub po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej działalności.

Ile wynosi ulga na start?

Korzystając z ulgi na start opłacamy wyłącznie składkę zdrowotną. Składka zdrowotna w 2021 roku wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Co może przeszkodzić w skorzystaniu z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start nie można wykonywać działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywało się w ramach stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Czy w uldze na start przysługuje zasiłek chorobowy?

Niestety nie. Brak opłacania składek społecznych przekłada się na brak podstawy do wypłaty zasiłku chorobowego.

Czy ulga na start jest obowiązkowa?

Nie. Ulga na start jest przywilejem. Przedsiębiorca ma prawo skorzytać z niej skorzystać na własne życzenie.

Czy ulga na start zwalnia ze składki zdrowotnej?

Nie. Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start obowiązkowo opłaca składki zdrowotne.

Więcej wiedzy

inFakt w mediach: ulga na start